• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   10 czerwca 2017 roku zapisze się na kartach historii naszej szkoły jako dzień niezwykły. W obchodach jubileuszowych, nad którymi Honorowy Patronat sprawował Starosta Tomaszowski pan Jan Kowalczyk wzięło udział około 1000 absolwentów.

   Pierwszego dnia – 9 czerwca 2017 roku, podczas Dnia Patrona Szkoły organizatorzy zaangażowali uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, nauczycieli innych szkół, działaczy społecznych, instytucji kulturowych. O godzinie 9.00 rozstrzygnięto konkursy zorganizowane w ramach przygotowań do stulecia szkoły – „Moja szkoła ma 100 lat”, „Moi bliscy w Bartoszu” oraz „Ja i cyberświat”. Kolejną formą świętowania Dnia Patrona była sesja historyczna poświęcona historii BARTOSZA. Otworzył ją pan dyrektor Leszek Bober, a wystąpienia rozpoczęła pani Doroty Wujec, która w swoim referacie zaprezentowała najważniejsze wydarzenia, tworzące dzieje szkoły. Z kolei o szkolnych kronikach opowiadał barwnie pan Tomasz Zieliński- dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim, który nie tylko przygotował niezwykle ciekawą prezentację, opartą na materiale zebranym w kronikach, ale też zainteresował słuchaczy wieloma nowymi informacjami na temat BARTOSZA i jego przeszłości. Pan Eugeniusz Hanejko, dyrektor Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, zapoznał zebranych z bogatą, imponującą i obfitująca w niezwykłe dokonania biografią dyrektora Józefa Rybickiego, pan Leszek Pienkos przedstawił działalność harcerstwa w BARTOSZU, o pozostałych organizacjach opowiedział pan Tomasz Mikszyc, zaś o osiągnięciach Bartoszowych olimpijczyków pan Roman Soniak. Prelekcja pana Roberta Czyża dotyczyła relacji uczniowie-nauczyciele, zaś absolwentów, członków Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego przedstawił prezes pan Mirosław Tereszczuk.

   Równolegle z sesją naukową odbywały się zajęcia sportowe przygotowane specjalnie na ten dzień. O Puchar Dyrektora walczyły drużyny piłki nożnej w turnieju „100 minut piłki nożnej na 100-lecie szkoły”. Podobne hasło towarzyszyło pokazom zumby, w których uczestniczyli poza uczniami naszej szkoły także gimnazjaliści. Gościem BARTOSZA tego dnia był zespół LTM, którego koncert odbył się w hali sportowej o godz. 17.00.

   Drugiego dnia o godz. 10.00 w uroczystym pochodzie, z towarzyszeniem Orkiestry Dętej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelski, absolwenci przeszli do kościoła pw. NSJ w Tomaszowie Lubelskim, w którym uroczystą Mszą Świętą rozpoczęliśmy oficjalne obchody 100-lecia szkoły. Nabożeństwo koncelebrował Ks. Biskup Jan Śrutwa, który w mądrej, wzruszającej homilii przywołał sylwetki wyjątkowych absolwentów BARTOSZA. Ks. Biskup wskazał na potrzebę wychowania kolejnych pokoleń absolwentów w oparciu o szacunek do ojczyzny, wiary i moralności jako warunków pełnego człowieczeństwa. Dostrzegł spójność przeszłości, teraźniejszości i przyszłości splatających się wokół tych idei. Powrót do szkoły miał równie wzniosły charakter, a ulice miasta wypełnił tłum uczestników zjazdu zmierzający do BARTOSZA, by świętować ten wyjątkowy dzień w jego murach. Uroczystości szkolne zgromadziły wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się : pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, posłowie - pan Stanisław Żmijan i pan Marcin Duszek, członek Zarządu Województwa Lubelskiego pan Arkadiusz Bratkowski oraz pani Hanna Rybicka – córka dyrektora Józefa Rybickiego, wspaniałego pedagoga i wielkiego Polaka. Nie zabrakło oczywiście władz samorządowych, których przedstawiciele uświetnili swoją obecnością obchody – pana Jana Kowalczyka Starosty Tomaszowskiego- gospodarza święta, Wicestarosty pana Jerzego Wereszczaka, pana Wojciecha Żukowskiego Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego, pani Marzeny Czubaj-Gancarz – Wójta Gminy Tomaszów Lubelski. W świętowaniu wzięli też udział Nadleśniczy Tomaszowa pan dr Leszek Dmitroca, dyrektorzy tomaszowskich szkół, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim i wielu innych gości. Wśród nich był Armin Wünster, dyrektor partnerskiej szkoły we Freudenstadt wraz z delegacją nauczycieli.

   Bartosz- laureat- otrzymał w tym dniu Medal Pamiątkowy Województwa Lubelskiego (przyznany przez Zarząd Województwa Lubelskiego) oraz Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamojskiego Założyciela Miasta nadany przez Burmistrza Tomaszowa Lubelskiego. Delegacja władz powiatu ze Starostą Janem Kowalczykiem przekazała szkole czek na sumę 100 000 przeznaczoną na dalszy rozwój szkoły.

