• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Czerwiec i lipiec to corocznie ważny czas dla absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców, gdyż podobnie jak w tym roku decydują oni nie tylko o kilku kolejnych latach swojego życia i ścieżki edukacyjnej, ale także swoimi wyborami wpłyną na potencjalny sukces w edukacji na poziomie wyższych uczelni. Wydaje się to może odległym odniesieniem, ale to właśnie wybór dobrej szkoły ponadpodstawowej o tym sukcesie zadecyduje. Liceum ma bowiem przygotować ucznia do mądrego, odpowiedzialnego procesu uczenia się, wyrobić w nim nawyki kreatywnego myślenia i działania, w dużej mierze usamodzielnić w podejmowaniu mądrych decyzji. Nauczyć „uczenia się”. Trafnie wybrana szkoła ponadpodstawowa przygotuje też swojego absolwenta do funkcjonowania w społeczeństwie, ukształtuje jego wrażliwość i rozbudzi ambicje. Do tych wszystkich celów niezbędne jest świadome prowadzenie przez dyrektorów i nauczycieli procesu kształcenia opartego zarówno na jasno określonych, konsekwentnych wymaganiach, jak również działaniach służących wsparciu uczniów szczególnie uzdolnionych, by rozwijali swoje pasje a także tych, którzy potrzebują wyrównania szans. Nie dziwi więc, że absolwenci I LO im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim nie tylko uzyskują świetne wyniki na egzaminie maturalnym, ale też cieszą się każdego roku z rekrutacji na wyższe uczelnie, gdyż zostają studentami wielu prestiżowych kierunków na liczących się w rankingach uczelniach.

   Celem ucznia szkoły ponadpodstawowej jest więc przede wszystkim uzyskanie wysokich wyników na egzaminie maturalnym- uczniowie Bartosza od wielu lat zdają ten egzamin w ramach bardzo wysokich wyników, często o kilkadziesiąt procent wyższych niż krajowe, wojewódzkie czy tym bardziej powiatowe. Wynik ten w ciągu ostatnich lat wahał się miedzy 95 a nawet 100% zdawalności, co jest wielkim sukcesem szkoły, biorąc pod uwagę też fakt, że nie obniżył się nawet w okresie pandemii i pracy zdalnej, gdy spadek zdawalności odczuło wiele liceów w Polsce.

   Te wysokie wyniki są efektem pracy nauczycieli i wychowawców. W szkole przygotowuje się młodzież do konkursów i olimpiad z zakresu wszystkich przedmiotów nauczania, np. Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z fizyki i matematyki, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Solidarności, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”, Olimpiada Statystyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i świecie współczesnym, Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Przedsiębiorczości, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa, Konkurs historyczny – Tomaszowski Wrzesień 1939, Olimpiada Informatyczna, Konkurs Informatyczny Akademii Zamojskiej, Konkurs CyberSkiller Challenge Poland, Konkurs Wiedzy o Sejmie RP, Konkurs Historyczny - "Polska - Węgry - Historia Przyjaźni", „Rok przed maturą – Matematyka”, Wojewódzki Konkurs Literacki „Cisza”, XI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny German FOX, Konkurs Języka angielskiego i mnóstwo innych, w których nasi uczniowie zdobywają tytuły laureatów, finalistów lub uzyskują wysokie lokaty.

   Uczniowie maja szansę rozwijać się, biorąc udział w różnorodnych projektach, np. Międzynarodowej Konferencji Klubu Europy Karpat „Karpaty. Europa. My”, Seminarium Wybrane Problemy Chemii- Politechnika Rzeszowska, działaniach fundacji Zapomniane związanych z upamiętnianiem odkrywanych miejsc zagrzebania ofiar holokaustu poza obozami śmierci, „Drzewa mają moc”, akcji Narodowego Czytania, akcji „Żonkil”itp.

