• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   Program eTwinning jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Celem programu jest zachęcenie szkół   w Europie do tworzenia partnerstw wykorzystujących we współpracy różnego rodzaju media elektroniczne i tworzenia wspólnych projektów, które  motywują do nauki, wprowadzają uczniów do europejskiej rzeczywistości bez żadnych ograniczeń, zahamowań czy kompleksów

   Getting to know each other” to projekt eTwinning prowadzony od marca 2013 do października 2013 roku między 2 szkołami: polską i szwajcarską. Celem projektu było poznanie  kultury i tradycji innego kraju. Współpraca nad comiesiecznymi projektami takimi jak życie codzienne, rodzina, szkoła umożliwiła uczniom wymianę  pomysłów, nawiązywanie przyjaźni,a także rozwijanie umiejętności w TIK i wykorzystanie wszelkich nowinek technicznych do tworzenia projektów, filmów, prezentacji. 19 uczniów z dwóch klas oraz uczniowie ze szkoły szwajcarskiej każdego miesiaca opracowywali inny temat, w ciagu 2-3 tygodni przez portale społecznościowe omawiali wspólny temat, używając języka angielskiego, prowadząc wywiady,  i trzeci i czwarty tydzień stanowiły podsumowanie danego tematu poprzez stworzenie np. prezentacji (zał. nr 2), fimu, krzyżówki (zał. nr 3), chmurki słownej (zał. nr 4). Ostatnim elementem był zawsze feetback (ocena- co mi się podobało, a co nie),         

Przykładowe strony wykorzystanie w czasie projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=qwC5mPAnPYA (krótki film prezentujacy szkołę)

www.ksasz.ch/index.php/profil/video-ksa2013 (film szkoły partnerskiej)

http://padlet.com/ziateacher/m085oh1jil (opinie młodzieży na temat projektu)

   Korzyści odniesione przez uczniów i szkołę to przede wszystkim zachęcenie uczniów do nauki języka angielskiego, pokazanie, że nauka języka to nie tylko praca z podręcznikiem, ale także z komputerem i Internetem (metoda e-learning, użycie TIKu), przez wymianę informacjiz rówieśnikami z innych krajów; przekonanie  uczniów, że informatyka to ciekawy przedmiot,a komputery mogą pomóc w nauce z różnych przedmiotów.