   Splendoru uroczystości dodała cześć artystyczna, oparta na specjalnie opracowanym scenariuszu, tematycznie związanym z motywem czasu, powrotów i kształtowania wartości w szkole i na drodze życia. Poza zespołem recytatorów wystąpili w niej absolwenci z zespołów Bartosz Band i The One. W gronie gości znaleźli się byli nauczyciele BARTOSZA, których wkład w budowanie pozycji szkoły w regionie i kraju jest niepodważalny. Gestem wyrażającym szacunek wobec nich i ich pracy stały się symboliczne róże, wręczone nauczycielom przez uczniów liceum.

   Kolejną częścią uroczystości było otwarcie auli im. Dyrektora Józefa Rybickiego i odsłonięcie fresku autorstwa pani Wioletty Lewandowskiej, fragmentu Panoramy Racławickiej, przedstawiającego Bartosza Głowackiego w momencie swojego bohaterskiego czynu. Uświetnieniem tej części uroczystości był występ chóru Tomaszowiacy. Po koncercie goście rozpoczęli zwiedzanie szkoły, zwłaszcza przygotowanych na te dni wystaw- malarstwa pana Kazimierza Kubiszyna, grafiki i malarstwa pana Romana Muchy i pani Marzanny Muchy, pokonkursowej wystawy „Moi Bliscy w Bartoszu”, eksponatów Izby Pamięci Szkoły. Smaczny poczęstunek wzmocnił zmęczonych świętowaniem gości, którzy jeszcze przez długi czas dokonywali wpisów do Księgi Pamiątkowej, wspominali przeszłość w murach szkoły, odnawiali dawne znajomości.

   A wieczorem – bal. Tak wspaniałej imprezy nie pamięta chyba żadna tomaszowska restauracja. W Staropolskiej na trzech poziomach, w dwóch salach tanecznych, bawiło się ponad 500 osób. Świetna muzyka, przepyszne potrawy, doskonałe towarzystwo spowodowały, że zabawa trwała do białego rana, a atmosfera oddawała emocje uczestników balu- wzruszenia spowodowane spotkaniami po latach, radość z ponownego towarzystwa przyjaciół, przyjemność bawienia się w gronie dobrych znajomych. Szampańskie nastroje nie opuszczały nikogo ani na chwilę.

   Trzeci dzień poświęcony był indywidualnym spotkaniom absolwentów, którzy po raz kolejny odwiedzili szkołę. Spotykali się oni ze swoimi dawnymi nauczycielami, zwiedzali wystawy, dzielili się wspomnieniami. Również w niedzielę odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej ZS Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, która przyjęła uchwałę związaną z jubileuszem 100-lecia szkoły, stanowiącą wyraz świadomości roli szkoły, wkładu w budowanie jej wizerunku przez pokolenia pedagogów, a zarazem manifest kontynuowania pracy nad rozwojem i doskonaleniem szkoły w duchu najwyższych wartości. Szczególnymi uczestnikami tego posiedzenia byli specjalni goście - emerytowani nauczyciele Bartosza, dla których po zebraniu Rady Pedagogicznej obecne grono pedagogiczne przygotowało uroczyste przyjęcie, by okazać szacunek i wdzięczność za ich serce, zaangażowanie i oddanie wieloletniej pracy. Na grobach zmarłych nauczycieli BARTOSZA delegacja złożyła kwiaty, zapalono znicze na znak pamięci o ich wspaniałej pracy.

   W poniedziałek 12 czerwca 2017 roku świętowano nadal. Na specjalnym wykładzie wystąpiła pani prof. dr hab. Bożena Kawalec- absolwentka i naukowy autorytet w dziedzinie inżynierii chemicznej i procesowej. Jej prelekcja „Filozofia zrównoważonego rozwoju” wzbudziła duże zainteresowanie słuchaczy.

   Organizatorzy Jubileuszu 100-lecia BARTOSZA serdecznie, z całego serca, dziękują wszystkim przybyłym na uroczystości. Fakt, że grono gości było tak liczne dowodzi silnych związków absolwentów ze szkołą, jest też potwierdzeniem jej niezwykłej roli w życiu wielu ludzi. Ciepłe słowa, poruszające historie, wzruszające podziękowania, które usłyszeliśmy od wielu osób utwierdzają nas w przekonaniu, że nasza praca miała sens, a zarazem mobilizują do kontynuowania podjętych działań. Taka odpowiedź absolwentów BARTOSZA przybyłych na nasze wezwanie z odległych zakątków kraju i świata stała się najwspanialszym dowodem ciągle trwałej wielkości naszej szkoły.

   Wielu działań nie moglibyśmy podjąć bez wsparcia naszych darczyńców. Dlatego też składamy Państwu serdeczne podziękowania za zrozumienie i okazaną pomoc. Pełna lista darczyńców opublikowana jest w zakładce „Jubileusz 100-lecia Szkoły”. Dziękujemy też redakcji Panoramy Lubelskiej, która relacjonowała w telewizji przebieg uroczystości.

   Mimo iż oficjalne obchody 100-lecia szkoły zakończyły się, nie żegnamy się z Państwem. Szkoła zawsze otwarta jest dla swoich absolwentów. Miło nam będzie widzieć Państwa w murach BARTOSZA każdego dnia.

   Już dziś możecie Państwo obejrzeć krótką relację z obchodów, przechodząc do linku:

https://lublin.tvp.pl/32764242/jubileusz-zs-im-bartosza-glowackiego-to-juz-100-lat

   Na stronie szkoły opublikujemy wkrótce galerię zdjęć z uroczystości, niebawem też udostępnimy przygotowany przez nas film.

 

Beata Grela

 

Zapraszamy do galerii