• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

  

   W maju 2008 r. na zaproszenie nowego dyrektora niemieckiej szkoły partnerskiej, w podróż do Freudenstadt udaje się kolejna tura 36 uczniów z „Bartosza”. Pod opieką dwóch polonistów, matematyka i koordynatora wymiany ze strony polskiej - p. K. Ważnej, uczniowie poznają życie codzienne rodzin niemieckich, prezentują swoje umiejętności oraz wymieniają doświadczenia z młodzieżą niemiecką w trakcie projektów, biorą udział w lekcjach niemieckich kolegów, poznając bliżej system kształcenia w sąsiadującym kraju. W programie wymiany jest też wizyta w Radzie Europy w Strassburgu oraz zwiedzanie Katedry Notre Dame otoczonej piękną architekturą starego miasta, które pięciokrotnie przechodziło pod panowanie francuskie i niemieckie. Młodzi tomaszowiacy podziwiają też uroki szwarcwaldzkiej przyrody, wędrując szlakiem górskich wodospadów „Allerheiligen”. W Stuttgarcie poznają historię motoryzacji zwiedzając nowoczesne Muzeum Mercedesa. Niemieccy przyjaciele chętnie zapoznają naszą młodzież z tradycją i kulturą swojego regionu, dumni z „zegara z kukułką” czy też tradycyjnych starych gospodarstw rolnych w Muzeum Wsi Szwarcwaldzkiej. Młodzież z „Bartosza” spędza chętnie wspólne wieczory z rówieśnikami z Freudenstadt, zapominając o barierach językowych. A w dniu pożegnania ze łzami w oczach, żegnając się ze swoimi przyjaciółmi obiecują rychłe spotkanie, które ma miejsce w Tomaszowie tym razem już w październiku 2008r.

   Nowy dyrektor ZSzNr1 p. Robert Puźniak wita w progach naszego liceum 40-osobową grupę uczniów z Niemiec. Tym razem na życzenie gości, umożliwiamy im zwiedzenie Przemyśla oraz zamku w Krasiczynie. Stałym punktem wymiany jest tez Muzeum Martyrologii w Bełżcu oraz nasza perła renesansu - Zamość. W Tomaszowie młodzi Niemcy zwiedzają Muzeum Miasta i Regionu, stary kościół i cerkiew prawosławną. Podczas projektów w szkole uczą się gotować polski bigos, robić wafle, śpiewają polskie piosenki - niestrudzenie chcąc zapamiętać słowa ich ulubionej „Hej, sokoły”. Pod kierunkiem polskich kolegów uczą się polskiego tańca narodowego: „Poloneza”, z dumą wykonując go podczas prezentacji w strojach szlacheckich.

   Dyrektor R. Puźniak w rozmowach z opiekunami grupy niemieckiej: p. D. Hubertem i p. Ch. Schwab, podkreśla oficjalnie znaczenie dotychczasowych spotkań oraz potrzebę kontynuacji 5-letniej tradycji wymian, tak ważnych dla obu szkół i krajów. Młodzież naszej szkoły otrzymuje kolejne zaproszenie do Freudenstadt. Tym razem na rewizytę u swoich niemieckich przyjaciół uczniowie ZszNr1 czekają niecierpliwie aż rok, pielęgnując i pogłębiając nawiązane w Polsce kontakty.