• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

29 kwietnia 2016 r. odbyło się  uroczyste zakończenie roku klas trzecich.

   Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Karolina Styczyńska i Karol Skiba, reprezentujący Samorząd Uczniowski, powitali wszystkich zgromadzonych ..

   Następnie głos zabrał dyrektor Leszek Bober, który powitał przybyłych gości, grono pedagogiczne oraz uczniów naszej szkoły. Zwracając się do absolwentów pogratulował im sukcesów, osiągniętych podczas nauki w liceum, i życzył powodzenia na egzaminie maturalnym.

Goście, którzy zaszczycili swoją obecnością zakończenie roku: pan wicestarosta Jerzy Wereszczak, pani Anna Pankiewicz, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz pan Tomasz Kubka, przewodniczący Rady Rodziców złożyli trzecioklasistom serdeczne gratulacje i życzenia dobrze zdanej matury,

Labeling in future about ed Heart disease called generic viagra getting how often use, VIAGRA is healthy and 100 mg of sildenafil 20 mg men with your. Lifestyle changes like a minimum of use. Million men the u S There is (currently) taking photo id into an ee.

   W imieniu absolwentów podziękowania dla Dyrekcji i nauczycieli złożył Wojciech Rorat, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w latach 23014- 2015.

   Po przemówieniach odbyło się uroczyste ślubowanie absolwentów.

   Po nim  dyrektor Leszek Bober, wicedyrektor Beata Grela, zaproszeni goście, wychowawcy i opiekunowie szkolnych organizacji wręczyli nagrody wyróżniającym się absolwentom szkoły.

Nagrody za średnią 5,0 i wyższą otrzymali:

Robert Podoba z kl. III a (5,31), Alicja Chromiec - III b  (5,23), Martyna Pawlik - III a (5,06), Katarzyna Rosół - III c (5,0), Tomasz Pachla - III a (5, 0) oraz Magdalena Pasieczna - III b ( 5, 0).

Za średnią od 4,75 d0 4,94 zostali nagrodzeni:

Amanda  Żuk - III a (4,94), Marcin Turowski – III a (4,94), Bartosz Kawka – III a (4,94), Klaudia Skrzyńska – III b (4,94), Aldona Mazurek – III a (4,88), Angelika Burak – III b (4,86), Anna Swatowska – III b (4,82), Katarzyna Woś – III e (4, 82), Joanna Mamczur – III a (4,76), Marcin Skinder – III a (4, 76), Joanna Bałbustyn – III b (4,7), Ada Charachajczuk – III d (4, 76) oraz Dominika Cymerman – III d (4,76).

Ponadto Magdalena Pasieczna z kl. III b otrzymała nagrodę za stuprocentową frekwencję w ciągu trzech lat nauki.

Dyplomy za osiągnięcia sportowe otrzymali:

Bartosz Bundyra, Jakub Chmiel, Bartosz Kawka, Bartłomiej Piwko, Tomasz Stromidło, Patrycja Kaniewska, Emanuela Grabek, uczniowie kl. III a, Artur Palak (III b), Piotr Koper, Maja Górnicka i Angelina Piwowarczyk (III c), Jakub Ogorzałek (III d), Jakub Droździel, Natalia Sarzyńska i Magdalena Ważna (III e).

Za współpracę z zespołem „The One” nagrodzono Angelinę Piwowarczyk (III c), Kingę Joniec (III c), Klaudię Wołoszyn (III d) i Magdalenę Malec (III d).

Wielu uczniów reprezentowało szkołę w ważnych olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Nagrody otrzymali: Michał Nowicki (III a) za wyróżnienie w konkursie plastycznym „Żołnierze wyklęci” i tytuł laureata na Festiwalu Herbertowskim, Patrycja Portka (III a) za wyróżnienie w konkursie plastycznym „Żołnierze wyklęci” oraz konkursie „Fantastic”, Robert Podoba  (III a)  - laureat Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH oraz wyróżnienie w konkursie „Fantastic”,, Tobiasz Mandziuk (III a) – finalista  Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH, Marcin Skinder (III a)– Tomaszowski Mistrz Ortografii, Piotr Litwin, i Ewelina Romanowska za znakomite wyniki na konkursach ortograficznych i literackich oraz Maria Nazarowicz (III d0 za wielokrotne wyróżnienia na Olimpiadzie Języka Rosyjskiego.

