• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

 

 

   Październik 2013 r. dopisuje kolejne wydarzenie do tradycji polsko-niemieckiej wymiany uczniowskiej, stanowiąc jeden z elementów realizacji Programu „Europa bez granic”. 30 uczniów z tomaszowskiego BARTOSZA pod przewodnictwem nowego dyrektoradr. Janusza Frykowskiego udaje się do oddalonego od Tomaszowa Lub. o 1400 km Szwarcwaldu. Pobyt trwa od 20.10. 2013 r. do 25. 10. 2013 r. Uczniowie przygotowują się do podróży w trakcie wielu spotkań z koordynatorem wymiany, wymieniając informacje na temat Szwarcwaldu, Freudenstadt oraz szkoły partnerskiej. Nawiązanie wcześniejszych kontaktów pocztą elektroniczną umożliwia zapoznanie się z rówieśnikami niemieckimi jeszcze przed wyjazdem. Niesamowite emocje towarzyszą pierwszemu spotkaniuz niemieckimi rodzinami goszczącymi naszych uczniów. Już po pierwszym dniu pobytu wszyscy opiekunowie mogą być pewni, że ich podopieczni są bezpieczni a bariery językowe nie istnieją. Moc wrażeń, emocji, ale i nowych doświadczeń towarzyszy każdemu punktowi programu. Nowocześniejszy budynek niemal 50-letniej szkoły niemieckiej po raz kolejny zdobywa uznanie uczniów BARTOSZA. Młodzież obserwuje zajęcia lekcyjne, ale też bierze w nich aktywny udział. Pracowicie zaczynają się też dni poświęcone projektom tematycznym. Polsko-niemieckie grupy młodzieży uczestniczą w grach sportowych, przedstawiają „Kopciuszka”, pieką szwarcwaldzkie ciasta drożdżowe w piekarni, śpiewają oraz poznają niemieckie gry towarzyskie. Prace projektowe mają na celu przede wszystkim bliższe poznanie młodzieży. Grupę wita oficjalnie Skarbnik Powiatu Freudenstadt p. Ulrich Bischoff. Uczniowie dowiadują się wiele o Powiecie Freudenstadt oraz jego dziedzinach rozwoju takich jak turystyka i przemysł maszynowy. Dzięki korzystnemu położeniu Freudenstadt przy granicy z Austrią, młodzież może kolejny raz zwiedzić portowe miasto Bregenz oraz podziwiać panoramę Jeziora Bodeńskiego z położonej 1064m n.p.m. góry Pfaender. Największe jednak emocje, fascynację i adrenalinę wyzwala pobyt w parku rozrywki – „Europapark” Rust. Bogactwo atrakcji ukrytych w sztucznie założonym świecie państw europejskich, przepiękna jesienna pogoda, roślinność i bajkowe, często fantazyjne dekoracje terenu parku sprawiają, że wszyscy bez wyjątku czują się szczęśliwi. Młodzież zwiedza też znaną na świecie ze swych ręcznie wykonywanych produktów hutę szkła w Wolfach. Każdyz uczniów może tez spędzić chwile z rodzinami goszczącymi, uczestnicząc w indywidualnych wycieczkach po regionie. Niektóre uczennice pracowicie spędzają czas w rodzinach niemieckich, piekąc polskie ciasta czy też gotując bigos. Nie dziwi jest więc fakt, że po takim pobycie naszych uczniów w rodzinie, są oni ze łzami żegnani przez  swoje „przybrane matki”. Opiekunowie mają możliwość wędrówki po szlakach Szwarcwaldu, korzystają też z cennej wymiany wzajemnych doświadczeń dotyczących systemu oświaty niemieckiej i funkcjonowania szkoły partnerskiej. Dyrektorzy obu szkół zapewniają  o kontynuacji współpracy, wymieniają też wstępne zaproszenia na zbliżające się jubileusze obu szkół.