• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

 

BAJECZNE I FANTASTYCZNE KLIMATY W OBIEKTYWIE”

 

Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych

 

i ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

 

Regulamin

 

Organizator konkursu: nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim: Maria Dziedzic, Zofia Gorgol, Katarzyna Soluch, Dorota Wujec.

 

Cele konkursu

 

 • Odkrywanie twórczej wyobraźni u młodzieży.

 • Doskonalenie umiejętności z zakresu fotografii.

 • Promowanie talentów.

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej, wszystkich uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego.

 2. Tematyka prac jest niezmiernie szeroka. Może odnosić się do otaczającej nas rzeczywistości, ale można również poszukać inspiracji w świecie literatury czy sztuki.

 3. Uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 3 prace fotograficzne, wykonane na papierze fotograficznym czarno-białe lub kolorowe w formacie od 13 x 18 do 30 x 40 cm.

 4. Prace powinny być opatrzone na odwrocie informacją zawierającą dane:

 

- tytuł pracy oraz krótka informacja o przedmiocie fotografii,

 

- imię i nazwisko autora, nazwa szkoły i klasa, ewentualnie adres mailowy.

 

 1. Prace należy przesłać lub dostarczyć do biblioteki Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim ul. Wyspiańskiego 8

 

do końca lutego 2018 r.

 

 1. Rozstrzygnięcie i podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu 2018 r.

 

O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i wręczeniu nagród, uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem szkoły.

 

 1. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.

 2. Prace nagrodzone i zakwalifikowane do ekspozycji przechodzą na własność organizatora.

 3. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

 4. Najciekawsze prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.

 5. Regulamin oraz karta zgłoszenia uczestnika dostępne także na stronie: lo-tomaszow.pl (zakładka: biblioteka /konkursy).

 

 

Konkurs fotograficzny „BAJECZNE I FANTASTYCZNE KLIMATY W OBIEKTYWIE”.

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA KONKURSU

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………………………………….

 2. Nazwa szkoły i klasa…………………………………………………………………………………………………………………

 3. Adres szkoły ……………………………………………………………………………………………………………………………

 4. Opiekun……………………………………………………………………………………………………………………………………

 5. Telefon do opiekuna lub adres e-mail ……………………………………………………………………………………..

 6. Tytuły zgłaszanych prac……………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim dla celów w/w konkursu. (Zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1. Ustawy z dnia 29.08.1997 „O ochronie danych osobowych”. Zgłaszam prace zrealizowane z zachowaniem praw autorskich oraz zgodnie ze znanymi mi wymogami regulaminu. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem i akceptuję wszystkie jego warunki.

 

……………………………………………...........

podpis uczestnika