• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    1 września 2021 r. o godz. 9.30 uczniowie naszej szkoły oficjalnie weszli w nowy rok szkolny 2021/2022. Otwierający uroczystość dyrektor – pan Leszek Bober zwrócił uwagę na szczególny charakter edukacji w okresie zagrożenia pandemią. Witając uczniów klas I, którzy w Bartoszu dopiero rozpoczynają naukę, życzył im świetnych wyników w nauce, przywołując jednocześnie tradycje szkoły, na które składają się także doskonałe wyniki nauczania. Pan dyrektor wyraził tez nadzieję, że nauka w tym roku szkolnym odbywała się będzie już tylko w trybie stacjonarnym. Rolę bezpośredniego kontaktu z nauczycielem podkreślił w swoim wystąpieniu goszczący na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego Starosta Tomaszowski pan Henryk Karwan, któremu towarzyszyła pani Katarzyna Gucz, Członek Zarządu Powiatu. On także nawiązał do trudnych warunków nauki, z jakimi zmagali się wszyscy w ubiegłym roku szkolnym, złożył uczniom życzenia owocnej pracy.

   W tym szczególnym dniu nie zabrakło też wspomnień związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej. O potrzebie kultywowania pamięci o tym dramacie wspomniał zarówno dyrektor Bartosza, jak również pan Starosta Henryk Karwan, który przed wizytą w naszej szkole uczestniczył w uroczystościach poświęconych uczczeniu tej rocznicy. Symbolem szacunku wobec bohaterów związanych z tym wstrząsającym okresem była minuta ciszy.

   Po części oficjalnej odbyły się spotkania klas z wychowawcami. Uczniowie klas I zapoznali się ze szkołą i obowiązującymi w niej zasadami.

   Teraz pozostaje tylko powtórzyć dzisiejsze życzenia- w nowym roku szkolnym samych sukcesów, nawiązania wspaniałych przyjaźni, miłej atmosfery sprzyjającej pracy.

Beata Grela

 

Zapraszamy do galerii