• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Po zakończeniu finału II Regionalnego Konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym, który odbył się w dniu 2 marca br. do organizatorów konkursu wpłynęło odwołanie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Starowieyskiego w Łaszczowie. Po jego rozpatrzeniu Komisja Regionalna uznała zasadność wniesionych zastrzeżeń.

Po weryfikacji wyników najlepsza trójka konkursu przedstawia się następująco:

1. Bartosz Płecha (I LO im. ONZ w Biłgoraju).

2. Natalia Kusiak (I LO im. ONZ w Biłgoraju).

3. Karol Piskor (Zespół Szkół Nr 2 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim) i Kamila Kuc (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Starowieyskiego w Łaszczowie).

   Komisja zweryfikowała także kolejność najlepszych uczniów w powiecie tomaszowskim. Pierwsze miejsce zajęli: Karol Piskor i Kamila Kuc, natomiast 2 miejsce przypadło Julii Skroban (Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim).

Przewodniczący Komisji Regionalnej Tomasz Mikszyc

    9 marca 2018 roku w Tomaszowskim Domu Kultury odbył się koncert charytatywny ,,Gramy dla Kasi’’, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. Na scenie wystąpiły zespoły The One oraz Bartosz Band, a także goście specjalni: solistki pod opieką pani Małgorzaty Giski.

   Dziękujemy serdecznie wszystkim wykonawcom oraz opiekunom The One i Bartosz Band.

Zapraszamy do galerii

    8 marca 2018 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim odbył się Dzień Dawcy Szpiku pod hasłem „ POMÓŻ FILIPKOWI I INNYM…” - każdy z nas mógł zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Jest to na tyle ważne, że prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego niespokrewnionego dawcy jest bardzo niskie i trzeba przebadać tysiące ludzi, żeby móc uratować życie dziecka. Prawdopodobieństwo znalezienia dawcy wynosi od 1 : 25 tysięcy, a czasami nawet od 1 : kilku milionów. Dawcą  komórek macierzystych może zostać prawie każdy.

   To wyjątkowa akcja, w której chodzi o to, aby zarejestrowało się jak najwięcej potencjalnych dawców szpiku. Każdy może przyczynić się do tego, żeby Filip nadal szedł przez życie z uśmiechem na twarzy, a w przyszłości zrealizował swoje dziecięce marzenie i został pilotem śmigłowca ratowniczego. "Dla każdej matki jej dziecko jest najważniejszym skarbem i błogosławieństwem" - mówi Iza, mama Filipa, która wraz z przyjaciółmi poruszyła całe Roztocze, żeby pomóc synowi. Ta akcja to jak wysłanie kuponu na loterii- każda osoba, która zgodzi się przebadać zwiększa szanse na znalezienie odpowiedniego dawcy. Faktycznym dawcą zostają niestety tylko nieliczne osoby, u których uda się stwierdzić takie same cechy tkankowe jak u pacjenta chorującego na nowotwór krwi.

   Dziękujemy za udział w akcji i zarejestrowanie się szczególnie tym uczniom, którzy jak zwykle udowodnili, że można na nich liczyć.

Wolontariusze

Zapraszamy do galerii

    Finał II Regionalnego Konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym odbył się w piątek, 2 marca2018 r. Do testu przystąpiło 30 uczniów z 12 szkół powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Najlepiej z pytaniami przygotowanymi przez historyków z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie poradzili sobie następujący uczniowie:

1. Natalia Kusiak (I LO im. ONZ w Biłgoraju)

2. Bartosz Płecha (I LO im. ONZ w Biłgoraju)

3. Julia Skroban (Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim)

4. Karol Piskor (Zespół Szkół Nr 2 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim)

5. Paweł Rosołowski (I LO im. ONZ w Biłgoraju)

6. Kamila Kuc (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Starowieyskiego w Łaszczowie)

   Wyżej wymieniona szóstka przystąpiła do decydującej rozgrywki, czyli quizu. Jego celem było wyłonienie trzech najlepszych finalistów, którzy otrzymają główną nagrodę, tj. wyjazd do Parlamentu Europejskiego na zaproszenie posła do PE Krzysztofa Hetmana.

   Pytania przygotowane przez komisję konkursową we współpracy z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego okazały się dosyć trudne. Oto kilka przykładów: Jakie partie chłopskie zastały zdelegalizowane po przewrocie majowym? Proszę podać tytuł pieśni Zofii Solarzowej, której fragment jest widoczny na ekranie. Proszę wskazać, jaki rząd koalicyjny jest przedstawiony na zdjęciu i w którym roku powstał? Kto był dowódcą oddziałów Batalionów Chłopskich w bitwie pod Wojdą? Nie bez znaczenia w udzielaniu poprawnych odpowiedzi był stres, z którym każdy z uczestników quizu musiał sobie poradzić występując, niekiedy po raz pierwszy, przed spontanicznie reagującą publicznością.

Ostatecznie I - miejsce zajął Bartosz Płecha, II – Natalia Kusiak, a III – Karol Piskor.

 

   Nagrody dla najlepszej trójki wręczyli: Michał Marciniak w imieniu posła Krzysztofa Hetmana oraz dyrektor Leszek Bober reprezentujący naszą szkołę jako organizatora konkursu. Najlepsi uczniowie z poszczególnych powiatów otrzymali cenne nagrody rzeczowe z rąk swoich starostów lub ich przedstawicieli: Jana Komana, reprezentującego Starostę Biłgorajskiego, Stanisława Sitarza – wiceprzewodniczącego hrubieszowskiej Rady Powiatu, Jerzego Wereszczaka – Wicestarosty Tomaszowskiego i Henryka Mateja – starosty Zamojskiego.

   Na uroczystości wręczenia nagród obecny był również Arkadiusz Bratkowski – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który podziękował dyr. Leszkowi Boberowi za podejmowane działania na rzecz upowszechniania wiedzy o historii ruchu ludowego. Uczestnikom finału pogratulował dużej wiedzy historycznej i życzył sukcesów w następnych edycjach konkursu.

Tomasz Mikszyc

Zapraszamy do galerii