• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   

   Najlepsze szkoły ponadpodstawowe z województwa lubelskiego otrzymają tytuły i wyróżnienia w ramach projektu certyfikacyjnego w konkursie organizowanym przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie 21 kwietnia 2023 r. odbył się finał XI edycji konkursu „Szkoła Innowacji”.

   Kapituła konkursowa nagrodziła te placówki, które realizują kreatywne pomysły oraz wykazują się innowacyjnymi rozwiązaniami. Oceniane było również to, czy szkoły wspierają praktyczną edukację swoich uczniów oraz czy angażują się we współpracę międzynarodową. Tytuł „Lidera Innowacji” przyznany był w 6 kategoriach: Szkoła, Dyrektor, Nauczyciel, Biblioteka, Inicjatywa oraz Uczeń.

   W tym roku I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim po raz kolejny już otrzymało tytuł Lidera w kategorii Szkoła.

   Uzyskanie także w tym roku owego wyróżnienia dowodzi wysokiej wartości podejmowanych w szkole inicjatyw, podnosi też prestiż Bartosza w środowisku lokalnym.

   W uroczystej gali finałowej uczestniczył dyrektor szkoły pan Leszek Bober, który w imieniu społeczności szkolnej odebrał przyznany Bartoszowi certyfikat.

Beata Grela

  

   26 kwietnia 2023r. w Zamojskim Domu Kultury odbył się „ XIV Przegląd Poezji Spiewanej poświęconej twórczości Marka Grechuty”, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Zamość Andrzeja Wnuka. Na konkurs napłynęło 37 zgłoszeń z całego województwa lubelskiego: Krasnobrodu, Tomaszowa Lubelskiego, Ryk, Krasnegostawu, Grabowca, Lublina, Puław, Szczebrzeszyna, Tworyczowa, Sułowa, Puchaczowa, Majdanu Nepryskiego, Jarczowa, Białej Podlaski i Zamościa. Nasze liceum reprezentowała utalentowana, z ogromną wrażliwością muzyczną , solistka zespołu The One - Amelia Knap, kl. IIIb. Uczestników oceniali muzycy i kompozytorzy pod przewodnictwem Agnieszki Brylewicz z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Zamościu. Piosenką „Rebeka” Amelia wyśpiewała I miejsce, zostając laureatką konkursu. Jury było pod ogromnym wrażeniem wystąpienia Amelii, nie wyobrażając sobie braku dalszego kształcenia jej wokalu w zamojskiej szkole muzycznej. Gratulujemy serdecznie naszej koleżance i życzymy dalszych sukcesów.

Katarzyna Ważna, opiekun zespołu „The One”

Chrystus Zmartwychwstały wnosi w życie każdego człowieka światło łask.

Niech tak bardzo dziś potrzebna nadzieja rozjaśni kolejne dni.

Niech potęga Bożej mocy doda sił, obudzi radość.

Niech zwycięstwo życia nad śmiercią, które przynoszą te świąteczne dni uczyni nasz świat lepszym…

 

Serdeczne życzenia rodzinnej, spokojnej Wielkanocy

w imieniu całej społeczności

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego

w Tomaszowie Lubelskim

składa

dyrektor Leszek Bober

    Po raz jedenasty w I Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim odbył się Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej. Zgodnie z regulaminem festiwalu wyłonienie zwycięzców odbyło się podstawie wykonania dwóch utworów; jeden w języku angielskim, drugi w języku niemieckim. Udział w festiwalu zgłosili uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu tomaszowskiego.

   Organizatorami festiwalu są nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego: pedagog, koordynator wymiany polsko-austriackiej Katarzyna Ważna oraz nauczyciel języka angielskiego Urszula Cybulska. Honorowy Patronat nad festiwalem sprawują Starosta Tomaszowski oraz Konsul Honorowy Austrii w Lublinie. Priorytetowym celem konkursu jest wspieranie rozwoju postawy twórczej uczniów uzdolnionych wokalnie i językowo, a ponadto stworzenie możliwości autoprezentacji scenicznej, porównanie swoich możliwości z rówieśnikami z innych szkół, pozytywne motywowanie do dalszej samorealizacji i nauki języków obcych oraz zaspokojenie potrzeby uznania i akceptacji, przygotowanie do uczestnictwa w kulturze państw nauczanych w szkołach języków obcych.

   Festiwal rozpoczął dyrektor I LO Leszek Bober, który uroczyście przywitał wszystkich przybyłych gości: pana Andrzeja Bulicza– Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, uczestników festiwalu ze szkół w powiecie tomaszowskim oraz ich opiekunów.

