• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Organizatorzy konkursów – plastycznego i literackiego „Moi bliscy w Bartoszu” informują, że na prośbę zainteresowanych uczniów i nauczycieli termin składania prac zostaje przedłużony do 28 lutego 2017 roku.