• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W czerwcu 2019 roku Sejm RP przyjął uchwałę o następującej treści: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Bitwy Warszawskiej dla zachowania niepodległości przez Polskę i zatrzymania bolszewickiej nawały na Europę Zachodnią, ustanawia rok 2020 Rokiem Bitwy Warszawskiej".

   Jednym z wielu przedsięwzięć podjętych przez Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim jest adresowany do dzieci i młodzieży Konkurs Historyczny „Cud nad Wisłą 1920”. Organizatorzy konkursu zaplanowali przyznanie 100 atrakcyjnych nagród na 100-lecie.

   W związku z tym zachęcamy naszych uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

   Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele historii i języka polskiego.

Regulamin konkursu

    Dlaczego warto od nowego roku szkolnego dołączyć do szkolnej społeczności Bartosza?

   Powodów jest wiele. Przede wszystkim jest to szkoła z tradycjami, o ponad 100-letniej już historii. Oznacza to, że pielęgnujemy w niej wszystko, co dla naszych poprzedników stanowiło priorytety. Od początku istnienia szkoły stawiali oni na wysokie wyniki nauczania, i ten aspekt jest bezcenny dla nas także dziś. Nasi absolwenci od wielu lat uzyskują zdawalność na egzaminie maturalnym od 97 do 100 %, co wskazuje na wyniki wyższe niż w kraju, regionie, a tym bardziej powiecie o nawet 30%. Wielu naszych uczniów to stypendyści Marszałka Województwa Lubelskiego, Starosty, różnych stowarzyszeń lub fundacji. O wartości naszego liceum  świadczą liczne certyfikaty, w tym tytuły Srebrnej i Brązowej Szkoły w rankingu Perspektyw, przyznawane najlepszym szkołom w Polsce, czy też od wielu lat uzyskiwany tytuł Szkoły Innowacji. Szkoła dba o zapewnienie wychowania patriotycznego, naukę wartości, o które coraz trudniej w dzisiejszym świecie (za kulturę osobistą, postawę wobec życia nasi uczniowie zdobywają pochwały nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami).  Tradycja  to też bardzo szeroka oferta edukacyjna, obejmująca nie tylko zagadnienia dotyczące programu nauczania (np. w kółkach zainteresowań, warsztatach maturalnych), ale też poszerzająca pasje, hobby, co pozwala rozwijać talenty. W Bartoszu funkcjonują zespoły – muzyczny i wokalny, których członkowie zdobywają liczne nagrody na festiwalach i konkursach o randze ogólnopolskiej. W szkole doskonalą swoje umiejętności młodzi fotograficy, artyści- plastycy, uczestnicząc w różnych projektach i konkursach. Wielkie sukcesy należą też do utalentowanych sportowców, dzięki pracy naszych szkolnych trenerów, prowadzących rozmaite sekcje sportowe. Nie można pominąć szans realizowania się w działaniach społecznikowskich, co potwierdzają liczne akcje charytatywne, z których słynie Bartosz. Ale... sferę tradycji doskonale uzupełnia nowoczesność. Wkracza ona do szkoły coraz śmielej, przybierając różnorodne formy. W Bartoszu funkcjonuje nowatorska klasa akademicka o rozszerzeniu: język angielski, matematyka, fizyka, oraz przedmiotem dodatkowym “informatyka i programowanie”, realizowane są odważne, długofalowe projekty,  którymi objętych bywa nawet  ponad 200 uczniów, pozwalające na rozwijanie wiedzy lub jej uzupełnianie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Nasza młodzież pracuje też w projektach naukowych realizowanych z zewnętrznymi instytucjami. Stale współpracujemy z wyższymi uczelniami. Szkolne pracownie zostały wyposażone w nowoczesne tablice multimedialne. W trudnych czasach pandemii świetnie sprawdza się praca zdalna, dzięki nowoczesnej platformie G Suite i aplikacji Classroom, które umożliwiają swobodne prowadzenie wideolekcji, przesyłanie prac, ich korektę itp. 

   Przyjaźnimy się z młodzieżą z Niemiec i Austrii a wyjazdy w ramach wymiany uczniowskiej należą do niezapomnianych przeżyć. W szkole liczy się nie tylko nauka i wychowanie. Uczniowie doskonale  bawią się w trakcie różnorodnych imprez, wycieczek itp. .  Już jako absolwenci z sentymentem odwiedzają mury szkoły i swoich nauczycieli. 

