• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   Ze względu na zmiany w podstawie programowej i wprowadzenie nowego przedmiotu UCZNIOWIE KLAS I do września 2022 r. WSTRZYMUJĄ SIĘ z kupnem podręczników do historii, historii i teraźniejszości, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz wos-u w przypadku poziomu rozszerzonego (na poziomie podstawowym przedmiot ten w ogóle nie występuje w siatce godzin)

 

Klasa I b - rozszerzenie biologia-chemia

1. J. polski : Język polski. Sztuka wyrazu - Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

2.Matematyka : M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, podręcznik do liceów i techników kl. 1 Zakres podstawowy. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro- M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, zbiór zadań do liceów i techników kl. 1 Zakres podstwowy. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

3. Fizyka: zakres podstawowy: „ Odkryć fizykę” 1 - podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 1001/1/2019.

4. Biologia: wydawnictwo Nowa Era „Biologia na czasie” zakres podstawowy i rozszerzony.

5. Chemia : wydawnictwo Nowa Era „To jest chemia” zakres podstawowy i rozszerzony.

6. Geografia: - zakres podstawowy: „Oblicza geografii” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 983/1/2019.

7. Podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. Dla absolwentów szkół podstawowych. Autor: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. Wyd. Nowa Era.

8. Edukacja dla bezpieczeństwa – wyd. Nowa Era „ Żyję i działam bezpiecznie”.

9. Informatyka: Informatyka na czasie 1-zakres podstawowy; Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki; wyd.Nowa Era

10. Religia - W poszukiwaniu wolności: Autor: ks. Marian Zając; wyd. Gaudium

 

 

Klasa I a, e – rozszerzenie język angielski -  matematyka - fizyka

1.J. polski : Język polski. Sztuka wyrazu - Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

2.Matematyka :  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, podręcznik do liceów i techników kl. 1 Zakres rozszerzony.. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro- M. Kurczab,   E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, zbiór zadań do liceów i techników kl. 1 Zakres rozszerzony. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

3. Fizyka: Zakres rozszerzony: Fizyka 1- podręcznik dla liceum i technikum oraz zbiór zadań, WSIP, Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Dalach

4. Biologia: wydawnictwo Nowa Era „Biologia na czasie” kl. 1 zakres podstawowy.

5.Chemia : wydawnictwo Nowa Era „To jest chemia” zakres podstawowy.

6. Geografia: - zakres podstawowy: „Oblicza geografii” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 983/1/2019.

7. Podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. Dla absolwentów szkół podstawowych. Autor: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. Wydawnictwo Nowa Era.

8. Edukacja dla bezpieczeństwa – wydawnictwo Nowa Era „ Żyję i działam bezpiecznie”.

9Informatyka: Informatyka na czasie 1-zakres podstawowy; Autor: Janusz Mazur,Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki; Nowa Era

10. Religia - W poszukiwaniu wolności: Autor: ks. Marian Zając; wyd. Gaudium

 

Klasa I d – rozszerzenie język angielski  - geografia - matematyka lub wos

1.J. polski : Język polski. Sztuka wyrazu - Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

2.Matematyka :  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, podręcznik do liceów i techników kl. 1 Zakres rozszerzony.. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro- M. Kurczab,   E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, zbiór zadań do liceów i techników kl. 1.  Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro. /w zależności od rozszerzenia albo poziom rozszerzony albo podstawowy/

3. Fizyka: zakres podstawowy: „ Odkryć fizykę” 1 - podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 1001/1/2019.

4. Biologia: wydawnictwo Nowa Era „Biologia na czasie” kl. 1 zakres podstawowy.

5. Chemia : wydawnictwo Nowa Era „To jest chemia” zakres podstawowy.

6. Geografia: „Oblicza geografii” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony; autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 973/1/2019.

7. Podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. Dla absolwentów szkół podstawowych. Autor: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. Wydawnictwo Nowa Era.

8. Edukacja dla bezpieczeństwa – wydawnictwo Nowa Era „ Żyję i działam bezpiecznie”.

9. Informatyka: Informatyka na czasie 1-zakres podstawowy; Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki; Nowa Era

10. Religia - W poszukiwaniu wolności: Autor: ks. Marian Zając; wyd. Gaudium

 

Klasa I c – polski-  historia - język angielski lub wos

1.J. polski : Język polski. Sztuka wyrazu - zakres rozszerzony- Gdańskie wydawnictwo Oświatowe

2.Matematyka :  M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, podręcznik do liceów i techników kl. 1 Zakres podstawowy. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro- M. Kurczab,   E. Kurczab, E. Świda: Matematyka, zbiór zadań do liceów i techników kl. 1 Zakres podstawowy. Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro.

3. Fizyka: zakres podstawowy: „ Odkryć fizykę” 1 - podręcznik ze zbiorem zadań dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Marcin Braun, Weronika Śliwa; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 1001/1/2019.

4. Biologia: wydawnictwo Nowa Era „Biologia na czasie” kl. 1 zakres podstawowy.

5. Chemia : wydawnictwo Nowa Era „To jest chemia” zakres podstawowy.

6. Geografia: „Oblicza geografii” podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy; autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski; Wyd. Nowa Era, nr dopuszczenia MEN 983/1/2019.

7. Podstawy przedsiębiorczości: Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych. Dla absolwentów szkół podstawowych. Autor: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. Wydawnictwo Nowa Era.

8. Edukacja dla bezpieczeństwa – wydawnictwo Nowa Era „ Żyję i działam bezpiecznie”.

9. Informatyka: Informatyka na czasie 1-zakres podstawowy; Autor: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki; Nowa Era

10. Religia - W poszukiwaniu wolności: Autor: ks. Marian Zając; wyd. Gaudium