• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W sobotę, 5.02.2022 r. w restauracji “Ignis” w Budach odbył się bal naszych tegorocznych maturzystów – tradycyjna studniówka. Nasi uczniowie oraz Rada Rodziców przy współpracy z dyrektorami oraz właścicielami lokalu od początku roku szkolnego organizowali dla nas- maturzystów tę magiczną noc.

   O godz. 19:00 w sobotni wieczór nasi koledzy i koleżanki pięknym powitaniem wprowadzili nas w lekko nostalgiczny nastrój. Uroczystość otworzył oficjalnie pan dyrektor Leszek Bober, który przypomniał swoimi słowami o szczególnym charakterze nocy studniówkowej i życzył wszystkim wspaniałej zabawy. Głos zabrali też nasi goście : Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Henryk Karwan oraz dziekan ks. Grzegorz Chabros. W imieniu Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego wypowiedziała się Wiceburmistrz pani Renata Miziuk, zaś w imieniu Rady Rodziców – pan Paweł Podoba.

   Oficjalny wstęp i przemówienia zwieńczone zostały wręczeniem bukietów oraz słodkich upominków nauczycielom i wychowawcom. Bardzo wzruszającym momentem był występ maturzystów z zespołu The One działającego pod opieką pani Katarzyny Ważnej. Wokaliści i instrumentaliści jak zawsze poruszyli słuchaczy swoim występem, który był rodzajem zwieńczenia ich trzyletniej pracy w zespole.

   Tradycyjnym elementem otwarcia balu było odtańczenie poloneza - 20 par przygotowanych przez panią Joannę Zyzę zakończyło część oficjalną. Zachwyceni umiejętnościami tanecznymi naszych rówieśników, rozpoczęliśmy wspaniały wieczór pełen tańca, muzyki, uśmiechów i zabawy.

   Teraz – pozostaje nam tylko odliczanie dni do egzaminów maturalnych!

Wspomnienie o Zofii Pacześnej, Profesorze Szkoły Średniej

   Oto historia, którą poznaliśmy z relacji Pani Profesor. Jak się dziś okazuje - wiedzę o jej bolesnych przeżyciach posiadało nieliczne grono najbliższych.

    Urodziłam się w Podłężu koło Krakowa, skąd pochodziła moja matka. Wczesne dzieciństwo przeżyłam w Wywłoczce, gdzie mieszkali rodzice, Maria i Jan Pacześni, pracujący jako nauczyciele w miejscowej szkole. Tutaj też rozpoczęłam naukę (kl. I-III).

   Wraz z mieszkańcami Wywłoczki przeżyłam wysiedlenie i spalenie wsi przez Niemców (31 III 1943 r.). Tonajsilniejsze i najbardziej dramatyczne przeżycie z wczesnego dzieciństwa będzie tkwiło zakodowane w pamięci aż po kres życia.

   Po pacyfikacji Wywłoczki zamieszkaliśmy w Zwierzyńcu żyjąc w bardzo ciężkichwarunkach. Mama i mieszkająca z nami ciocia prowadziły tajne nauczanie, w którym brałam udział (kl. IV). Ojciec pracował w gminie, a następnie w firmie drzewnej w Zwierzyńcu. Był komendantem placówki AK najpierw w Wywłoczce, później w Zwierzyńcu. 22 XI 1944 r. został aresztowany przez NKWD i UB,był więziony w Zamościu, a w styczniu 1945 roku deportowany w głąb Rosji. Zmarł najprawdopodobniej w Reżu za Uralem w 1947 r.

   Szkołę Podstawową w Zwierzyńcu ukończyłam w 1947 r., Liceum Ogólnokształcące w Zamościu w 1951. Po maturze podjęłam studia polonistyki w Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, ukończone w 1955 r. W tym też roku rozpoczęłam pracę nauczycielki języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Lub. Po 40 latach pracy w tej szkole przeszłam na emeryturę, pracując jeszcze w wymiarze kilku godzin w Medycznym Studium Zawodowym w Tomaszowie Lub.

   Mama zmarła w 1994 r.

   Ponieważ społeczność Wywłoczki i sąsiednich wsi uhonorowało rodziców nadaniem Szkole Podstawowej ich imienia, utrzymuję stały kontakt z Dyrekcją, Gronem Nauczycielskim i dziećmi z tej szkoły.

