• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

Sprawozdanie z pracy grupy projektowej W poszukiwaniu pereł lokalnej sztuki

działającej w ramach programu Działaj lokalnie VI

w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

w roku szkolnym 2008/2009

 

 

W poszukiwaniu pereł lokalnej sztuki.

Przedsięwzięcie realizowane było przez grupę 15 uczniów klasy II  pod kierunkiem nauczycieli – Beaty Greli i Roberta Wojciechowskiego.

   W I semestrze roku szkolnego zrealizowano wszystkie przewidziane w harmonogramie działania, dotyczące zarówno zajęć warsztatowych na terenie szkoły, jak też realizowanych na zasadzie „zielonej szkoły” na terenie Bieszczadów oraz w okolicach Tomaszowa Lubelskiego:

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

- warsztaty garncarskie w pracowni pana Mariana Chmiela

- warsztaty fotograficzne prowadzone przez pana Bogdana Rębisza

- warsztaty z grafiki i malarstwa prowadzone przez pana Jerzego Garbacza

- lekcja muzealna w Muzeum Etnograficznym w Sanoku

- lekcje muzealne i warsztaty z historii i teorii sztuki w Galerii Z. Beksińskiego  w Sanoku

- warsztaty w pracowni ikon pani Jadwigi Denisiuk w Cisnej

- wieczór autorski pana Ryszarda Szocińskiego w Cisnej

- wycieczka szlakiem bieszczadzkich ikon

- spotkanie z panią Karoliną Krajcarz – warsztaty z zakresu ceramiki artystycznej, malarstwa  i  grafiki

- zajęcia z teorii i historii sztuki prowadzone przez pana Romana Muchę.

   Jednocześnie  co tydzień odbywały  się zajęcia pozalekcyjne w szkole związanez programem projektu – interpretacja i analiza dzieł sztuki, obróbka materiału filmowegoi zdjęciowego, doskonalenie umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i inne. Czas trwania tych zajęć dydaktycznych zależny był od potrzeb grupy, tematów oraz rodzaju działań (od 1 do 3 godzin zegarowych).

   W ramach działań grupy powstało siedem prezentacji multimedialnych ilustrujących efekty pracy zespołu:

1.Zdzisław Beksiński – opracowały J. Palak i A. Późniak

2.Marian Chmiel – opracowały M. Jamroż i P. Olszewska

3.Karolina Krajcarz – opracowały J. Garbacz i M. Leśko

4.Jerzy Garbacz – opracowały P. Wiśniewska, A. Piecyk i W. Husiatyńska

5.Roman Mucha – opracowały B. Kubiszyn i P. Sigłowa

6.Sztuka współczesna – opracowały B. Miedziak i K. Kośmider

7.Film dokumentalny – opracowali I. Dusza i K. Roczniak

Płyty z prezentacjami zostały złożone jako pomoce dydaktyczne w bibliotekach -  szkolneji miejskiej.

Realizacji zamierzonych działań stale towarzyszyła medialna promocja projektu w Katolickim Radiu Zamość i Tygodniku Tomaszowskim.

 

   Praca opiekunów  w ramach realizacji projektu miała przez cały czas  charakter społeczny.

Projekt zrealizowany został dzięki finansowemu wsparciu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenia  Czajnia w Tomaszowie Lubelskim.

 Przychylność Dyrekcji Szkoły pozwoliła zrealizować wszystkie działania uwzględnione  w harmonogramie. Ewaluacja działań związana jest ze stworzeniem wniosku projektowego w ramach kolejnej edycji programu Działaj Lokalnie umożliwiającego pozyskanie środków  na kontynuację naszych działań .

                                                                                                 Beata Grela

Zapraszamy do galerii