   Wiele o poziomie pracy Bartosza mówią  liczne artykuły na naszej stronie internetowej, czy  szkolnym facebooku.  Zachęcamy też do obejrzenia filmów promocyjnych, oddających atmosferę pracy w społeczności naszej szkoły. 

   Serdecznie zapraszamy do nas wszystkich, którzy oczekują że nauka w liceum będzie nie tylko efektywna, ale i przyjemna.

Dyrektor i grono pedagogiczne

I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

Zapraszamy do obejrzenia filmów:

 

    Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych.

   Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

   W załącznikach znajdują się pełne informacje o terminach postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie. Proszę kandydatów i rodziców o zapoznanie się z tymi informacjami. Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji w I Liceum Ogólnokształcącym będą na bieżąco umieszczane na stronie szkoły w zakładce rekrutacja.

   Materiały są dostępne także na stronie 

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Terminy_postepowania_rekrutacyjnego_2020-2021.pdf

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.pdf

Harmonogram rekrutacji.png

   Po trzech latach nauki szkołę opuszcza dziś kolejny rocznik absolwentów. Nie po raz pierwszy więc ma miejsce takie pożegnanie, jednakże jak bardzo różni się ono od wszystkich poprzednich. Sytuacja, w ktorej odbyła się klasyfikacja, teraz zaś zakonczenie roku klas III 2019/2020 jest przecież szczególna i na długo zapisze się nie tylko w historii naszej szkoły. Jednakże, mimo modyfikacji, jakie spowodowała sytuacja epidemiologiczna, klasyfikacja uczniów klas maturalnych przebiegła bez problemów. Dziś przeżywają oni ostatni dzień w szkole, a przeżycia te mają specyficzny wymiar. Nie spotkamy się niestety w szkole, by po raz ostatni uściskać sobie dłonie, by usłyszeć ostatni szkolny dzwonek.

   Tradycją zakończeń roku szkolnego są spotkania z wychowawcami, które teraz przeniosły sie do wirtualnego świata. Wszyscy wspieraliśmy naszych wychowanków w każdym dniu ich edukacji, nie tylko w czasie wprowadzenia zajęć zdalnych, ale także podczas trzyletniej tradycyjnej pracy szkolnej. Dziś również jesteśmy z nimi. Choć zmieniła się forma tych kontaktów nasza życzliwość i troska są takie same.

   Dzień taki jak ten to czas wspomnień. Te zaś przywołują mnóstwo chwil, które nas wzruszały, budziły naszą dumę, dawały sens naszej codziennej pracy. Naszych absolwentów 2019/2020 będziemy pamiętać jako wspaniałych młodych ludzi, pełnych energii, chętnie angażujących się w działalność szkoły, podejmujących trud przygotowania do olimpiad, konkursów, zdobywających w nich wysokie miejsca, wrażliwców organizujących akcje charytatywne, uzdolnionych artystów, wzbudzających swoimi występami zachwyt nie tylko szkolnej społeczności, ale też środowiska lokalnego. Młodych ludzi budujących swoim zangażowaniem wizerunek szkoły. Naszych młodych przyjaciół.

   Na szczególne wyróżnienie zasługują Ci, którzy w okresie trzech lat nauki zapracowali na świadectwa z wyróżnieniem, uzyskując średnią ocen 4,75 i powyżej.

W tym gronie znaleźli się:

kl. III a

Jakub Piwko

Jakub Steczkiewicz

Antoni Cybulski

Wiktoria Ożga

Kamila Kasperska

Sylwia Grzyb

Magdalena Krawczyk

Aleksandra Aksamit

Wiktoria Ilczyszyn

Gabriela Krupa

Paulina Łaba

kl. III b

Martyna Lipian

Bartłomiej Drabik

Agata Kowalczuk

Lidia Wilczyńska

kl. III c

Weronika Bondyra

Magdalena Okoń kl.

III e

Emilia Wierzchowska

Małgorzata Mokrzyńska

Patrycja Zbroniec

   Wprawdzie rok szkolny klas III zakończył się, ale przed nimi jeszcze jedno niezwykle ważne wyzwanie – egzamin maturalny. Mamy nadzieje, że sprostają zadaniom, które jeszcze przed nimi. Trzymamy za Was kciuki :)) i liczymy na to, że będziemy mogli w nieodległej bardzo przyszłości spotkać się jeszcze w realnej rzeczywistości.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego

w Tomaszowie Lubelskim