   Bardzo często wyjeżdżają na wycieczki edukacyjno - rekreacyjne, np. zajęcia terenowe Poleskiego Parku Krajobrazowego, 230 lecie urodzin Aleksandra Fredry organizowane przez Fundację Szeptyckich, wycieczka do siedziby Sejmu RP, na lekcję w muzeach i miejscach pamięci, na tomaszowski kirkut, do Pawłówki na warsztaty Fundacji Zapomniane, do Warszawy na wystawy, spektakle teatralne, i wiele innych.

   Bartosz oferuje szereg atrakcji uczniom uzdolnionym, np. znany i podziwiany w lokalnej społeczności zespół muzyczno-wokalny The One, możliwość uczenia się języka węgierskiego i łaciny, opiekę dla młodych twórców, w tym nagrodzonych już poetów, akcje charytatywne, jak choćby będącą „dzieckiem” Bartosza akcję Paczka Marzeń. Proponuje też zajęcia wyrównawcze, rozwijające, przygotowujące do matury i konkursów.

   Szkoła stale pięknieje, staramy się, by jak najlepiej służyła uczniom- wystarczy wspomnieć o kolejnej trwającej właśnie inwestycji. Na terenie szkoły powstaje Powiatowe Centrum Treningowe, na które złożą się profesjonalne obiekty, np. pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boiska do piłki plażowej czy alejki rekreacyjno - treningowe.

   Zachęcamy do bliższego zapoznania się z atutami szkoły na naszej stronie internetowej czy szkolnym Facebooku, gdyż jej zalet nie sposób zaprezentować w kilku słowach.

   Każdego roku odwiedzają Bartosza jego absolwenci, regularnie odbywają się zjazdy i spotkania klasowe tych, którzy z sentymentem i wdzięcznością wracają w mury szkoły, która otworzyła im drogę do dorosłego, pełnego sukcesów życia.

   Jeśli więc chcesz dobrze przygotować się do matury a kolejne cztery lata mądrze wykorzystać, jednocześnie poznając ciekawych ludzi, korzystając z sympatycznej, życzliwej atmosfery- zostań uczniem Bartosza.

Serdecznie zapraszamy.

Beata Grela

    Corocznie w maju i czerwcu szkołę odwiedzają absolwenci, organizując spotkania klasowe lub rocznikowe. Zazwyczaj na takie spotkania zapraszają swoich wychowawców lub dawnych nauczycieli, zwiedzają szkołę, spotykają się w tych salach, w których odbywali zajęcia. Obowiązkowym elementem spotkania jest odczytanie listy klasy. Spotkaniom towarzyszy również wiele wspomnień i wzruszeń a tradycją staje się już pamiątkowe zdjęcie.

   29 kwietnia 2023 r. do Bartosza przybyła wraz z wychowawcą- Zenonem Steczkiewiczem klasa matematyczno –fizyczna kończąca szkołę w roku 2003, zaś 27 maja 2023 r. w szkole spotkali się „Inżynierowie Pana Zenka” czyli klasa matematyczno-fizyczna kończąca szkołę w roku 2013 r. W spotkaniu uczestniczył wychowawca klasy Zenon Steczkiewicz. 8 czerwca 2023 r. spotkanie z wychowawcą Janem Stęporą zorganizowali uczniowie klasy E, uczący się w latach 1990-94. 17 czerwca 2023 r. szkołę odwiedziła klasa IVA, rocznik 1999/2000, którzy uczcili spotkanie tortem udekorowanym zdjęciem klasowym ze studniówki. W tym samym dniu do szkoły przybyły klasy kończące szkołę w 1978 roku czyli w 45. rocznicę zdania matury. Spotkała się z nimi nauczycielka języka polskiego Jadwiga Barcicka. Tydzień później 24 czerwca 2023 r. w szkole odbyły się kolejne dwa spotkania: absolwenci w 50. rocznicę oraz klasa IVb z rocznika 1982/83 w 40. rocznicę ukończenia szkoły i zdania matury.

   Dziękujemy absolwentom, że pamiętają swoją szkołę i wracają do niej z sentymentem.

