• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   

      Sprawdzianem i potwierdzeniem jakości pracy szkół są nieodmiennie od wielu lat sukcesy ich uczniów. O tych odnoszonych przez uczniów BARTOSZA pisaliśmy wielokrotnie, także podsumowując wyniki pracy w I semestrze roku szkolnego2018/2019.

   Niewątpliwym i miarodajnym źródłem poziomu efektywności pracy szkoły i jej prestiżu jest również Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2019, w którym po raz kolejny nasza szkoła zdobyła tytuł

SREBRNEJ SZKOŁY 2019

   Tak doskonały wynik cieszy społeczność szkolną i jest powodem dumy zarówno uczniów, jak też grona pedagogicznego. Jednocześnie staje się impulsem do kontynuowania sprawdzonych już metod pracy w kolejnych miesiącach.

Beata Grela

www.licea.perspektywy.pl