• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

                                   

Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

współrealizuje projekt

 

 

,, Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy

Nr projektu: RPLU.12.02.00-06-0035/17-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa - 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie 12.2 – Kształcenie ogólne

 

Projekt „Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy” jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

    W dniu 20 września 2019 r. w Tomaszowie Lubelskim gościł Minister Edukacji Narodowej, Pan Dariusz Piontkowski., który wziął udział w spotkaniu „Zawodowy Strzał w 10!”, zorganizowanym w związku z realizacją polityki oświatowej państwa rok szkolny 2019/2020, w której jednym z priorytetów jest : „Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego”.

   Spotkanie poprzedziło uroczyste złożenie wieńców na cmentarzu wojennym w Tomaszowie Lubelskim, na którym znajdują sie kwatery żołnierzy walczących w okolicach Tomaszowa we wrześniu 1939 roku. Obok kwater żołnierzy wybudowano pomnik ku czci bohaterów poległych w obronie ojczyzny w latach 1939-1945. Na cmentarzu znajduje się także grób gen. Tadeusza Piskora - dowódcy połączonych armii "Kraków" i "Lublin". Jego prochy zostały sprowadzone z Anglii w 1990 roku. Wieńce złożyli też reprezentanci społeczności uczniowskiej BARTOSZA, zaś w uroczystości wziął udział Poczet Sztandarowy naszej szkoły. Wydarzenie nabrało szczególnego charakteru ze względu na obecnych gości. Oprócz Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, wzięli w nim udział Poseł na sejm RP Tomasz Zieliński, Lubelski Kurator Oświaty- pani Teresa Misiuk oraz Starosta Tomaszowski- pan Henryk Karwan.

   Uroczystość upamiętniła walki, jakie odbyły się pod Tomaszowem Lubelskim we wrześniu 1939 roku.

   Powiat Tomaszowski przy wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im Wacława Felczaka bierze udział w projekcie „Rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej partnerstwem Polski i Węgier”. Czas trwania projektu przewidziano na okres między 9 września a 31 października 2019 roku.

   W związku z tym zaplanowane zostały zarówno wykłady przybliżające tę tematykę, jak też testy sprawdzające znajomość historii współpracy polsko-węgierskiej, których celem będzie wyłonienie laureatów- uczestników wycieczki do Budapesztu.

   Wykład w ramach projektu odbędzie się w naszej szkole 12 września 2019 roku. W czasie wakacji uczniowie BARTOSZA- Jakub Kaczkowski i Bartłomiej Drabik wzięli udział w wyjeździe edukacyjnym do Krasiczyna, gdzie uczestniczyli w szeregu wykładów, pokazów i imprez związanych z realizacją projektu.

   Uczniów zainteresowanych tą inicjatywą zapraszamy do współpracy.

Beata Grela

    Po raz kolejny rusza nabór wniosków na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z naszego województwa. Będą one przyznawane w ramach programów: „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Programy te współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i Województwa Lubelskiego, zaś realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Nasi uczniowie tradycyjnie już od lat są stypendystami tych programów, dlatego w tym roku zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z możliwości, jakie daje tego typu wsparcie.

   Konkretne informacje ( dokumenty, kryteria itp.) umieszczone są na stronie:

www.lubelskie.pl w zakładce „Stypendia”

Nabór wniosków prowadzony jest w dniach 2-20 września 2019 r.

Beata Grela

    2 września 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które poprzedziła Msza święta sprawowana w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

   Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły, pan Leszek Bober, który powitał po wakacjach gości, nauczycieli i uczniów oraz życzył owocnej nauki. Dyrektor zwrócił uwagę na ważną rocznicę – 90 lat temu w budynku naszej szkoły odbyły się pierwsze zajęcia lekcyjne. Po raz pierwszy rozpoczęcie uświetnił sztandar I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, co wiąże się ze zmianą nazwy szkoły, podkreślającą jej tradycje. Następnie do wszystkich zebranych zwrócił się Starosta Tomaszowski, pan Henryk Karwan, również składając najlepsze życzenia uczniom i nauczycielom. Tradycyjnie już uroczystość zakończyły występy wokalne, tym razem w wykonaniu uczennic, które w tym roku dołączyły do naszej społeczności.

   Uczniowie klas I po raz pierwszy spotkali się ze swoimi wychowawcami, którzy zapoznali ich z zasadami funkcjonowania w szkole. Efektem pierwszego dnia w Bartoszu stały się pamiątkowe zdjęcia grupowe.

   Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom życzymy wytrwałości i powodzenia w nowym roku szkolnym!

Magdalena Okoń

    Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się w dniu 02.09.2019 o godz. 9.30 w hali sportowej szkoły.

   Uroczystość poprzedzi Msza Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 8.00.

   Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców.