• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   2 września bieżącego roku w naszej bibliotece szkolnej odbyła się coroczna kolejna edycja akcji Narodowe Czytanie. W tym wydarzeniu brała udział klasa 2c. Każdy z uczestników przeczytał kilka strof poezji Adama Mickiewicza ze zbioru ,,Ballady i romanse, m.in. ,,Świteziankę", ,,Panią Twardowską" oraz ,,Lilije". Uczniowie mieli okazję na nowo odkryć piękno polskiej literatury i poszerzyć wiedzę na temat tego wybitnego autora.

Zapraszamy do galerii

Tym razem 1 września 2022 r. o godz. 9.00 uczniowie naszej szkoły w szczególny sposób zakończyli okres wakacji, gdyż to właśnie w Bartoszu odbyła się powiatowa uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Otwierający ją dyrektor – pan Leszek Bober zwrócił uwagę na wyjątkowy charakter naszej szkoły, która zapewnia uczniom osiąganie sukcesów, uczy kreatywności, pozwala na rozwijanie talentów i zainteresowań. Witając uczniów klas I, którzy w Bartoszu dopiero rozpoczynają naukę, życzył im świetnych wyników w procesie edukacji.


W uroczystości wzięli udział goście, wśród których byli absolwenci naszej szkoły pełniący dziś ważne funkcje, reprezentujący czołowe instytucje państwowe – pan Tomasz Zieliński, Poseł na Sejm RP, pani Barbara Krawczyk – starszy wizytator Lubelskiego Kuratorium Oświaty, pan Henryk Karwan- Starosta Tomaszowski, pani Jolanta Deryło- Przewodnicząca Rady Rodziców w I LO im. Bartosza Głowackiego. Swoją obecnością zaszczycił nas też Wicestarosta Tomaszowski- pan Jarosław Korzeń oraz dyrektorzy tomaszowskich szkół i rodzice uczniów. Zarówno pan Tomasz Zieliński, jak też pani wizytator Barbara Krawczyk z sentymentem i szacunkiem wspominali okres nauki w Bartoszu, wskazując na jego istotną rolę w kształtowaniu ich osobowości i systemu wartości. Rolę bezpośredniego kontaktu z nauczycielem podkreśliła w swoim wystąpieniu pani wizytator. Pan Tomasz Zieliński i pan Starosta Henryk Karwan poruszyli kwestię stałego rozwoju samej szkoły i jej infrastruktury, czego kolejnym etapem będzie realizowany dzięki wsparciu pana Tomasza Zielińskiego i Starosty Tomaszowskiego projekt dotyczący zagospodarowania trenu Bartosza – pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, ścieżek rekreacyjnych, itp. Goście, zwracając się do uczestniczących w uroczystości uczniów klas I, podkreślali fakt, że otrzymali szczególną szansę zdobywania wiedzy w szkole, która nie tylko dba o wykształcenie młodzieży, ale też troszczy się o świadomość patriotyczną uczniów.


W tym szczególnym dniu nie zabrakło też wspomnień związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej. O potrzebie kultywowania pamięci o tym dramacie wspomniał dyrektor Bartosza, nawiązując do tragedii, jaka dziś rozgrywa się za naszą wschodnią granicą.

Pięknym domknięciem całości był spektakl artystyczny, w którym motywem przewodnim stały się marzenia młodych ludzi. Zarówno słowa wierszy, jak też piosenki wykonane podczas występu poruszyły słuchaczy przekazem i zachwyciły poziomem wykonania. W spektaklu udział wzięli :prowadzący całość- Katarzyna Gozdek i Piotr Leńczuk, zespół recytatorów: Kornelia Kawka, Aleksandra Kowalik i Claudia Grzesik, reprezentujące szkolny zespół The One : Amelia Knap, Ewa Mazur i Aleksandra Mazur. Nad techniczną obsługą imprezy czuwali Kacper Krzaczkowski i Kamil Olbracht. Opiekę nad przygotowaniem całości sprawowały Beata Grela i Katarzyna Ważna.

Beata Grela

Zapraszamy do galerii

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2022 r., o godz. 9.00 według poniższego harmonogramu:

   Klasy I : godz. 9.00: wszyscy uczniowie spotykają się w auli ( I piętro, sala 39) na uroczystości powiatowego rozpoczęcia roku szkolnego, zaś po jej zakończeniu przechodzą z wychowawcami do wyznaczonych sal.

   Klasy II, III i IV : godz. 9.00: spotykają się z wychowawcami w wyznaczonych salach. Podczas uroczyści wszystkich uczniów obowiązuje strój oficjalny.

Przydział sal na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Klasa SALA WYCHOWAWCA
1a 41 Mariusz Kobiałka
1b 22 Dorota Stawarska
1c 25 Katarzyna Soluch
1d 27 Anna Branach
1e 39 Beata Głuszek
2a 51 Agnieszka Łasocha- Halusiak
2b 52 Urszula Cybulska
2c 14 Tomasz Mikszyc
2d 52 Dorota Wujec
3a 43 Marianna Stopyra - Gardiasz
3b 37 Izabela Gwiazdowska
3c 3 Roman Soniak
3d 38 Halina Radzięciak
4a 36 Anna Lal
4b 42 Jolanta Pasierb
4c 29 Halina Joniec
4d 47 Maria Gęborys
4e 40 Renata Koperwas

 

Klasy I

   Uczniów obowiązują podręczniki wskazane w komunikacie w zakładce "Uczniowie". Ze względu jednak na zmiany w podstawie programowej i wprowadzenie nowego przedmiotu uczniowie klas I do września 2022 r. wstrzymują się z kupnem podręczników do historii, historii i teraźniejszości, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz wos-u w przypadku poziomu rozszerzonego (na poziomie podstawowym przedmiot ten w ogóle nie występuje w siatce godzin)

Klasy II, III i IV

   Uczniów obowiązują kontynuacje podręczników z poprzednich lat w zależności od wybranych rozszerzeń; uczniowie wymienionych klas do września 2022 r. wstrzymują się z kupnem podręczników do języka angielskiego.

    Już w najbliższą niedzielę 14 sierpnia zapraszamy na boisko I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim ul. Wyspiańskiego 8

 

 

 

 

    Szkolny zespół wokalno - muzyczny The One i grupa recytatorów z Bartosza wielokrotnie udowodnili wysoki poziom przygotowania artystycznego oraz wrażliwość na wartości moralne i piękno.

    Po raz kolejny zachwycili publiczność koncertem w kościele pw. NPM w Tomaszowie Lubelskim podczas uroczystości odsłonięcia popiersia premiera Jana Olszewskiego. Praca z tak zdolną i twórczą młodzieżą to wielka przyjemność, która daje nam mnóstwo satysfakcji, zaś opinie widzów utwierdzają nas w przekonaniu, że warto wykorzystać każdą chwilę, by zaprezentować talenty młodych ludzi.

   Funkcjonowanie zespołu od lat podnosi prestiż naszej szkoły,. Każdego roku dołączają do niego nowe osoby, które rozwijają swoje talenty. Mam nadzieję, że tegoroczna rekrutacja również zaowocuje powiększeniem składu grup The One i recytatorów. Zespołem opiekuje się Katarzyna Ważna, zaś nad grupą recytatorów czuwa Beata Grela.

   Zapraszamy do obejrzenia najnowszego koncertu w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Beata Grela