• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

  

   Dowodem, iż wymiana cieszy się zainteresowaniem Niemców, jest ich kolejna wizyta w Tomaszowie w dniach od 22.03. do 25.03. 2006 r. Tym razem dyrekcja „Bartosza” chce pokazać uczniom niemieckim więcej naszego kraju. Grupa ma możliwość dwudniowego pobytu w Zakopanem i Krakowie. Po raz pierwszy Niemcy zamieszkują u polskich rodzin. Prasa polska pisze: „Lubią Tomaszów”. Również widzowie telewizji regionalnej dowiadują się, że młodzi Niemcy nie spostrzegają różnic we wzajemnych zainteresowaniach i w Polsce czują się świetnie. Wspólną radością są nauka piosenek, tańce i pokazy fizyczne w szkole. „Po zwiedzaniu Muzeum- Miejsca Pamięci w Bełżcu uczniowie niemieccy są zszokowani, gdyż tak dobitnie przekonują się czym był holokaust”- stwierdza p. dyrektor A. Palak. „Choć szkole z Freudenstadt bardzo dobrze układa się współpraca ze szkołami w USA, Kanadzie, Belgii, Danii, Irlandii - najbardziej podoba nam się Tomaszów i Roztocze”- mówi nauczyciel biologii D. Huber - koordynator wymiany ze strony niemieckiej.

   „Postanowiliśmy, że na pierwszej stronie naszej Kroniki Szkolnej znajdzie się zdjęcie tomaszowskiego barokowego kościoła”.

   Znaczącą osobą dla wszelkich działań związanych z krzewieniem partnerstwa obu szkół, prekursorem i animatorem wymian, człowiekiem o ogromnym sercu dla spraw Polski i ZSzNr1 jest dyrektor U. Alf, który 21lipca 2006r. odszedł na emeryturę. W uroczystościach pożegnalnych wzięła udział również dyrektor naszej szkoły p. A. Palak, która podziękowała oficjalnie za cały wkład pracy, pomoc i życzliwość na rzecz nawiązania i pielęgnowania kontaktów młodzieży i grona pedagogicznego obu szkół. A. Palak została zapewniona też przez nowego dyrektora szkoły niemieckiej p. A. Wüstnera, o kontynuowaniu dalszej współpracy między naszymi szkołami.