• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    16 czerwca 2021 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie dwóch cyklicznych konkursów fotograficznych: VIII edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego pod hasłem „Moja interpretacja znanego dzieła sztuki” i III edycji konkursu „Uchwyć fizykę w kadr”.

   Na początku uroczystości przemawiał pan dyrektor Leszek Bober, który powitał zgromadzonych laureatów, ich opiekunów i gościa specjalnego pana wicestarostę Jarosława Korzenia. Następnie przystąpiono do podsumowania konkursów i wręczenia nagród.

   Najpierw podsumowany został konkurs „Moja interpretacja znanego dzieła sztuki” organizowany pod patronatem biblioteki szkolnej I LO. Wzięło w nim udział 10 uczniów z 4 szkół: 3 osoby ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Lub., 4 osoby ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lub., 2 osoby z I LO im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lub. i 1 osoba ze Szkoły Podstawowej w Sabaudii. Jury konkursowe w składzie Maria Gęborys, Katarzyna Soluch, Marzanna Mucha i Dorota Wujec ze względu na bardzo wyrównany poziom prac zdecydowało o przyznaniu wszystkim uczestnikom tytułów laureatów.

Grand Prix zdobył Bartłomiej Biela ze SP nr 2

I miejsce – Aleksandra Żurawska ze SP nr 1 i Paweł Kardasz ze SP w Sabaudii

II miejsce – Zuzanna Piwko ze SP nr 1, Norbert Wawrzusiszyn ze SP nr 2 oraz Klaudia Dudzińska i Kamila Sokołowska z I LO

III miejsce – Maja Gmiterek i Katarzyna Kobiałka ze SP nr 2 oraz Bartosz Drej ze SP nr 1

   Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe sponsorowane przez Starostwo Powiatowe. Nagrody i dyplomy wręczono również nauczycielom- opiekunom uczestników (paniom Agnieszce Klimeckiej-Krawczyk, Annie Woś i Beacie Gromek-Dzida) jako formę podziękowania za ich wsparcie i pomoc dla uczniów.

   Następnie odbyło się podsumowanie konkursu „Uchwyć fizykę w kadr”. Udział w nim wzięło aż 73 uczniów z 11 szkół z powiatu tomaszowskiego, którzy wykonali łącznie 202 zdjęcia różnych zjawisk fizycznych. Jury konkursu w składzie Marianna Stopyra-Gardiasz, Leszek Bober i Marzanna Mucha wyłoniło trzy finalistki i przyznało 19 wyróżnień.

I miejsce – Kamila Ostasz ze SP w Majdanie Sopockim

II miejsce – Katarzyna Kobiałka ze SP nr 2 w Tomaszowie Lub.

III miejsce – Sylwia Kuras ze SP w Pasiekach

   Podobnie jak przy poprzednim konkursie uczestnicy oraz ich nauczyciele- opiekunowie (państwo Wojciech Birunt, Anna Danielkiewicz, Marzena Dziuba, Agnieszka Głąb-Kruk, Urszula Kobiałka, Jolanta Maciąg, Anna Sidor, Monika Marek, Małgorzata Ziejewska i Marianna Stopyra-Gardiasz) otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe sponsorowane przez Starostwo Powiatowe.

   Po szczegółowe informacje dotyczące tytułów nagrodzonych prac i listy wyróżnionych uczniów odsyłamy do artykułów dotyczących konkursów, zamieszczonych na naszej stronie internetowej. Można też obejrzeć wystawy prac konkursowych umieszczone na tablicach wystawowych przed aula szkolną i na półpiętrze klatki schodowej.

   Wręczenia dyplomów i nagród dokonali panowie wicestarosta Jarosław Korzeń i dyrektor I LO Leszek Bober.

   Przebieg uroczystości urozmaiciły występy uczniów I LO z zespołu wokalnego The One i pianisty Łukasza Gemborysa. Konferansjerkę prowadziła Julia Stepaniuk, a obsługę techniczną i serwis fotograficzny zapewnili członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie klasy 1a.

   Spotkanie zakończyło się w miłej atmosferze życzeniami pogodnych i radosnych wakacji.

Dorota Wujec

Zapraszamy do galerii