• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W środę 05.03.2014 roku odbył się w naszej szkole wykład dotyczący roli zbilansowanej diety niezbędnej do właściwego funkcjonowania organizmu człowieka. Prelekcję prowadziła pani Aneta Pliżga - pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (SANEPIDU) w Tomaszowie Lubelskim. Zwróciła ona szczególną uwagę na problem otyłości wśród młodzieży, wynikający z nieznajomości podstawowych zasad zdrowego żywienia i nieracjonalnego odżywiania się.  Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i wzbudziło niemałe zainteresowanie ze strony uczniów, którzy z uwagą przysłuchiwali się kolejnym poruszanym kwestiom.

 

Zapraszamy do galerii

 

       W dniu 10 lutego 2014 r. w Zespole Szkół Nr1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie z Darą Weinberg stypendystką Programu Fulbrighta poświęcone edukacji w Stanach Zjednoczonych. Dara Weinberg jest absolwentką Uniwersytetu Stanforda i Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych. Obecnie prowadzi wykłady i badania związane z teatrem na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas spotkania stypendystka wręczyła uczennicom Karolinie Mokrzyńskiej, Aleksandrze Piwko i Małgorzacie Wróbel nagrody ufundowane przez Fundację Fulbrighta za napisane przez nich eseje o stosunkach Polski z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Omówiła też zadania fundacji i korzyści płynące z udziału w jej programie stypendialnym. Zachęcała również uczniów do skorzystania z bogatej oferty Uniwersytetów w USA. Przedstawiła różnice w systemach kształcenia w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Odpowiadając na pytania uczniów związane z jej domem rodzinnym w Kalifornii nawiązała do swojego polskiego pochodzenia oraz wyjaśniła powody dla których przyjechała do Polski. Jej celem jest zbadanie bogatej tradycji teatru polskiego, a szczególnie jest zainteresowana teatrem Grotowskiego. Będąc w Tomaszowie Lubelskim obejrzała sztukę „Poskromienie złośnicy” przygotowaną przez grupę teatralną w Tomaszowskim Domu Kultury.

 

Uczniowie 

    6 lutego 2014 r. klasa III c pod opieką p. Zofii Gorgol kolejny raz zorganizowała loterię na Schronisko dla Zwierząt w Zamościu. Jak co roku każdy uczestnik wygrywał drobny fant, a po zakończeniu loterii nastąpiło losowanie nagród specjalnych (pendrive’y, słuchawki, markowe przybory do pisania itp.). Na potrzeby schroniska zebrano 1000 zł. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim wspierającym akcję nauczycielom i uczniom, którzy pomogli zgromadzić fanty, oraz fundatorom nagród specjalnych: Dyrekcji i Radzie Rodziców naszej szkoły, Spółdzielni Uczniowskiej „Bartuś”, panu Januszowi Branachowi, pani Barbarze Iskierce, państwu Annie i Mirosławowi Karwańskim, państwu Urszuli i Lucjanowi Osiakom, pani Agnieszce Sochan i Oli Sochan, panu Grzegorzowi Wójtowiczowi i pani Teresie Zawadzie.

 

Zapraszamy do galerii

    We środę 17 XII 2013r. klasa II a zorganizowała spotkanie opłatkowe, otwierając tym samym obchody tradycyjnych już w naszej szkole klasowych wigilii. Najważniejszą częścią uroczystości było oczywiście dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń świątecznych. Uczniowie przygotowali tradycyjne przyjęcie – każdy miał swój wkład w organizacje uroczystości. Wraz z nami świętowali nasza wychowawczyni Pani Beata Grela oraz Pan Dyrektor Leszek Bober. Wzruszająca atmosfera wigilijnego przyjęcia i wzajemna bliskość wprowadziły nas w atmosferę świat Bożego Narodzenia.

    Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy II c- Łukasz Łukasiewicz-wygrał eliminacje powiatowe Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i awansował do finału na etapie wojewódzkim. Za zdobycie I miejsca nasz kolega otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.

 

    Opiekunem Łukasza jest nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie Tomasz Mikszyc.