• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    24 marca 2024 r. gościliśmy żołnierzy z 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Chełmie, którzy na spotkaniach z uczniami Bartosza zaprezentowali specyfikę swojej jednostki, przedstawili walory pracy w wojsku a także udowodnili wartość takiej właśnie drogi zawodowej.

   W tym dniu w pokazie i promocji jednostki w ramach tzw. "Dnia Terytorialsa" w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim wzięli udział uczniowie klas IV i III.

Jednostkę reprezentowali:

porucznik - Mariusz Stadnik

starszy chorąży - Artur Muzyka

starszy szeregowy - Urszula Policha

starszy szeregowy - Paweł Falenta

starszy szeregowy - Radosław Łata

starszy szeregowy - Jaromir Janiak.

Całość koordynował pan porucznik Mariusz Stadnik.

   Pokazy składały się z czterech paneli programowych. W ramach punktu informacyjnego omówiony został charakter jednostki, specyfika Wojsk Obrony Terytorialnej oraz sposób rekrutacji do tej formacji. Prowadzący tę część porucznik Mariusz Stadnik i starszy chorąży Artur Muzyka w czytelny sposób przedstawili wielość korzyści wynikających z podjęcia misji żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej, zwracając uwagę zarówno na wymierne czynniki finansowe, jak też ambicjonalne oraz moralne. Kolejnym elementem pokazów był punkt medyczny - udzielanie pierwszej pomocy, resuscytacja krążeniowo - oddechowa, zakładanie stazy taktycznej. Prowadzącą ten element prezentacji była starszy szeregowy Urszula Policha, której fachowe rady i oparte na konkretach działania miały wymiar niezwykle praktyczny.

   Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt związany z uzbrojeniem - statyczny pokaz broni i sprzętu wojskowego. Podczas prezentacji obejrzeć można było np. kamizelkę kuloodporną, pistolet VIS-100, karabinek MSBS Grot, oraz karabin wyborowy BOR. W tym punkcie uczniowie mogli zapoznać się z podstawową bronią, jaką mają na wyposażeniu żołnierze w 19 Nadbużańskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Za tę część odpowiadali starszy szeregowy Paweł Falenta i starszy szeregowy Radosław Łata.

   Najwięcej emocji wzbudził jednak ostatni punkt programu z użyciem trenażera "Cyklop" - urządzenia przeznaczonego do nauki, kontroli i oceny dokładności celowania podczas treningów z broni strzeleckiej. Uczniowie mogli praktycznie zapoznać się z tym sprzętem i nauczyć się zasad celowania z broni.

   Celem spotkania było zapoznanie uczniów z 19 Nadbużańską Brygadą Obrony Terytorialnej, oraz Wojskami Obrony Terytorialnej, omówienie kryteriów i wymagań, które trzeba spełnić w procesie rekrutacyjnym do jednostki oraz korzyści wynikających z wyboru misji zostania Żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej.

   Prezentacja miała też wymiar wychowawczy, wpisując się w promowany od wielu lat przez władze oświatowe program kształcenia patriotycznego, tak ważny zwłaszcza w kontekście współczesnej sytuacji politycznej w Europie.

Beata Grela