• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Proponowane oddziały w roku szkolnym 2016/2017

 

Klasa

Rozszerzenia

Ukierunkowanie klasy

Przedmioty punktowane przy rekrutacji

1a

1.język angielski 2.matematyka

3.fizyka

politechniczna

1.język polski

2.matematyka

3.fizyka

4.język obcy

1b

biologia

chemia

przedmioty uzupełniające fizyka, łacina

medyczna

1.język polski

2.matematyka

3.biologia

4.chemia

1c

język polski

historia

język angielski lub wos

Przedmiot uzupełniający: łacina, drugi język obcy

Prawno-humanistyczna i lingwistyczna

ze zwiększoną liczbą godzin drugiego języka obcego i łaciną

1.język polski 2.matematyka
3.historia

4.język angielski

lub wos

1d

1.geografia

2.język angielski lub informatyka

3.matematyka lub wos

Ekonomiczna i europejska

język polski
geografia  

język angielski lub informatyka

matematyka lub wos