• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    21 marca 2023, w pierwszy dzień wiosny, Bartosz gościł młodzież ze szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego. Uczniów klas ósmych oraz ich opiekunów powitał dyrektor I LO, pan Leszek Bober, który krótko przedstawił bogatą historię szkoły oraz naszą ofertę edukacyjną dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024. Głos zabrała również przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Maja Dąbrowska, która opowiedziała o jego działalności. Następnie, w 15-20- osobowych grupach, pod opieką przewodników zorganizowanych przez Samorząd Uczniowski goście zwiedzili szkołę. W czasie wędrówki po zabytkowym budynku mieli oni okazję uczestniczyć w pokazach chemicznych i fizycznych oraz rozwiązać quiz językowy. Tak więc w pierwszym dniu wiosny w naszej szkole pożytecznie spędziło czas około 350 uczniów kończących szkoły podstawowe.

    W piątek, 17 marca 2023 roku mieliśmy okazję gościć uczniów szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego, wraz z opiekunami, na finałowym etapie IV Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej. Spośród 24 uczestników, którzy do 28 lutego przesłali swoje nagrania, jury w składzie: pani Anna Lal– przewodnicząca jury, nauczycielka języka niemieckiego, pan Jacek Pawłucki– dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim oraz dyrektor pan Leszek Bober, wybrało 10 najlepszych recytacji. 17 marca 2023 roku, w czasie finału, który odbył się w auli naszej szkoły. wyłoniono zwycięzców. Laureatami konkursu zostali: Lena Gęborys, Katarzyna Leńczuk oraz Tymoteusz Turczanik, wszyscy ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Suścu. Wśród najmłodszych uczestników Nikodem Gałka z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Little Oxford w Tomaszowie Lubelskim otrzymał Nagrodę Dyrektora I LO im. Bartosza Głowackiego, natomiast pan Jacek Pawłucki, jako członek jury i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej przyznał Nagrodę Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim Julce Dominik z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Little Oxford w Tomaszowie Lubelskim. Naszą imprezę uświetniły również występy młodych artystów: Kornelka Czekirda powitała wszystkich wierszem „Guten Tag”, a Nikodem Gałka oraz Vlada Lutsenko utworem „Der Osterhase” wprowadzili wszystkich gości w nastrój Świąt Wielkanocnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody: statuetki, nagrody rzeczowe, karty podarunkowe, drobne upominki. Przygotowano też poczęstunek. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie sponsorzy: Powiat Tomaszowski - organ prowadzący, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego, skład materiałów budowlanych „Mrówka”, firma handlowa Jysk, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”, Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” oraz pan Tomasz Lal, projektant i twórca statuetek dla trzech pierwszych miejsc. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

   Koordynatorami konkursu były panie Agnieszka Łasocha- Halusiak i Anna Lal.

Zapraszamy do galerii

 

    W dniu 3 marca 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pt. „Człowiek w środowisku”.

   Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu woj. lubelskiego i ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, gospodarki obiegu zamkniętego, ekoenergetyki, poznanie środowiska przyrodniczego, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody, propagowanie nauk przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych, rozwijanie i pogłębianie zainteresowania otaczającym światem, doskonalenie umiejętności obserwacji, wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw ekologicznych, promocję walorów przyrodniczo-krajobrazowych woj. lubelskiego, rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów.

   Organizatorami konkursu są: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji; Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie; VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie; I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie; Roztoczański Park Narodowy; Poleski Park Narodowy; Kurier Lubelski. Partnerami przy organizacji konkursu są: Kuratorium Oświaty w Lublinie i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie.

   Konkurs ekologiczny „Człowiek w środowisku” został objęty patronatem honorowym przez: JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr. hab. Krzysztofa Kowalczyka, Wojewodę Lubelskiego – Lecha Sprawkę, Marszałka Województwa Lubelskiego – Jarosława Stawiarskiego; Lubelskiego Kuratora Oświaty – Teresę Misiuk. Konkurs został również objęty patronatem medialnym przez TVP3 Lublin, Radio Lublin i Kurier Lubelski.

   W ramach przygotowania do I i II etapu konkursu, 9.11.2022 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyły się dwie edycje Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” W wydarzeniu wzięli udział uczniowie z klas 1b, 2b i 3b - łącznie 30 uczniów.

   Do udziału w I etapie konkursu, który odbył się w dniu 2.12.2022 r. zgłosiło się 29 uczniów z klas1b, 2b i 3b. Natomiast do finału konkursu zakwalifikowali się uczniowie z klasy 3b:Amelia Gmoch, Amelia Knap oraz Bartłomiej Fus. Znaleźli się oni wśród grona 187 finalistów z 64 szkół ponadpodstawowych, dlatego też 2.02.2023 roku uczestniczyli w warsztatach tematycznych, które odbyły się Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technologii w Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W dniu 3 marca 2023 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się II etap konkursu, do którego przystąpiło łącznie 179 uczniów z województwa lubelskiego. Amelia Gmoch znalazła się wśród grona pierwszych 50 finalistów konkursu i weźmie udział w 2-dniowych warsztatach terenowych zorganizowanych w parkach narodowych na terenie woj. lubelskiego (Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy).

   Uczniami opiekowała się Dorota Stawarska.

Dziękujemy i gratulujemy.

 

Poniżej link do imprezy.

https://kurierlubelski.pl/konkurs-czlowiek-w-srodowisku-rozstrzygniety-zdjecia-wideo/ar/c5-17346999

 

    Najzdolniejsi uczniowie z terenu województwa lubelskiego odebrali dyplomy potwierdzające przyznane stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki . Data ceremonii nie była przypadkowa. Dzień wcześniej obchodzony był Dzień Nauki Polskiej i 550. rocznica urodzin wybitnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika.

   Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

   W tym elitarnym gronie znalazł się uczeń naszej szkoły Michał Suski, który w roku szkolnym 2021/2022 uzyskał średnią ocen : 5,62

   Dyplomy wręczyli posłowie na Sejm RP Kazimierz Choma i Monika Pawłowska, wojewoda lubelski Lech Sprawka oraz Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk. Ze stypendystami spotkał się także wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

   Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.

    Nasza szkoła podobnie jak w latach poprzednich organizuje konkursy:

1. XI Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

2. IV Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej.

3. Konkurs "Uchwyć fizykę w kadr"

4. Konkurs Fotograficzny "Cztery pory roku na Roztoczu"

 

   Regulaminy i karty zgłoszenia znajdują się na stronie w zakładkach konkursy.