• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelski słynie z licznych, wieloletnich tradycji, po dziś dzień pielęgnowanych przez kolejne pokolenia uczniów           i nauczycieli. Po raz kolejny okazuje się jednak,  że szkoła nie bazuje tylko na tym, co wypracowali poprzednicy. W dniu 28 maja 2014 roku zainicjowana została kolejna impreza, która z całą pewnością zapoczątkuje nową, dobrą tradycję tej szkoły. Tego dnia odbył się I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski o zasięgu powiatowym adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych. Pierwsza edycja tego konkursu przebiegała pod hasłem: Jaki świat, jacy ludzie? Uczestnicy konkursu w takim właśnie kontekście dobierali repertuar, walcząc o tytuły laureatów.

   Zmagania z żywym słowem otworzył oficjalnie pan dyrektor dr Janusz Frykowski, który powitał uczniów i ich opiekunów, składając wyrazy uznania uczestnikom konkursu za aktywność i ambicje motywujące ich do troski o rozwój umiejętności i pasji.

   Gimnazjaliści wybierali różnorodny repertuar, dzięki czemu kolejne wystąpienia były ciekawe i atrakcyjne dla zgromadzonej w auli szkolnej publiczności, z uwagą słuchającej recytacji młodszych kolegów i żywo reagującej na ich prezentacje.

   Uczestników konkursu oceniało trzyosobowe jury, w skład którego weszły: organizator konkursu - Beata Grela jako przewodnicząca, Maria Kozyra – instruktor do spraw teatru przy Amatorskim Zespole Teatralnym w Tomaszowie Lubelskim oraz Zofia Gorgol – nauczyciel języka polskiego w Bartoszu.  Przerwę niezbędną na obrady jury wypełnił koncert w wykonaniu uczniów i absolwentów naszej szkoły: Angeliny Piwowarczyk, Moniki Koper, Magdy Malec i Mateusza Karwana. Znalazło się więc coś dla ducha, ale też coś dla ciała – niespodzianką dla gości był słodki poczęstunek.

   Najważniejszym punktem programu było oczywiście wyłonienie zwycięzców i rozdanie nagród. Wśród uczestników I edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego wyłoniono troje laureatów.

I miejsce – Marlena Neć - uczennica Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Szarowoli (opiekun - pani Elżbieta Kochan)

II miejsce – Maria Góra - uczennica Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim (opiekun - pani Jolanta Piotrowska)

III miejsce – Paweł Gałan - uczeń Gimnazjum Publicznego w Suścu (opiekun - pani Wiesława Buczek).

   Laureaci poza nagrodami rzeczowymi zostaną też wyróżnieni cząstkowymi ocenami celującymi z języka polskiego (jeśli w przyszłości zostaną uczniami naszej szkoły).

   Nagrodami uhonorowani zostali wszyscy uczestnicy turnieju recytatorskiego. Godne uznania są nie tylko zdobyte przez nich tytuły, ale sama chęć dzielenia się z innymi swoim talentem i zainteresowaniami oraz gotowość do sprawdzenia własnych możliwości. Serdeczne podziękowania zostały złożone także polonistom, opiekunom recytatorów za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu.

   Podziękowania kierujemy też do Rady Rodziców przy ZS Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim oraz Państwa Renaty i Jacka Sikorów, właścicieli firmy JACKER za pomoc finansową przy zakupie nagród rzeczowych . Za pomoc w sprawnym  przeprowadzeniu konkursu dziękujemy klasie II a.

   Organizator I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego - Beata Grela już dziś zaprasza chętnych  do wzięcia udziału w kolejnej edycji.

A więc ... do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym.

 

Zapraszamy do galerii