Z. Pacześna (podpis czytelny)

   Pracę w Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęła w 1955 roku. Jej obowiązki obejmowały zasadniczo trzy obszary: dydaktyczny, artystyczny i wychowawczy. O wysokim poziomie opieki dydaktycznej świadczyły sukcesy uczniów, uczestników Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, konkursów recytatorskich i krasomówczych, którzy kwalifikowali się do eliminacji centralnych w Szczecinie, Wrocławiu i Golubiu-Dobrzyniu. W związku z tym na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Lublinie w 1972 r. została powołana na stanowisko Profesora Szkoły Średniej.

   Pani Profesor gromadziła wokół siebie w ramach kółek recytatorskich i kółka teatralnego młodzież uzdolnioną artystycznie. W pamięci uczniów i nauczycieli pozostają uroczystości miejskie i powiatowe, przygotowywane we współpracy z niedawno zmarłym Profesorem Edwardem Wiśniewskim. Szczególne uznanie zyskała sceniczna adaptacja powieści I. Kraszewskiego „Stara baśń”, wystawiona w 1000-lecie Chrztu Polski, inscenizacja „Warszawianki” S. Wyspiańskiego, przygotowana na 150. rocznicę powstania listopadowego oraz sztuka „Motyle są wolne”. Pani Profesor rozbudzała zainteresowania humanistyczne młodzieży w szkolnym „Miesięczniku Kulturalnym”.

   Działalność Profesor Zofii Pacześnej skierowana była nie tylko do młodzieży uzdolnionej polonistycznie i artystycznie. Prowadziła także pracę wychowawczą w ZHP. W każdym roku organizowała wycieczki krajoznawcze i wakacyjne obozy wędrowne nad morzem i w górach, które darzyła szczególnym sentymentem. W szkolnych annałach zapisano m.in. wyprawę na Turbacz. Środki na wyjazdy pozyskiwano z prac polowych w okolicznych PGR-ach. Takie wyjazdy szkoła organizowała do połowy lat 80-tych. Ze względu na rodzinne tradycje patriotyczne Profesor Zofia Pacześna objęła opieką cmentarz wojenny w Dąbrowie Tarnawackiej. Wcześniej zapomniany i zaniedbany został doprowadzony do należytego stanu. Spoczywają tam prochy nieznanych żołnierzy z 1915 roku i żołnierzy polskich poległych w czasie bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w dniach 17-20 września 1939 roku. Coroczne prace porządkowe kończyły się odśpiewaniem hymnu narodowego.

   Za pracę oświatową, kulturalną, artystyczną i wychowawczą była wielokrotnie odznaczana. Otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi (1969 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1976 r.), Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury (1978 r.), Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej Pierwszego Stopnia (1979 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1980 r.), Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1982 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.)

   Tylko nieliczni mieli możliwość podziwiać wokalny talent Pani Profesor. W wyjątkowych chwilach, gdy miała przed sobą wrażliwą i skupioną młodzież, ze wzruszeniem śpiewała swoją ulubioną pieśń do słów Seweryna Goszczyńskiego, które wyrażały Jej najgłębsze, zazwyczaj skrywane i – jak się teraz dowiedzieliśmy – szczególnie dramatyczne przeżycia i zawierające życiowe przesłanie:

Sadźmy, przyjacielu, róże! /.../

My, wygnańcy stron rodzinnych,

Może już nie ujrzym kwiatu –

A więc sadźmy je dla innych,

Szczęśliwszemusadźmyświatu!

Roman Soniak, uczeń w latach 1980-1984

   Pastorałką świąteczną „ Światło świata”, której wysłuchaliśmy podczas koncertu bożonarodzeniowego w naszym liceum, Ola Wójtowicz decyzją jury z dnia 30 grudnia 2021 r. zdobyła nagrodę Grand Prix XIII Wojewódzkiego Konkursu On-Line Interpretacji Kolęd i Utworów Świątecznych „ Narodzenia Czas”, organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku. Gratulujemy serdecznie Oli wspaniałego sukcesu, życzymy kolejnych nagród i jesteśmy dumni z godnego reprezentowania „Bartosza”.

    17.12.2021 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta gala IX mikołajkowej akcji charytatywnej „Paczka Marzeń”. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, Oddział Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim oraz Fundacja Społeczno-Gospodarcza „Oskar”.

