• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

 

   Kontynuacją polsko- niemieckiej wymiany młodzieży, jest pierwsza rewizyta młodzieży niemieckiej w ZSzNr1, która odbywa się od 17.04. do 23.04.2005r. Grupa 28 uczniów na czele z dyrektorem szkoły p. U. Alfem zapoznaje się nie tylko z bogatą historią liceum, ale także zwiedza Tomaszów, Zamość i Roztocze. W programie znajduje się wycieczka do Lwowa, szczególnie doceniona przez gości z Niemiec. Stałym punktem programu staje się praca metodą projektów, w trakcie której śpiew, taniec, gotowanie, quizy i rozgrywki sportowe ściśle łączą młodzież obu państw. Odwiedziny w Tomaszowie były dla niemieckich sąsiadów trwałym przeżyciem, o czym świadczą słowa skierowane przez dyrektora U. Alfa w piśmie do p. dyrektor A. Palak: „Jako dyrektor szkoły im. E. Sprangera chciałbym serdecznie podziękować w imieniu uczniów i nauczycieli za znakomite przedsięwzięcie i wspaniałą, głęboką gościnność. Jestem przekonany, że poprzez to ZszNr1 wniósł swój znaczący wkład do porozumienia między narodami Polski i Niemiec. Dotyczy to zarówno zrozumienia przeszłości obu sąsiadujących narodów, jak również spojrzenia na przyszłość we wspólnym europejskim domu”. Po wizycie młodych Niemców w tomaszowskiej szkole, prasa niemiecka pisze: „wymiana ta, jest ogromnym wzbogaceniem zarówno dla dzieci jak i pedagogów. Przeżyliśmy w partnerskim powiecie niezwykłą gościnność. Młodzi ludzie mogą tu doświadczyć jak skromnie żyje się i jaką wielką rangę ma szkoła. Powiat tomaszowski ma do zaoferowania nie tylko wzruszającą do głębi gościnność, ale także cudowne renesansowe miasto Zamość, które ze swoimi arkadami na rynku przypomina trochę Freudenstadt”.

   Kolejna rewizyta uczniów ZSzNr1 we Freudenstadt ma miejsce z końcem września 2005r. Niemieckie gazety donoszą: „Dobre porozumienie bez tłumaczy”. „Młodzież czuje się znakomicie”. Tym razem grupie 36 uczniów towarzyszy nie tylko dyrekcja i germaniści, ale także nauczyciele języka angielskiego, rosyjskiego i polskiego, fizyki, wiedzy o kulturze i wychowania fizycznego, którzy chcą również poznać pracę swoich kolegów z niemieckiej szkoły. Prasa niemiecka pisze: „Choć partnerstwo obu powiatów jest jeszcze młode - prowadzone były bliskie rozmowy pomiędzy nauczycielami i uczniami biorącymi udział w wymianie”.

   Tradycją kolejnych wymian stają się spotkania uczniów za Starostą, praca metodą projektów, wspólne spotkania indywidualne młodzieży, zwiedzanie miasta i regionu oraz pobyt w rodzinach goszczących. Tym razem młodzież z „Bartosza” jedzie nie tylko do Strassburga czy też Karlsruhe, ale podróżuje również promem przez jezioro Bodeńskie do Bregenz w Austrii. Wieczór pożegnalny emanuje wzajemną radością i bliskością. Tak więc: „ponownie udaje się to, nad czym pracuje kierownictwo i Rada Pedagogiczna obu szkół- połączenie kształcenia z wzajemnym porozumieniem i wskazaniem uczniom nowych dróg rozwoju”- podsumowuje wizytę dyrektor U. Alf.