   Wokalistów oceniało jury w składzie: przewodniczący jury Stanisław Ważny- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Michalowie, Andrzej Bulicz - dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz organizatorzy Katarzyna Ważna i Urszula Cybulska z I LO.

   Ocenie podlegały nie tylko umiejętności językowe i wokalne, ale także ogólny wyraz sceniczny uczestników.

   Po wysłuchaniu uczestników festiwalu jury wyłoniło zwycięzców:

I miejsce otrzymała Aleksandra Wójtowicz, uczennica I LO im Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim,

II miejsce zajęła Aleksandra Mazur uczennica I LO im Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim,

III miejsce przyznano Damianowi Zubowi uczniowi Zespołu Szkół Techniczno-Rolniczych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim

Jury przyznało również dwa wyróżnienia, które otrzymały Amelia Puchalska uczennica Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Justynówce, oraz Julia Mucha ze szkoły Podstawowej im. gen Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej.

   Głównym sponsorem festiwalu było Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.

   Po rozdaniu nagród dyrektor I LO pan Leszek Bober podziękował wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wspieranie tej inicjatywy, która jest bardzo ważnym punktem w życiu powiatu oraz Bartosza. Wspólne zdjęcie i gromkie brawa zakończyły tegoroczną edycję festiwalu

Zapraszamy do galerii

    24 marca 2024 r. gościliśmy żołnierzy z 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Chełmie, którzy na spotkaniach z uczniami Bartosza zaprezentowali specyfikę swojej jednostki, przedstawili walory pracy w wojsku a także udowodnili wartość takiej właśnie drogi zawodowej.

   W tym dniu w pokazie i promocji jednostki w ramach tzw. "Dnia Terytorialsa" w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim wzięli udział uczniowie klas IV i III.

Jednostkę reprezentowali:

porucznik - Mariusz Stadnik

starszy chorąży - Artur Muzyka

starszy szeregowy - Urszula Policha

starszy szeregowy - Paweł Falenta

starszy szeregowy - Radosław Łata

starszy szeregowy - Jaromir Janiak.

Całość koordynował pan porucznik Mariusz Stadnik.

   Pokazy składały się z czterech paneli programowych. W ramach punktu informacyjnego omówiony został charakter jednostki, specyfika Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sposób rekrutacji do tej formacji. Prowadzący tę część porucznik Mariusz Stadnik i starszy chorąży Artur Muzyka w czytelny sposób przedstawili wielość korzyści wynikających z podjęcia misji żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, zwracając uwagę zarówno na wymierne czynniki finansowe, jak też ambicjonalne oraz moralne. Kolejnym elementem pokazów był punkt medyczny - udzielanie pierwszej pomocy, resuscytacja krążeniowo - oddechowa, zakładanie stazy taktycznej. Prowadzącą ten element prezentacji była starszy szeregowy Urszula Policha, której fachowe rady i oparte na konkretach działania miały wymiar niezwykle praktyczny.

   Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt związany z uzbrojeniem - statyczny pokaz broni i sprzętu wojskowego. Podczas prezentacji obejrzeć można było np. kamizelkę kuloodporną, pistolet VIS-100, karabinek MSBS Grot, oraz karabin wyborowy BOR. W tym punkcie uczniowie mogli zapoznać się z podstawową bronią, jaką mają na wyposażeniu żołnierze w 19 Nadbużańskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Za tę część odpowiadali starszy szeregowy Paweł Falenta i starszy szeregowy Radosław Łata.

   Najwięcej emocji wzbudził jednak ostatni punkt programu z użyciem trenażera "Cyklop" - urządzenia przeznaczonego do nauki, kontroli i oceny dokładności celowania podczas treningów z broni strzeleckiej. Uczniowie mogli praktycznie zapoznać się z tym sprzętem i nauczyć się zasad celowania z broni.

   Celem spotkania było zapoznanie uczniów z 19 Nadbużańską Brygadą Obrony Terytorialnej, oraz Wojskami Obrony Terytorialnej, omówienie kryteriów i wymagań, które trzeba spełnić w procesie rekrutacyjnym do jednostki oraz korzyści wynikających z wyboru misji zostania Żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej.

   Prezentacja miała też wymiar wychowawczy, wpisując się w promowany od wielu lat przez władze oświatowe program kształcenia patriotycznego, tak ważny zwłaszcza w kontekście współczesnej sytuacji politycznej w Europie.

Beata Grela