• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

  

   W czerwcu 2007 r. honorowa delegacja na czele z p. U. Alfem oraz koordynatorami wymiany ze strony niemieckiej p. D. Hubertem i p. Ch. Schwab wzięła udział w obchodach jubileuszu 90-lecia powstania naszej szkoły.