• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Tradycją stał się udział uczniów klasy humanistycznej w warsztatach organizowanych corocznie przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim, w ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkil”, poświęconej powstaniu w getcie warszawskim. Spotkanie z pracownikiem Muzeum – Martyrologii w Bełżcu panią Ewą Koper, umożliwiło uczniom zrozumienie okresu okupacji w czasie II wojny światowej. Pozwoliło też na wczucie się w sytuację młodych ludzi skazanych na życie w getcie. Warsztaty uświadomiły również znaczenie pokoju, wzajemnej akceptacji i zrozumienia oraz wzbogacenia o kulturę innych narodów. Uczniowie klasy 2c zapoznali się też z sytuacją Żydów zamieszkujących w Tomaszowie Lubelskim przed 1939r. Zwieńczeniem spotkania edukacyjnego było złożenie wiązanki żonkili, będących symbolem powstania w getcie, oraz zapalenie zniczy przed pomnikiem upamiętniającym pomordowanych tomaszowskich Żydów.

Zapraszamy do galerii