• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

    Tym razem świętowanie Dnia Edukacji Narodowej miało szczególny charakter, gdyż to nasza szkoła stała się organizatorem obchodów tej uroczystości. W piątek 13 października 2017 roku społeczność szkolna i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej akademii, by wspólnie po raz kolejny uczestniczyć w dochowaniu wierności tradycjom narodowym.

   Rozpoczęliśmy o godz.11.00 - uroczystość otworzył dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego pan Leszek Bober. W swoim przemówieniu nawiązał zarówno do chlubnych tradycji tego święta, jak też roli naszej szkoły w rozwoju edukacji w lokalnej społeczności, zaznaczając prestiż szkoły, wynikający nie tylko z jej 100-letniej tradycji, ale też świetnych wyników na maturze uczniów Bartosza. Serdeczne życzenie złożył wszystkim przybyłym na uroczystość Wicestarosta Tomaszowski pan Jerzy Wereszczak, który wskazał na wyjątkową rolę Dnia Edukacji Narodowej w kontekście historii naszego kraju. Podkreślił rolę szkoły w kształtowaniu młodego pokolenia, odniósł się tez do specyfiki zawodu nauczyciela. Do występującym w roli gospodarza Panu Staroście głos zabrali nasi goście. Jako pierwszy wystąpił pan Marian Jaworski przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego. Szczególną uwagę zwrócił w swoich słowach na misję, jaką muszą pełnić wśród uczniów nauczyciele kształtujący ich charaktery, wpływający często na przyszłość młodych ludzi, nauczycielom i uczniom życzył sukcesów w pracy. Ważnym gościem tej uroczystości była absolwentka Bartosza, pani Barbara Krawczyk, Starszy Wizytator, przedstawiciel Lubelskiego Kuratora Oświaty. Pani Wizytator z sentymentem wspomniała lata swojej nauki w szkole, wskazała na znaczenie szkoły w życiu uczniów, jej rolę w środowisku lokalnym. Głos zabrał też ks. Grzegorz Chabros, Dziekan Dekanatu Tomaszów Południe. Z sympatią mówił o zawodzie nauczyciela, potrzebie zaangażowania w pracę, ale też roli satysfakcji, jaką dają sukcesy w pracy z młodzieżą. Wśród gości przybyłych na obchody Powiatowego Dnia Edukacji znaleźli się też pan Stanisław Cisło-Sekretarz Powiatu, pani Barbara Pakosik – Skrabnik Powiatu, pan Andrzej Walczak – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, pani Anna Pankiewicz – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Ks. Jerzy Sopel - proboszcz parafii NSJ, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego.

   Doniosłym punktem uroczystości było ślubowanie złożone przez najmłodszych uczniów Bartosza, którzy w tym roku dołączyli do społeczności szkolnej. Powaga tej chwili, słowa ślubowania i ich wydźwięk wprowadziły jeszcze bardziej uroczysty nastrój, który wzmagał się z każdą kolejną chwilą świętowania. Jako pełnoprawni członkowie rzeszy uczniowskiej, wraz z pozostałymi obserwowali następujący po tym akt wręczenia ich kolegom Stypendiów Starosty, którego dokonał pan Starosta Jerzy Wereszczak. Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie kilku szkół naszego powiatu:

ZS Nr 1

Wiktoria Beńko – uczennica klasy II

Sylwia Biela - uczennica klasy II

Paulina Byra – uczennica klasy III

Wiktoria Pasieczna - uczennica klasy II

Daria Rejman – uczennica klasy II

Adrian Wolańczyk – uczeń klasy II

ZS Nr 2

Magda Czapla – uczennica klasy II

Magda Dziuba – uczennica klasy III

Kinga Gierczuk – uczennica klasy III

Kornelia Ligęza – uczennica klasy II

Magda Natyna – uczennica klasy III

Natalia Niemczuk - uczennica klasy II

Monika Piwko – uczennica klasy II

ZS Nr 3

Dominik Krawczyk – uczeń klasy III technikum

Dagnara Kurniewicz – uczennica klasy II

Paulina Mróz – uczennica klasy IV

Michał Stadnicki uczeń klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Jacek Wójtowicz- uczeń klasy III

