• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

Konkursy pod egidą biblioteki w roku szkolnym 2016/2017:

 

1.      „Ilustracje do twórczości Henryka Sienkiewicza” – szkolny konkurs plastyczny.

Regulamin oraz szczegółowe informacje w bibliotece szkolnej.

2.     „Moja szkoła ma 100 lat”. Szkolny konkurs literacko – plastyczno – fotograficzny.

Regulamin oraz szczegółowe informacje w bibliotece szkolnej.

3     „Z lekturami za pan brat” – quiz literacki w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

4.      „Walentynkowy zawrót głowy” – okazjonalny quiz literacki na temat miłości  w literaturze.

5.      Ocalić od zapomnienia…”. Konkurs fotograficzny dla szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

 Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika poniżej.

 

OCALIĆ  OD ZAPOMNIENIA…

Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

 

Regulamin

Organizator konkursu: nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim: Maria Dziedzic, Zofia Gorgol, Katarzyna Soluch, Dorota Wujec.

 Cele konkursu

·    Poznawanie i utrwalanie miejsc, osób, zabytków, pomników przyrody, folkloru, zwyczajów i obyczajów , wydarzeń zasługujących na  pamięć.

·         Doskonalenie umiejętności z zakresu fotografii.

·         Odkrywanie twórczej wyobraźni u młodzieży.

·         Promowanie talentów.

Regulamin konkursu:

1.      Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

2.      Prace fotograficzne powinny dotyczyć  Ziemi Tomaszowskiej.

3.      Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 prace fotograficzne, wykonane na papierze fotograficznym czarno-białe lub kolorowe w formacie od 13 x 18 do 30 x 40 cm.

4.      Prace powinny być opatrzone na odwrocie informacją zawierającą dane:

- tytuł pracy oraz krótka  informacja o przedmiocie fotografii,

- imię i nazwisko autora, nazwa szkoły i klasa, ewentualnie adres mailowy.

5.      Prace należy przesłać lub dostarczyć  do biblioteki Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim ul. Wyspiańskiego 8  do dnia 1 marca 2017 r.

6.      Rozstrzygnięcia konkursu dokona jury w pierwszej dekadzie kwietnia 2017r.

O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i wręczeniu nagród, uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem szkoły.

7.      Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i  pamiątkowe dyplomy.

8.      Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność organizatora.

9.      Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

10.  Najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.

11.  Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika dostępne także na stronie: lo-tomaszow.pl (zakładka: biblioteka /konkursy).

 

 

Konkurs fotograficzny „Ocalić od zapomnienia…”

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU

1.       Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………

2.       Nazwa szkoły i klasa…………………………………………………………

3.       Adres szkoły  ……………………………………………………………………

4.       Opiekun……………………………………………………………………………

5.       Telefon do opiekuna lub adres e-mail …………………………………

6.       Tytuły zgłaszanych prac………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim dla celów w/w konkursu. (Zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1. Ustawy z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych”. Zgłaszam prace zrealizowane z zachowaniem praw autorskich oraz zgodnie ze znanymi mi wymogami regulaminu. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego warunki.

 

 

 

                                                                                                ………………………

 

                                                                                           podpis uczestnika