• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelski słynie z licznych, wieloletnich tradycji, po dziś dzień pielęgnowanych przez kolejne pokolenia uczniów           i nauczycieli. Po raz kolejny okazuje się jednak,  że szkoła nie bazuje tylko na tym, co wypracowali poprzednicy. W dniu 28 maja 2014 roku zainicjowana została kolejna impreza, która z całą pewnością zapoczątkuje nową, dobrą tradycję tej szkoły. Tego dnia odbył się I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski o zasięgu powiatowym adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Pierwsza edycja tego konkursu przebiegała pod hasłem: Jaki świat, jacy ludzie? Uczestnicy konkursu w takim właśnie kontekście dobierali repertuar, walcząc o tytuły laureatów.

   Zmagania z żywym słowem otworzył oficjalnie pan dyrektor dr Janusz Frykowski, który powitał uczniów i ich opiekunów, składając wyrazy uznania uczestnikom konkursu za aktywność i ambicje motywujące ich do troski o rozwój umiejętności i pasji.

   Gimnazjaliści wybierali różnorodny repertuar, dzięki czemu kolejne wystąpienia były ciekawe i atrakcyjne dla zgromadzonej w auli szkolnej publiczności, z uwagą słuchającej recytacji młodszych kolegów i żywo reagującej na ich prezentacje.

   Uczestników konkursu oceniało trzyosobowe jury, w skład którego weszły: organizator konkursu - Beata Grela jako przewodnicząca, Maria Kozyra – instruktor do spraw teatru przy Amatorskim Zespole Teatralnym w Tomaszowie Lubelskim oraz Zofia Gorgol – nauczyciel języka polskiego w Bartoszu.  Przerwę niezbędną na obrady jury wypełnił koncert w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły: Angeliny Piwowarczyk, Moniki Koper, Magdy Malec i Mateusza Karwana. Znalazło się więc coś dla ducha, ale też coś dla ciała – niespodzianką dla gości był słodki poczęstunek.

   Najważniejszym punktem programu było oczywiście wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród. Wśród uczestników I edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego wyłoniono troje laureatów.

I miejsce – Marlena Neć - uczennica Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Szarowoli (opiekun - pani Elżbieta Kochan)

II miejsce – Maria Góra - uczennica Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim (opiekun - pani Jolanta Piotrowska)

III miejsce – Paweł Gałan - uczeń Gimnazjum Publicznego w Suścu (opiekun - pani Wiesława Buczek).

   Laureaci poza nagrodami rzeczowymi zostaną też wyróżnieni cząstkowymi ocenami celującymi z języka polskiego (jeśli w przyszłości zostaną uczniami naszej szkoły).

   Nagrodami uhonorowani zostali wszyscy uczestnicy turnieju recytatorskiego. Godne uznania są nie tylko zdobyte przez nich tytuły, ale sama chęć dzielenia się z innymi swoim talentem i zainteresowaniami oraz gotowość do sprawdzenia własnych możliwości. Serdeczne podziękowania zostały złożone także polonistom, opiekunom recytatorów za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.

   Podziękowania kierujemy też do Rady Rodziców przy ZS Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim oraz Państwa Renaty i Jacka Sikorów, właścicieli firmy JACKER za pomoc finansową przy zakupie nagród rzeczowych . Za pomoc w sprawnym  przeprowadzeniu konkursu dziękujemy klasie II a.

   Organizator I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego - Beata Grela już dziś zaprasza chętnych  do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

A więc ... do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.

 

Zapraszamy do galerii

 

 

  

 

   24 maja 2014 r. szkołę odwiedziła grupa absolwentów zdających maturę w 1964 r. Nasi byli uczniowie zwiedzając sale lekcyjne, w których kiedyś mieli zajęcia, z emocjami wspominali wydarzenia i nauczycie. Wicedyrektor Leszek Bober oprowadził ich po Bartoszu, przedstawiał jego obecne osiągnięcia. Po zwiedzeniu budynku szkoły Goście udali się do Izby Pamięci, gdzie pani Dorota Wujec - opiekunka szkolnego muzeum zapoznała ich ze zgromadzonymi zbiorami dokumentującymi działalność placówki w okresie 97 lat jej  istnienia.

 

Zapraszamy do galerii

   13 maja 2014 roku uczniowie klas I i II naszej szkoły udali się do Tomaszowskiego Domu Kultury na projekcję filmu „Powstanie warszawskie”.

