• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    24 listopada 2013 roku pod opieką z pań - Doroty Stawarskiej i Jadwigi Błahuty udaliśmy się na Uniwersytet Medyczny w Lublinie. To już nasza druga wizyta na UM w tym roku. Uczestniczyliśmy tam w zajęciach, które składały się z części teoretycznej i praktycznej. Wykład z genetyki wygłosił profesor nadzwyczajny UM dr hab.n.med. Janusz Kocki 
– kierownik Zakładu Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej. Zawitaliśmy także do laboratorium, gdzie odbyły się zajęcia z części praktycznej.  I tu poczuliśmy się jak prawdziwi genetycy. Mieliśmy możliwość badania grup krwi, a ochotnicy mogli założyć hodowlę tkanek  ssaków lub przeprowadzić obserwacje mikroskopowe komórek np. zjawiska apoptozy, czyli zaprogramowanej śmierci komórek. Obejrzeliśmy też film na temat przekształcania komórek skóry w komórki macierzyste i ich dalsze różnicowanie w komórki określonej tkani lub narządy. Zajęcia te pomogły nam w utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy zdobytej w szkole. Koordynatorem szkolnym całego przedsięwzięcia jest nasza wychowawczyni i nauczycielka biologii. Ciekawe, jakie następne zajęcia przygotuje dla nas pani Stawarska?

 

  Klasa I „b”

Zapraszamy do galerii