• Front szkoły

 • Szkoła bokiem

 • Hala

 • Tył szkoły

 • 44

   Od września 2018 roku Bartosz realizuje zajęcia przedmiotowe w ramach zadań zawartych w projekcie nr RPLU.12.02.00-06-0035/17-00 „Powiat tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe na rynku pracy”. O samym projekcie, jego przebiegu i założeniach już pisaliśmy nie raz na stronie naszej szkoły, jednak właśnie teraz w okresie podsumowań śródsemestralnych warto wspomnieć o nim choćby z tego powodu, by zwrócić uwagę na wynikające z tych podsumowań informacje.

   Do walorów edukacyjnych projektu należą niewątpliwie zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, technologii informacyjnych i warsztaty wokalno-muzyczne w językach obcych. Wszystkie są w całości finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Ilość tych zajęć jest naprawdę imponująca a propozycja tak szeroka, że każdy uczeń mógł znaleźć coś, co odpowiada jego potrzebom i zainteresowaniom.

W I semestrze roku szkolnego uczniowie Bartosza rozwijali lub uzupełniali swoją wiedzę na następujących zajęciach:

 • język angielski – zajęcia rozwijające : 30 uczniów - 45 godzin
 • język angielski – zajęcia wyrównawcze : 30 uczniów – 60 godzin
 • język niemiecki – zajęcia rozwijające : 8 uczniów – 15 godzin
 • matematyka – zajęcia rozwijające : 25 uczniów- 39 godzin
 • matematyka – zajęcia wyrównawcze : 40 uczniów – 75 godzin
 • biologia - zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu : 16 uczniów – 30 godzin
 • fizyka- zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu : 20 uczniów – 30 godzin
 • chemia- zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu : 16 uczniów – 30 godzin
 • geografia- zajęcia rozwijające oparte na metodzie eksperymentu : 20 uczniów – 30 godzin
 • warsztaty wokalno-muzyczne w języku obcym : 8 uczniów- 15 godzin
 • Kompetencje cyfrowe DigComp (3 obszary: Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo) poziom A : 110 uczniów – 36 godzin

   W szkoleniach w obrębie projektu biorą też udział nauczyciele- 5 osób w ramach kursu „Wykorzystanie metody eksperymentu w procesie nauczania” - 20 godzin i 8 osób w „Technologie informacyjno - komunikacyjne w pracy dydaktycznej” (szkolenie obejmujące 60 godzin),

   Program edukacyjny projektu to także wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik – 4 wycieczki dla 210 uczniów, które przypadają na styczeń 2019 roku. Nieoszacowaną korzyścią dla naszej szkoły jest wyposażenie jej w ramach projektu w ogromną ilość pomocy dydaktycznych i sprzętu wykorzystywanego nie tylko przez uczniów pracujących na zajęciach projektowych, ale też przez całą społeczność szkolną. Ze środków budżetu projektowego zakupiono między innymi laptopy, tablice multimedialne, wyposażenie pracowni biologicznej, chemicznej, geograficznej i fizycznej oraz podręczniki, w tym ćwiczenia przydatne w przygotowaniu do egzaminów maturalnych.

   Realizacja projektu doskonale wpisuje się w priorytety ministerialne w roku szkolnym 2018/2019 oraz rozwój rynku pracy, między innymi stawia na rozwijanie znajomości języków obcych, kompetencje myślenia matematycznego, wykorzystanie w sposób bezpieczny nowoczesnych technologii. Wpisuje się też w założenia koncepcji pracy szkoły, procedury zarządcze i wiele innych ważnych działań prowadzonych w szkole.

   Bartosz nie spoczywa na laurach, stale pracujemy na powtórzenie sukcesu maturalnego którego autorami w ciągu ostatnich lat są niezmiennie nasi absolwenci a założenia projektu „Powiat tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy” stał się jedną z dróg prowadzących do tego sukcesu.

Beata Grela

Zapraszamy do galerii