Zapraszamy do galerii

    23 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego. Dyrektor I LO, pan Leszek Bober, po przywitaniu gości: Starosty Powiatu Tomaszowskiego, pana Henryka Karwana oraz Przewodniczącej Rady Rodziców, pani Jolanty Deryło pogratulował wszystkim uczniom wyników i ukończenia z sukcesami kolejnego roku nauki, a także życzył wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. Ta uroczystość jest coroczną okazją do wyróżnienia najzdolniejszych uczniów.

   W tym roku najlepszy wynik w nauce uzyskała Kornelia Kawka z klasy III b., uzyskując średnią ocen 5,64.

   Średnią 5.00 i powyżej uzyskało 15 uczniów. Wśród nich znależli się : z klasy I a: Milena Kozłowska, Ewelina Kaznowska, Paweł Hurkała, Maja Gałaszkiewicz, Katarzyna Kobiałka, z klasy I d Paulina Palak, z klasy II a Karolina Ujma, Amelia Ożga, z klasy II b:Martyna Ujma, Julia Moskwa, z klasy II c Arkadiusz Czuchaj, z klasy III a: Dominika Pasierb, Piotr Leńczuk, Paweł Skowronek, z klasy III b: Aleksandra Kowalik.

   Średnią od 4,75 do 4,99 uzyskali uczniowie: z klasy I a: Magdalena Puźniak, Jakub Mamczur, Gabriela Mielniczuk, klasy I b: Kordian Gaczoł, Roksana Kuropatnicka, z klasy I c: Hanna Lipian oraz Oliwia Malec, z klasy I e: Aleksandra Wrona, z klasy II a: Emanuela Stępora, z klasy II b: Agnieszka Świderek, Aleksandra Bartecka, z klasy II d: Gabriela Miłobóg, z klasy III a: Rozalia Wójtowicz, Jakub Pilchoń, Julia Krawczyk, z klasy III b: Claudia Grzesik, z klasy III d: Karolina Żuk.

   Najlepsi z najlepszych gratulacje, dyplomy i nagrody przyjęli z rąk dyrektora, pana Leszka Bobera, pana Starosty Henryka Karwana oraz pani Jolanty Deryło, przewodniczącej Rady Rodziców.

   Kolejnymi docenionymi uczniami byli Michał Drabik z klasy II a oraz Arkadiusz Czuchaj z klasy II c za 100% frekwencję. Karolina Ujma, Martyna Ujma, Karolina Stępora, Laura Szełemej i Miłosz Hek zostali wyróżnieni za zaangażowanie w reprezentowaniu szkoły w Poczcie Sztandarowym. Praca członków zespołu The One oraz uczniów współpracujących z zespołem została także doceniona. Amelia Knap, Aleksandra Mazur, Faustyna Bogusz, Aleksandra Wójtowicz, Karolina Niedorys, Amelia Kuźniarz, Kacper Leńczuk, Miłosz Hek dostali dyplomy i upominki z rąk pani wicedyrektor Beaty Greli oraz pani Katarzyny Ważnej, opiekunki zespołu.

   W czasie tegorocznej uroczystości zostali nagrodzeni również uczniowie, którzy nie mieli okazji otrzymać dyplomów i upominków za udział w konkursach. Paweł Dziura, który brał udział w licznych konkursach i olimpiadzie z języka angielskiego, zajmując czołowe miejsca, Kornelia Kawka, Mikołaj Wojtasiewicz oraz Roksana Kuropatnicka, którzy uzyskali czołowe miejsca w szkolnym konkursie z języka niemieckiego „HalLO”; Jakub Brzozowski, Emanuela Stępora oraz Karolina Ujma, którzy szczególnie wyróżnili się na kursie języka węgierskiego; Julia Moskwa, Jan Kurzępa oraz Hubert Kałużyński za zajęcie III miejsca w konkursie „Lubelszczyzna-moja Mała Ojczyzna” oraz Magdalena Puźniak, Milena Kozłowska oraz Hanna Kwiatkowska za udział w konkursie „Lubelszczyzna-moja Mała Ojczyzna”.

   Najgorliwszą czytelniczą roku szkolnego 2022/23 okazała się Martyna Ujma, która tym samym otrzymała tytuł WYPASIONEGO MOLA KSIĄŻKOWEGO.