   W programie uroczystości nie zabrakło miejsca na inne wyróżnienia, wśród nich uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. W gronie awansowanych nauczycieli znalazły się :

Pani Amelia Barcicka-Słotwińska - psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim

Pani Magdalena Gajewska Oseła – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim

Pani Anna Hawryluk – nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim

Pani Elżbieta Joniec - nauczyciel historii Zespołu Szkół Nr 4
w Tomaszowie Lubelskim

Aneta Pawłowska – nauczyciel geografii Zespołu Szkół Nr 5
w Tyszowcach

Dopełniono ceremonii ślubowania. Jego tekst odczytał nauczyciel dyplomowany Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim- Roman Soniak. Po powtórzeniu słowa „Ślubuję”, każda z awansowanych osób podpisywała akt mianowania. Akty mianowania wręczyli pan Jerzy Wereszczak – starosta Tomaszowski i pan Stanisław Cisło – Sekretarz Powiatu. Tradycją tego święta jest wyróżnianie nauczycieli Nagrodą Starosty, tak też stało się w tym roku. Starosta Tomaszowski za szczególne zasługi, wkład w edukację młodzieży przyznał nagrody nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu.Wśród nich znaleźli się:

z ZS Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim:

Leszek Bober, Beata Grela

z ZS Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim:

Waldemar Typek, Bogumiła Zdzioch

z ZS Nr 3 w Tomaszowie Lubelskim:

Grażyna Senetra, Monika Bednarz, Jadwiga Szmoniewska, Anna Byczuk,

z ZS Nr 4 w Tomaszowie Lubelskim:

Janusz Joniec, Alicja Jasińska, Andrzej Bulicz, Leszek Wiśniewski

z ZS Nr 5 w Tyszowcach:

Justyna Skowyra

ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tomaszowie Lub.:

Roman Kania, Lilla Walczak, Małgorzata Leńczuk

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lub.:

Irena Nowak

   Swoich nauczycieli nagrodził też dyrektor ZS Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim pan Leszek Bober. Tak więc Nagrody Dyrektora otrzymali :

N a u c z y c i e l e : Jadwiga Błahuta, Ks. Andrzej Chilewicz, Maria Gęborys, Izabela Gwiazdowska, Anna Lal Agnieszka Łasocha-Halusiak , Roman Soniak, Leszek Pienkos, Katarzyna Ważna, Dorota Wujec

A d m i n i s t r a c j a i o b s ł u g a : Halina Sochan, Anna Greszta, Marek Gromek, Lucyna Anioł.

   Na dorobek szkoły pracowały pokolenia nauczycieli i wychowawców. Społeczność szkolna Bartosza stale zachowuje pamięć o ich pracy, ich wkładzie w budowanie tradycji i historii szkoły, z szacunkiem odnosi się do efektów ich pracy – wychowania wielu znanych osobistości, inspirowania wielu, często znanych dziś w Polsce i świecie absolwentów. W dniu refleksji nad szkołą i jej rolą złożono serdeczne podziękowania na ręce obecnych na uroczystości Bartosza nauczycieli, którzy pracowali w Bartoszu przed laty. Symbolem ciągłości tradycji, połączenia pracy i wysiłków obecnych i byłych nauczycieli stały się drobne upominki- wspólne zdjęcia z obchodów 100-lecia szkoły sugestywnie łączące przeszłość i teraźniejszość. Dopełnieniem całości stała się część artystyczna, łącząca słowo mówione i muzykę, wypełniona tekstami nawiązującymi do wartości wpajanych uczniom przez ich mentorów- nauczycieli przygotowujących nas do życia.

   Po oficjalnych uroczystościach odbyło się spotkanie przybyłych gości, byłych i obecnych nauczycieli w Auli im. Dyrektora Józefa Rybickiego. Ten miły akcent zamykający uroczystości był okazją do rozmów i wspomnień zaproszonych gości oraz nauczycieli kilku pokoleń.

