• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   W roku szkolnym 2005/2006 w ZS Nr1 w Tomaszowie Lubelskim realizowany był program " Nauczyciel z Klasą". Na całość projektu składały się cztery sprawności:
- Nauczycielu, odejdź od tablicy
- Nauczycielu, pracuj metodą projektów
- Nauczycielu, oceniaj tak, by pomóc innym
- Uczeń też człowiek.
    W BARTOSZU w programie brało udział czterech nauczycieli: Irena Ołtuszyk (matematyka), Ewa Wójtowicz (biologia), Anna Branach (geografia) i Leszek Bober (fizyka). Każdy z nich miał do wykonania zadania, które pozwoliłyby mu zdobyć wyżej wymienione sprawności. Zadania, które zostały opracowane przez nauczycieli były umieszczane na stronach internetowych akcji. Prace każdego z nich były oceniane przez nauczycieli - recenzentów z innych szkół, którzy tworzyli podobne zespoły. Opracowanie każdej sprawności kończyło się wydaniem opinii przez recenzentów. W trakcie realizacji programu należało opracować scenariusze lekcji przy wykorzystaniu aktywizujących metod nauczania, a następnie przeprowadzić zajęcia według tych scenariuszy. Inną formą realizacji treści było wykorzystanie metody projektu i oceniania kształtującego.

   Certyfikat Nauczyciel z Klasą uzyskiwała szkoła, w  której czterech nauczyciele otrzymali dyplom potwierdzający udział w programie. Taki tytuł nadano też BARTOSZOWI.