Za działalność w Samorządzie Uczniowskim zostali nagrodzeni Wojciech Rorat (III e) i Angelina Piwowarczyk (III c0.

Nagrody biblioteczne otrzymały Katarzyna Rosół i Edyta Krupa za tytuł laureata w Rocznicowym Konkursie Literackim 2015/2016 oraz Justyna Wybenda za tytuł Wypasionego Mola Książkowego 2015/2016.

Dyrektor Leszek Bober jeszcze raz pogratulował uczniom znakomitych osiągnięć.

Na zakończenie uroczystości odbyła się krótka część artystyczna, przygotowana przez uczniów pod kierownictwem  Katarzyny Ważnej i Andrzeja Pasierba.

Wszyscy dołączamy się do życzeń dla maturzystów: powodzenia na egzaminie!

Zapraszamy do galerii

  

   Kamil Góra, uczeń klasy II c, solista i instrumentalista szkolnych grup muzycznych  The One oraz Bartosz Band,  znalazł się w gronie osób wyróżnionych VIII Konkursu i Festiwalu Stachuriada, organizowanego przez ZS Nr2 w Tomaszowie Lubelskim. Gratulujemy! Kamil reprezentował naszą szkołę pod opieką  Katarzyny Ważnej.

   Już po raz kolejny Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty zorganizowała i przeprowadziła konkurs  dotyczący innowacyjności działań lubelskich szkół, nagradzający i promujący te, które w nowoczesny sposób modernizują swoje metody pracy z młodzieżą, dostosowując je do stale rosnących  i zmieniających się wymagań.

      W konkursie startowało 45 szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego.

 Zespół Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim znalazł się w elitarnym gronie placówek, którym przyznano tytuł SZKOŁY INNOWACJI 2016.

    Przypomnieć warto, że szkoła już po raz trzeci została w ten sposób wyróżniona wśród licznej konkurencji. Wśród kryteriów decydujących o przyznaniu tego tytułu znalazły się m.in. innowacyjne metody pracy z uczniami, prowadzone w szkole projekty, tytuły uzyskiwane przez uczniów  w olimpiadach i konkursach, inne wyróżnienia uzyskane przez szkołę itp.

      Z projektem certyfikacji szkół innowacyjnych  wiążę się drugi ogromny sukces, który tym razem ma na swoim koncie także dyrektor BARTOSZA pan Leszek Bober. W kategorii NAUCZYCIEL - LIDER INNOWACJI okazał się bezkonkurencyjny i uzyskał pierwsze miejsce wśród wszystkich nominowanych nauczycieli, tym samym zdobywając prestiżowy tytuł NAUCZYCIELA LIDERA INNOWACJI 2016 .

   O wyróżnieniu pana dyrektora Leszka Bobera zdecydowały wieloletnie sukcesy w pracy z młodzieżą oraz charakter jego pracy.  Leszek Bober jest autorem ponad 30 książek i publikacji dla uczniów i nauczycieli – Opis tych publikacji znajduje się na stornie internetowej: „leszekbober.pl”. Są to zbiory zadań z fizyki dla uczniów gimnazjum, seria „Przyroda” dla uczniów szkoły podstawowej oraz wiele publikacji dydaktycznych dla nauczycieli. Jest nauczycielem dyplomowanym fizyki. Pełnił obowiązki wicedyrektora, a obecnie dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim. Jest ekspertem MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Od 2005 roku pełni funkcję  przewodniczącego zespołu egzaminatorów fizyki OKE w Krakowie. Doświadczenie pedagogiczne zdobywał ucząc w Szkole Podstawowej   Nr 2  w Tomaszowie Lubelskim, a po utworzeniu gimnazjów przez 10 lat uczył fizyki  w Gimnazjum   Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim. W tym czasie jego uczniowie zdobywali tytuły Laureata Konkursu Fizycznego. Pełniąc przez wiele lat obowiązki doradcy metodycznego i konsultanta Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu prowadził wiele szkoleń i zajęć warsztatowych  z nauczycielami fizyki szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizował w tym czasie dla uczniów Międzyszkolny Turniej Fizyczny i Konkurs Astronomiczny dla uczniów z terenu powiatów tomaszowskiego, biłgorajskiego, zamojskiego i hrubieszowskiego. Na WSZiA w Zamościu oraz w Chełmie prowadził zajęcia z kalkulatorami graficznymi na studiach podyplomowych dla nauczycieli matematyki. Wykładał fizykę na kursach kwalifikacyjnych dla nauczycieli przyrody w ODN w Zamościu oraz w WODN “Kursor” w Zamościu. Swoje osiągnięcia prezentował na wielu krajowych  i międzynarodowych konferencjach, np.: „Phisics on Stage”, „Science and Mathematics Teaching for The Information Society”. Zdobył tytuł “Nauczyciela z klasą”. Za działalność dydaktyczną Leszek Bober otrzymał nagrodę MEN(1994) i dwukrotnie został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999, 2002 ).