Do zobaczenia za rok.

Zapraszamy do galerii

Zapraszamy do obejrzenia relacji z uroczystości.

    Z wielką radością informujemy, że nasza ubiegłoroczna absolwentka Małgorzata Cybulska została finalistką IV edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100%” i tym samym znalazła się w prestiżowym gronie 65 najlepszych maturzystów w Polsce. Sukces ten nabiera jeszcze większej rangi, w kontekście faktu, że finalistów wybrano spośród 258 030 zdających egzamin maturalny w sesji 2016/2017.

   Gratulujemy Małgosi, dziś już studentce Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, takiego wyniku i życzymy dalszych sukcesów.

    Rusza kolejna edycja Konkursu Literackiego. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce „Konkursy”. Zapraszamy do udziału z konkursie.

 

   Tradycją naszej szkoły stał się udział w akcji Lubelska # Komórkomania. Celem akcji jest umożliwienie rejestracji potencjalnym dawcom komórek macierzystych czyli dorosłym uczniom, rodzicom i mieszkańcom naszego miasta i okolic. Dla części chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie komórek macierzystych krwi lub szpiku kostnego od niespokrewnionego dawcy. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych dawców, tym większa szansa dla chorych na znalezienie „bliźniaka genetycznego” i pełne wyzdrowienie. Dlatego tak ważne jest, aby do grona potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych dołączały nowe osoby gotowe do podzielenia się cząstką siebie z chorymi na nowotwory krwi. W naszej szkole akcja rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych odbędzie się 6 października 2017 r. w sali 22 od godz. 8.00 do 15. 00

 

Rejestracja polega na:

 

 1. Wypełnieniu formularza (pomagają wolontariusze)

 2. Pobraniu za pomocą specjalnych pałeczek wymazu z błony śluzowej z  wewnętrznej strony policzka.

Kto może zostać potencjalnym dawcą?

Jakie kryteria musi spełniać osoba, która chce się zarejestrować?

 • Świadoma Decyzja

Pierwszym kryterium jest podjęcie świadomej decyzji dotyczącej rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Ta decyzja może mieć niezwykle duży wpływ na życie pacjenta.

 • Zgoda na pobranie obiema metodami (materiału do przeszczepienia)

Osoba, która chce się zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku, wyraża zgodę na obie metody pobierania materiału do przeszczepienia (komórek macierzystych i szpiku ).Wybranie metody pobrania jest zależne od lekarza kwalifikującego pacjenta do przeszczepienia.

 • Wiek: 18 - 55 lat

To kryterium jest bardzo łatwo sprawdzić ☺. Jako potencjalni dawcy szpiku mogą zarejestrować się osoby, które ukończyły 18 lat i jednocześnie, które nie skończyły jeszcze 55 lat w dniu rejestracji.

 • Waga min. 50 kg i brak większej nadwagi

 • Ogólnie dobry stan zdrowia

Choroby, które są „przejściowe” jak przeziębienie, grypa, angina, zapalenie oskrzeli itp. nie wykluczają możliwości rejestracji. Jeżeli ktoś zainteresowany rejestracją cierpi na jakąś chorobę przewlekłą i nie jest pewien, czy może się zarejestrować, powinien porozmawiać z pracownikiem fundacji lub wolontariuszem ze szkoły.

 

Jako potencjalny dawca szpiku rejestrujemy się tylko raz na całe życie.

 

Poniżej przedstawiamy link do spotu reklamującego akcję:

spot_reklamowy

    Jeśli odpoczynek, to tylko na łonie natury, w otoczeniu pięknych pejzaży. Wiedzieli to uczniowie klas III a i III e, dlatego po relaksujące chwile wyjechali do Szczawnicy, by zdobyć kilka pienińskich szczytów, przejść malownicze górskie szlaki, zachwycić się pięknem polskiego krajobrazu.

Środa, 27 września 2017 r.

