• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 roku o godz. 11.00 na hali sportowej.

 

   Tygodnik Zamojski opublikował dziś artykuł dotyczący wyników egzaminów maturalnych w sesji majowej 2023. W podsumowaniu tego artykułu nasza szkoła- I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim wymieniona jest jako jedna z czterech najlepszych szkół w regionie. Po raz kolejny więc znajdujemy potwierdzenie, że bycie uczniem Bartosza to prestiż i otwarta droga do świetnie zdanej matury dla tych uczniów, którzy w rekrutacji wybiorą naszą szkołę.

   Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, co powinno ułatwić decyzję absolwentom szkół podstawowych i ich rodzicom, którzy mają jeszcze wątpliwości, gdzie kontynuować naukę, by nie tylko przyjemnie spędzić czas, ale też z dobrym przygotowaniem zmierzyć się z egzaminami maturalnymi, co jest przecież głównym zadaniem dobrego liceum.

    Dziś ważny dzień dla tegorocznych absolwentów I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. W szkole odbierają oni świadectwa maturalne a wyniki tego egzaminu powodują ich radość i naszą dumę. Wychodzą ze świadectwami maturalnymi uśmiechnięci i wdzięczni za czteroletnią opiekę. Jak sami powtarzają – warto było spędzić te lata w szkole, która zarówno stawia konkretne i konsekwentne wymagania, jak również udziela wsparcia nie tylko najzdolniejszym uczniom, ale też tym, których wyniki wymagają podniesienia.

   Dlatego po raz kolejny wyniki naszych absolwentów są imponujące. Zdawalność egzaminu wyniosła w tym roku 98%. Z wielu przedmiotów uzyskaliśmy wyniki wyższe niż wojewódzkie i krajowe, a tym bardziej powiatowe. Z wielu przedmiotów egzaminacyjnych absolwenci Bartosza mogą pochwalić się wyższymi wynikami niż w kraju, np. z języka polskiego, matematyki, chemii, historii, fizyki, języka niemieckiego. Różnice na korzyść naszych absolwentów w stosunku do kraju są często bardzo duże. Tak jest w przypadku sukcesu z matematyki, której tak obawia się dzisiejsza młodzież, a którą nasi uczniowie zdali na poziomie 83%- średni wynik, podczas gdy w kraju wynosi on 71%.

   Wnioski z tego mogą wyciągnąć tegoroczni absolwenci szkół podstawowych, którzy są w trakcie rekrutacji. Nasze liceum wyprzedza kolejne w mieście o 37 punktów procentowych .

    Czerwiec i lipiec to corocznie ważny czas dla absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców, gdyż podobnie jak w tym roku decydują oni nie tylko o kilku kolejnych latach swojego życia i ścieżki edukacyjnej, ale także swoimi wyborami wpłyną na potencjalny sukces w edukacji na poziomie wyższych uczelni. Wydaje się to może odległym odniesieniem, ale to właśnie wybór dobrej szkoły ponadpodstawowej o tym sukcesie zadecyduje. Liceum ma bowiem przygotować ucznia do mądrego, odpowiedzialnego procesu uczenia się, wyrobić w nim nawyki kreatywnego myślenia i działania, w dużej mierze usamodzielnić w podejmowaniu mądrych decyzji. Nauczyć „uczenia się”. Trafnie wybrana szkoła ponadpodstawowa przygotuje też swojego absolwenta do funkcjonowania w społeczeństwie, ukształtuje jego wrażliwość i rozbudzi ambicje. Do tych wszystkich celów niezbędne jest świadome prowadzenie przez dyrektorów i nauczycieli procesu kształcenia opartego zarówno na jasno określonych, konsekwentnych wymaganiach, jak również działaniach służących wsparciu uczniów szczególnie uzdolnionych, by rozwijali swoje pasje a także tych, którzy potrzebują wyrównania szans. Nie dziwi więc, że absolwenci I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim nie tylko uzyskują świetne wyniki na egzaminie maturalnym, ale też cieszą się każdego roku z rekrutacji na wyższe uczelnie, gdyż zostają studentami wielu prestiżowych kierunków na liczących się w rankingach uczelniach.