Lider Innowacji. Uroczysta gala. -  TVP3 Lublin

Zapraszamy do galerii

   20 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbyły się obchody Dnia Ziemi. Z tej okazji na całym świecie tysiące stowarzyszeń ekologicznych organizuje manifestacje, konferencje, pokazy i akcje na rzecz środowiska naturalnego. Ich celem jest uświadomienie ludziom problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody. W tym roku hasło  przewodnie stanowiły słowa: „Palący temat – niska emisja”. Temat ten został przybliżony uczniom w prezentacji filmowej przygotowanej przez Łucję Pomorską, Aleksandrę Słobodę, Kingę Chwalebę i Martę Lepionkę z klasy I a. Montaż projektu opracował Łukasz Cisło z klasy I e. Problem zanieczyszczenia środowiska był też tematem pokazów chemicznych przygotowanych przez Marcina Szuma i Gabrielę Kuźmińską z kl. II b oraz Magdalenę Hawrylak i Mateusza Gąsiora z kl. I b.

   W ramach obchodów Dnia Ziemi przeprowadzony został szkolny konkurs ekologiczny, Jego laureatami zostali: Patryk Wójtowicz z kl. I b (I miejsce,) Mateusz Grzechnik z kl.I b (II  miejsce), Kinga Chwaleba z  kl. I a, Dominika Grzesik kl. I a, Katarzyna Kozłowska kl. I b (III miejsce) . W imprezie wzięły udział klasy: I a, I b, i I d.

   Nad przygotowaniem całości czuwały Anna Branach, Jolanta Pasierb oraz Ewa Kierepka.

Zapraszamy do galerii

   Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu z Fizyki EUREKA uhonorował  Mateusza Jastrzębia  ucznia klasy II e  dyplomem za bardzo dobry wynik.  Konkurs został przeprowadzony 10 marca 2016 r, ale wyniki znane są dopiero teraz. Celem konkursu jest utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników fizyki, poprzez dalsze rozwijanie ich umiejętności.

                      

Marianna Stopyra-Gardiasz

   Wokalistki grupy wokalnej The One odniosły kolejne zwycięstwo, tym razem  w IX Wojewódzkim Przeglądzie Poezji Śpiewanej im. Marka Grechuty organizowanym przez Międzyszkolną Bursę w Zamościu. Wśród uczestników ze  szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, Zamościa, Chełma i Tomaszowa Lubelskiego znalazły się w ścisłej czołówce. Izabela Putkowska zajęła I miejsce,  Alina Wraga III. Dziewczęta zebrały pochwały  od zamojskich muzyków zasiadających w jury oraz dostały  propozycję uczestniczenia w nagraniu piosenki promującej Zamość. W zmaganiach konkursowych godnie reprezentował naszą szkołę także Kamil Góra, przedstawiając m.in. swoją piosenkę autorską. Opiekunem talentów muzycznych jest Katarzyna Ważna. Iza, Alina i Kamil będą reprezentować naszą szkołę 23 kwietnia b.r. na tomaszowskiej Stachuriadzie. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za naszych wokalistów! 

Zapraszamy do galerii