   Startujemy o 5.00 rano. W Krościenku o godz. 11.00 czeka przewodnik, pan Jakub Wolski, który już w pierwszych słowach przekonuje nas, że o Pieninach wie wszystko. Naszą przygodę zaczynamy od przejścia szlaku pienińskiego prowadzącego z Czerwonego Klasztoru, wzdłuż przełomu Dunajca do Szczawnicy nad potok Grajcarek. Pogoda przygotowała dla nas niespodziankę- błagaliśmy o to, by nie padało- a tymczasem Pieniny powitały nas błękitnym, bezchmurnym niebem. Otwierał się przed nami piękny widok, na którego początku mogliśmy zobaczyć z bliska majestatyczne Trzy Korony i odległe pasma Tatr poprószone już śniegiem. Wędrówka drogą prowadzącą wzdłuż Dunajca należała do niezapomnianych- wzburzona rzeka, wysokie skalne nawisy i granie otaczające oba brzegi rzeki, tratwy płynące z nurtem jedna za drugą, robią niezwykłe wrażenie. No i to przejrzyste, świeże powietrze… Nasze pierwsze 13 kilometrów zakończone pełnym sukcesem. Do pensjonatu docieramy zmęczeni, ale zadowoleni. Wieczór upływa na odpoczynku, poprzedzonym długim spacerem.

Czwartek, dzień drugi.

   Wyruszamy do Jaworek, skąd przez Wąwóz Homole zamierzamy dotrzeć do Wysokiej, by później zejść szlakiem prowadzącym na Palenicę. Do Szczawnicy zjedziemy kolejką. Homole jest o tej porze roku prawie puste. Niepotrzebnie obawialiśmy się bardzo błotnistego szlaku, tymczasem jego przejście nie jest takie trudne. Malownicza dolina górska otwiera przed nami coraz piękniejsze widoki, i choć trasa prowadzi przez około 2 godziny ciągle w górę, nie czujemy zbyt dużego zmęczenia. Wysiłek wynagradzają niesamowicie urokliwe widoki- odległa Babia Góra, majaczące na horyzoncie Tatry, a już z bliska liczne szczyty pienińskie. My zmierzamy na Wysoką, a tam czeka na nas zachwycająca panorama gór z tarasu widokowego. Zejście na Palenicę jest długie, ale piękna pogoda powoduje, że wędrówka jest czystą przyjemnością. Niezwykły widok na Szczawnicę roztacza się z kolejki przy Palenicy, którą docieramy do miasteczka. Kolejne 13 kilometrów pienińskich szlaków mamy za sobą. I znów miły wieczór pełen relaksu, w dużej mierze spędzony na wspólnym śpiewaniu przy dźwiękach gitary.

Piątek, ostatni dzień wycieczki.

   Tego dnia mamy najtrudniejsze zadanie- zdobycie Trzech Koron i Sokolicy. Aura nadal łaskawa do tego stopnia, że w górach wystarczą, jak w poprzednie dni, lekkie koszulki. Po 10.00 startujemy z Krościenka i przez około 2 godziny wspinamy się w górę. Ścieżka jest ,zwłaszcza początkowo, bardzo stroma, ale perspektywa ujrzenia ze szczytu całej okolicy dodaje nam sił. Tym razem wędrujemy głównie traktem leśnym. Gdy docieramy na szczyt, trud wspinaczki wynagradza nam zapierający dech w piersiach widok z wysuniętej poza szczyt platformy. Ekspozycja jest pełna, więc widoczność zapewnia mocne, niezapomniane wrażenia. W stronę Sokolicy zmierzamy przez szlak eksponowany- duża część trasy prowadzi tuż nad przepaściami. Sprawdzamy swoje siły, mierzymy się z własnymi możliwościami. Znów ponad 10 kilometrów, tym razem najbardziej wymagającej trasy, przeszliśmy bez problemów. Zadowoleni i nieco rozczarowani, że kończy się czas naszej wyprawy, wracamy do autokaru pełni wrażeń i bogatsi o wiele ciekawostek związanych także z kulturą regionu, w którym gościliśmy.

   Pozostaną w nas wspomnienia tych wspólnie spędzonych chwil i pragnienie, by wrócić tam jeszcze raz.

Klasa III a