   Celem ucznia szkoły ponadpodstawowej jest więc przede wszystkim uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym- uczniowie Bartosza od wielu lat zdają ten egzamin w ramach bardzo wysokich wyników, często o kilkadziesiąt procent wyższych niż krajowe, wojewódzkie czy tym bardziej powiatowe. Wynik ten w ciągu ostatnich lat wahał się miedzy 95 a nawet 100% zdawalności, co jest wielkim sukcesem szkoły, biorąc pod uwagę też fakt, że nie obniżył się nawet w okresie pandemii i pracy zdalnej, gdy spadek zdawalności odczuło wiele liceów w Polsce.

   Te wysokie wyniki są efektem pracy nauczycieli i wychowawców. W szkole przygotowuje się młodzież do konkursów i olimpiad z zakresu wszystkich przedmiotów nauczania, np. Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z fizyki i matematyki, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Solidarności, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Konkurs historyczny – Tomaszowski Wrzesień 1939, Olimpiada Informatyczna, Konkurs Informatyczny Akademii Zamojskiej, Konkurs CyberSkiller Challenge Poland, Konkurs Wiedzy o Sejmie RP, Konkurs Historyczny - "Polska - Węgry - Historia Przyjaźni", „Rok przed maturą – Matematyka”, Wojewódzki Konkurs Literacki „Cisza”, XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny German FOX, Konkurs Języka angielskiego i mnóstwo innych, w których nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów, finalistów lub uzyskują wysokie lokaty.

   Uczniowie maja szansę rozwijać się, biorąc udział w różnorodnych projektach, np. Międzynarodowej Konferencji Klubu Europy Karpat „Karpaty. Europa. My”, Seminarium Wybrane Problemy Chemii- Politechnika Rzeszowska, działaniach fundacji Zapomniane związanych z upamiętnianiem odkrywanych miejsc zagrzebania ofiar holokaustu poza obozami śmierci, „Drzewa mają moc”, akcji Narodowego Czytania, akcji „Żonkil”itp.

   Bardzo często wyjeżdżają na wycieczki edukacyjno - rekreacyjne, np. zajęcia terenowe Poleskiego Parku Krajobrazowego, 230 lecie urodzin Aleksandra Fredry organizowane przez Fundację Szeptyckich, wycieczka do siedziby Sejmu RP, na lekcję w muzeach i miejscach pamięci, na tomaszowski kirkut, do Pawłówki na warsztaty Fundacji Zapomniane, do Warszawy na wystawy, spektakle teatralne, i wiele innych.

   Bartosz oferuje szereg atrakcji uczniom uzdolnionym, np. znany i podziwiany w lokalnej społeczności zespół muzyczno-wokalny The One, możliwość uczenia się języka węgierskiego i łaciny, opiekę dla młodych twórców, w tym nagrodzonych już poetów, akcje charytatywne, jak choćby będącą „dzieckiem” Bartosza akcję Paczka Marzeń. Proponuje też zajęcia wyrównawcze, rozwijające, przygotowujące do matury i konkursów.

   Szkoła stale pięknieje, staramy się, by jak najlepiej służyła uczniom- wystarczy wspomnieć o kolejnej trwającej właśnie inwestycji. Na terenie szkoły powstaje Powiatowe Centrum Treningowe, na które złożą się profesjonalne obiekty, np. pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boiska do piłki plażowej czy alejki rekreacyjno - treningowe.

   Zachęcamy do bliższego zapoznania się z atutami szkoły na naszej stronie internetowej czy szkolnym Facebooku, gdyż jej zalet nie sposób zaprezentować w kilku słowach.

   Każdego roku odwiedzają Bartosza jego absolwenci, regularnie odbywają się zjazdy i spotkania klasowe tych, którzy z sentymentem i wdzięcznością wracają w mury szkoły, która otworzyła im drogę do dorosłego, pełnego sukcesów życia.

   Jeśli więc chcesz dobrze przygotować się do matury a kolejne cztery lata mądrze wykorzystać, jednocześnie poznając ciekawych ludzi, korzystając z sympatycznej, życzliwej atmosfery- zostań uczniem Bartosza.

Serdecznie zapraszamy.

Beata Grela