   Uczniowie Bartosza chętnie angażują się w działalność sportową. Do najbardziej wyróżniających się należą: z klasy Ia: Magdalena Puźniak, Kamil Koperwas, Karolina Niedorys, Milena Kozłowska, z klasy I c: Daria Oleszczuk, Amelia Kierepka, z klasy I e: Paweł Gromek, z klasy II a: Amelia Ożga, Karolina Ujma, Michał Nizio, Patryk Jankowski, z klasy II b: Martyna Ujma, Julia Wróbel, Joanna Fus, Mikołaj Kaźmierczuk, z klasy III a: Ewa Krzaczkowska, Natalia Bondyra, Bartosz Kita, Mateusz Matwiejczuk, Maja Dąbrowska, Julka Krawczyk, Aleksandra Beńko, z klasy III b: Patrycja Zaturska, Oliwia Wyszyńska, Paweł Trzemżalski, Amelia Gmoch, Amelia Kuźniarz, Weronika Juzeluk, z klasy III c: Klaudia Dudzińska, Aleksandra Oleś, Kamila Sokołowska, Martyna Więcławek, Mateusz Krawczyk, Jakub Jakubiak, Jędrzej Pomorski, z klasy III d: Kinga Chweduna, Michał Remizowski, Karol Dziedzic.

   Zakończenie roku to okazja, by podziękować za cierpliwość, wyrozumiałość, roczną edukację i współpracę w procesie kształcenia. Członkowie Samorządu Uczniowskiego w imieniu całej społeczności uczniowskiej wręczyli bukiet kwiatów na ręce pani wicedyrektor jako symbol życzliwości i wdzięczności dla wszystkich nauczycieli.

   Zespół The One w składzie: Amelia Knap, Ola Mazur, Aleksandra Wójtowicz, Faustyna Bogusz oraz Miłosz Hek uświetnił uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w I LO, dowodząc jak zawsze świetnego poziomu i przygotowania.

   Wszystkim życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!

Hanna Lipian.

Zapraszamy do galerii

    20 czerwca 2023 roku klasa 1c wraz z wychowawczynią — panią Katarzyną Soluch oraz panią Marią Gęborys miała okazję przybyć na zaproszenie do Łaszczowa, gdzie odbywały się uroczystości związane z 230. urodzinami Aleksandra Fredry, wybitnego polskiego komediopisarza zorganizowane przez Dom Komedii. Na miejscu zostaliśmy przywitani przez organizatorów, w tym pana Macieja Szeptyckiego, będącego prapraprawnukiem znanego artysty. Następnie zostaliśmy podzieleni na grupy („rody”) przydzielone do animatorów, z którymi wspólnie poznawaliśmy nazwy rodu, jego herb oraz drzewo genealogiczne. Po smacznym posiłku czekały na nas gry terenowe. Łącznie wzięliśmy udział w rozwiązaniu 8 zadań, a każde z nich było ciekawe. W ramach projektu musieliśmy m.in. stworzyć układ choreograficzny, napisać wiersz rymowany czy też stworzyć żywy mur. Świetnie się przy tym bawiliśmy. Mieliśmy też okazję zrobić pamiątkowe zdjęcie całego rodu. Gdy wykonaliśmy ostatnie zadanie, mogliśmy chwilę odpocząć przy podwieczorku. O godzinie 19:00 rozpoczął się wystawiony na scenie spektakl pod tytułem "Zemsta" w wykonaniu profesjonalistów. Sztuka szczerze rozbawiła publiczność, zaś śmiechy oraz brawa towarzyszyły jej do końca. W przedstawieniu brali udział wybitni aktorzy. np. Rafał Zawierucha oraz Teatr Klancyk, który wplótł w przedstawienie swoje zabawne, improwizowane scenki.

   W międzyczasie odbyło się również odsłonięcie i poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Komedii Aleksandra Fredry, pierwszego muzeum tego komediopisarza w Polsce. Po godzinie 20:00 wróciliśmy do Tomaszowa. Wyjazd zdecydowanie należał do udanych.

I c

Zapraszamy do galerii