• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wśród młodzieży szkolnej lekcja historii "Wrzesień '39" poświęcona zbliżającej się rocznicy Bitew pod Tomaszowem w 1939 roku. Organizatorami tego projektu edukacyjnego było Muzeum Regionalne im. Janusza Petera Roberta Czyża i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Żywą lekcję historii o umundurowaniu, wyposażeniu i sprzęcie żołnierzy polskich z czasów II wojny światowej przedstawiło Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień ’39”. Całość zakończyła gra terenowa „Śladami tomaszowskich miejsc pamięci”, której zwieńczeniem była wizyta w Izbie Pamięci Terroru komunistycznego . W wykładzie i lekcji otwartej wzięli udział uczniowie klas 2d, 4a, 1c, 2c, 3c, i 4c, zaś szkołę w grze terenowej reprezentowała klasa 2c.