   Obraz został stworzony z fragmentów ocalałych z powstania kronik filmowych kręconych przez operatorów Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. Na podstawie pomysłu reżysera Jana Komasy powstał pierwszy na świecie dramat wojenny non-fiction. Fragmenty filmów ułożono w opowieść o powstaniu widzianym oczami braci-filmowców. Uwieczniają oni zarówno walki powstańcze, jak też sceny z życia codziennego  powstańców i ludności cywilnej Warszawy.

   Kamera dociera do szpitali, kuchni polowych, powstańczych kawiarni, na barykady i ulice miasta. Dokumentuje odprawy wojskowe, produkcję broni i amunicji, powstańcze śluby i pogrzeby, aresztowania jeńców i masowe mordy na ludności cywilnej, dokonywane przez niemieckich okupantów. W scenach końcowych już tylko jeden operator filmuje kadry opustoszałego, zniszczonego i wypalonego miasta.

   Wymowa filmu jest przejmująca. Pokazuje zryw powstańczy ze wszystkich perspektyw , daje pełny obraz społeczeństwa żyjącego na pierwszej linii frontu. Kobiety, mężczyźni i dzieci próbują przetrwać w mieście pozbawionym wody i żywności, w ciągłym ostrzale z ziemi i powietrza. Młodzi żołnierze rwą się do walki (jak Witek - jeden z narratorów), a jednocześnie doświadczają skutków problemu braku broni. Śmierć zbiera obfite żniwo, mimo to zapał do walki nie wygasa. Film pokazuje zarówno radość z sukcesów, jak też rozpacz nad zabitymi cywilami i żołnierzami. Znakomity pomysł wprowadzenia dwóch narratorów łączy te fragmenty obrazów w spójną i tragiczną opowieść o zagładzie miasta, które jednak do końca próbuje walczyć.

   Prawdziwy mistrzowski pokaz dali też twórcy technicznej strony filmu. Fragmenty kronik, często źle nagrane i fatalnie przechowywane, zostały w miarę możliwości oczyszczone z uszkodzeń i zanieczyszczeń, zlikwidowano drgania i ziarnistość obrazu. Prawie wszystkie czarno-białe kadry pokolorowano. Trudno odróżnić fragmenty współcześnie nagrane od tych, które powstały 70 lat temu.

   Młodzież oglądała film z dużym skupieniem. Pierwsze wrażenia po projekcji spowodowały, że został on oceniony jako godny polecenia, gdyż stanowi świetny materiał edukacyjny, który pomoże w przyswojeniu wiedzy o przebiegu powstania warszawskiego. Nasze oceny podzielili także obecni na krajowej premierze żyjący uczestnicy powstania, którzy nie kryli wzruszenia i radości. Film stał się dla nich okazją powrotu do trudnej, niebezpiecznej alei chwalebnej młodości.

   

   W kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w dniu 3 maja 2014 r. odbyły się uroczystości religijno- patriotyczne z okazji 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na uroczystościach, zgodnie z wieloletnią tradycją, nie zabrakło Sztandaru Zespołu Szkół Nr 1 i uczniów naszej szkoły.

   Po Mszy Świętej przedstawiciele BARTOSZA złożyli wieńce pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja i Tadeusza Kościuszki.

   W Zespole Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim 25 kwietnia 2014 r. odbyły się Powiatowe Eliminacje Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim.

  Trzyosobowa reprezentacja naszej szkoły w składzie: Aleksandra Wojtasiewicz, Klaudia Mierzwa i Justyna Maciocha –  uczennice klasy IIa (opiekun p. D. Stawarska) rywalizowały z uczniami szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu w następujących konkurencjach: test pisemny,  który obejmował pytania z zakresu przepisów ruchu drogowego i wiedzy motoryzacyjnej, techniki kierowania pojazdem, pomoc przedlekarska, jazda sprawnościowa samochodem oraz udzielanie pierwszej pomocy.

Drużyna z naszej szkoły wywalczyła II miejsce w turnieju.

   Nagrody wręczyli: Wicestarosta- pan Jan Fila i  zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinspektor Robert Szewc. Nad sprawnym przeprowadzeniem turnieju czuwał szef Wydziału Ruchu Drogowego KP Policji
w Tomaszowie Lubelskim podinspektor Bogdan Kulas. 

 

Zapraszamy do galerii