• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

Dyrektor: mgr Leszek Bober
Zastępca Dyrektora: mgr Beata Grela
Ilość zatrudnionych nauczycieli - 41
Nauczyciele dyplomowani - 36 Nauczyciele mianowani - 5
Ilość oddziałów - 15 Klas I - 5 oddziałów Klas II - 5 oddziałów Klas III - 5 oddziałów Ilość uczniów - 479 Klas I - 148 Klas II - 158 Klas III - 173