• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

 

1

14 października 2016 r.

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów

2

31października 2016 r.

Dzień wolny od zajęć dla wszystkich uczniów

3

 2 maja 2017 r.

Dzień wolny od zajęć dla uczniów

klas I i II

4

 4 maja 2017 r.

Dzień wolny od zajęć dla uczniów

klas I i II

5

5 maja 2017 r.

Dzień wolny od zajęć dla uczniów

klas I i II

6

8 maja 2017 r

Dzień wolny od zajęć dla uczniów

klas I i II

7

16 czerwca 2017 r

Dzień wolny od zajęć dla uczniów

klas I i II

 

8

 

21 czerwca 2017 r

Dzień wolny od zajęć dla uczniów

klas I i II

9

22 czerwca 2017 r

Dzień wolny od zajęć dla uczniów

klas I i II