   Uroczystość rozpoczęła się od koncertu kolęd w wykonaniu zespołów The One i Bartosz Band działających pod opieką pani Katarzyny Ważnej. Następnie pan dyrektor Leszek Bober przywitał przybyłych gości: pana Jarosława Korzenia- Wicestarostę Tomaszowskiego, pana Andrzeja Bulicza- Dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w Starostwie Powiatowym, panią Renatę Miziuk- Wiceburmistrza Tomaszowa Lubelskiego, która reprezentowała również Pana Dariusza Krecha, Dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury, pana Mirosława Michońskiego, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, panią Beatę Prochowicz-Król, Kierownika Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tomaszowie Lubelskim. Oddział Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim, współorganizatora akcji reprezentowali: pan Krzysztof Gmoch – prezes, pani Dorota Stawarska – wiceprezes, pani Alina Pliżga - sekretarz, która reprezentowała również panią Barbarę Piskorską, dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim, pani Kamila Powęska pracownik biura Oddziału Rejonowego PCK w Tomaszowie Lubelskim. Panie Małgorzata Pawłowska i Wioletta Miszczyńska reprezentowały pana Artura Deryłę- Komendanta Policji w Tomaszowie Lubelskim, a w imieniu pana Tomasza Tyrki, Wójta Gminy Jarczów, w gali udział wzięła pani Kinga Łuczak. Pan dyrektor powitał również dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież z I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim oraz II LO im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim.

   O idei i o przebiegu charytatywnej akcji mikołajkowej „Paczka Marzeń” opowiedziała pani Dorota Stawarska. Przypomniała zasady akcji rozpoczynającej się od momentu, gdy do naszej szkoły lub do biura PCK trafiają adresowane do św. Mikołaja listy napisane przez dzieci ze szkół podstawowych. Dzieci typowane są przez pedagogów szkolnych i wychowawców klas w poszczególnych szkołach podstawowych. Następnie listy przekazywane są sponsorom czyli pracownikom różnych firm i instytucji oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy przygotowują prezenty dzieciom. Środki finansowe przeznaczane na ten cel pochodzą zazwyczaj z prywatnych funduszy pracowników i uczniów szkół ponadpodstawowych.

   Po wysłuchaniu kolejnych kolęd, dzieci doczekały się najważniejszego wydarzenia- pojawił się długo oczekiwany gość Święty Mikołaj, który rozdał dzieciom prezenty. Paczki otrzymało 48 dzieci ze szkół podstawowych z naszego regionu. W tym roku nasza szkoła przygotowała łącznie 20 paczek. Zaangażowali się w to uczniowie ze wszystkich klas, grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi. Fundacja Społeczno-Gospodarcza „Oskar” przygotowała 10 paczek oraz poczęstunek dla dzieci. Organizacją samego wydarzenia zajęli się uczniowie klasy 1b, 2b i 3bg, członkowie Szkolnego Koła PCK, którego opiekunem jest pani Dorota Stawarska. Choinkę ufundowało Nadleśnictwo Tomaszów, piękne ozdoby choinkowe Bricomarché w Tomaszowie Lubelskim.

   Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję „Paczka Marzeń”, udowadniając, że mają wrażliwe i dobre serca. Mamy nadzieję, że otrzymane prezenty sprawiły dzieciom radość.

   Sponsorami IX mikołajkowej akcji charytatywnej „Paczka Marzeń” byli

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego Tomaszowie Lubelskim

2. Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim

3. Urząd Miasta w Łaszczowie

4. Pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim

5. Pracownicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim

6. Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologiczna w Tomaszowie Lubelskim

7. Pracownicy Tomaszowskiego Dom Kultury

8. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Tomaszowie Lubelskim

9. Pracownicy Urzędu Gminy w Jarczowie 10. Fundacja Społeczno-Gospodarcza Oskar

11. Grono Pedagogiczne , uczniowie i pracownicy administracji i obsługi I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

12. Uczniowie II LO im. Gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim

13. Nadleśnictwo Tomaszów ufundowało choinkę

14. Bricomarché w Tomaszowie Lubelskim ufundowało ozdoby choinkowe

15. Studio Fotograficzne JANBLAD charytatywnie wykonało fotorelację z akcji

Zapraszamy do galerii