• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

 

Historia polsko - niemieckiej wymiany młodzieży Zespołu Szkół Nr 1 w Tomaszowie Lubelskim im. B. Głowackiego i Wirtschaftsgymnasium im. E. Sprangera w FreudenstadtPROGRAM "EUROPA BEZ GRANIC"   Kompetencje językowe, otwartość na nowe kontakty oraz doświadczenia gwarancją udanej wymiany młodzieży.

 

 

   Nawiązanie kontaktów między szkołami powiatu tomaszowskiego i powiatu Freudenstadt w Niemczech, stało się możliwe dzięki zawarciu w lipcu 2002r. oficjalnej umowy o partnerstwie między tymi powiatami. W październiku i listopadzie 2003r. w trakcie spotkań roboczych, władze samorządowe obu powiatów na czele ze Starostami: p. E. Żukiem i p. P. Dombrowskym, nakreśliły konkretne projekty celem utrwalenia młodych jeszcze kontaktów. W kwietniu 2004r.na kilka tygodni przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, delegacja szkół z Freudenstadt odwiedziła szkoły średnie w Tomaszowie Lubelskim.

   Bogata prezentacja przygotowana przez uczniów ZSzNr1 pod kierunkiem nauczycieli germanistów, zwróciła szczególną uwagę p. U. Alfa - dyrektora szkoły średniej im. E. Sprangera z Freudenstadt w Szwarcwaldzie. Owocem działań p. dyrektor Alicji Palak, było porozumienie o wymianie uczniowskiej między obu szkołami. Kolejny etap, to opracowanie przez nauczycieli germanistów bogatego programu współpracy obejmującego wymianę doświadczeń dydaktyczno-oświatowych i współpracę na polu kultury. Bardzo poważnie i obszernie zostały potraktowane też pasje turystyczne uczniów oraz rywalizacja sportowa. W trakcie dalszej realizacji, program został wzbogacony o zagadnienia historyczne - tak trudne dla obydwu stron i wzajemnego zrozumienia. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSzNr1 zdecydowały, że w wymianach wezmą udział uczniowie, którzy mają duże osiągnięcia w nauce i są aktywni społecznie. Wyjazd do Niemiec miał być atrakcyjną formą nagrody i promocji uczniów zdolnych.

   Start polsko- niemieckiej wymiany był obiecujący i dał podwaliny dalszym kontaktom partnerskim. 3 października 2004r. 19 uczniów wraz z p. dyrektor A. Palak i nauczycielami języka niemieckiego: p. K. Ważną i p. M. Duszczyńską, było pionierami polsko- niemieckiej wymiany uczniowskiej. Podróż i pobyt we Freudenstadt, finansowane były ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Uczniowie „Bartosza” godnie reprezentowali szkołę, miasto, powiat i kraj. Podczas oficjalnego spotkania w Starostwie Freudenstadt, Starostę urzekły nie tylko polskie stroje i przyśpiewki ludowe w wykonaniu naszych uczennic, ale także ich słowiańska uroda i znajomość niemieckich piosenek ludowych. W trakcie pracy nad projektami uczniowie obu szkół pod kierunkiem niemieckich nauczycieli wymieniali swoje doświadczenia, poglądy i oczekiwania na temat przyszłych spotkań, systemów szkolnictwa i kształcenia w obu państwach oraz zainteresowań wolnoczasowych. Prezentacji projektów towarzyszyła prasa. Uczniowie ZSzNr1 radzili sobie rewelacyjnie z komunikacją, szczególnie w języku angielskim. Niemieccy przyjaciele zapewnili młodzieży „Bartosza” nie tylko możliwość poznania miasta partnerskiego oraz najbliższej okolicy, ale także doskonałą zabawę. Kuracją po trudach długiej podróży był m. in. relaks na ścieżkach zdrowotnych szwarcwaldzkiego lasu oraz kąpiele w kompleksie basenów „Panoramabad”. Nasi uczniowie zwiedzili także Strassburg (Francja) wraz z Parlamentem Europejskim, Stolicę Badenii- Wirtembergii Stuttgart, a w niej Muzeum Mercedesa oraz wiele innych urokliwych miejsc Szwarcwaldu. Ogromną dawkę niezapomnianych wrażeń, śmiechu i atrakcji, młodzież wyniosła z pobytu w bajkowym świecie Parku Rozrywki ” Europapark Rust”.

   Zdaniem uczniów, wycieczka była bardzo udana: „Zostaliśmy ciepło przyjęci, a zaproponowany program był napięty i ciekawy. Każdy dzień dawał nowe możliwości wzajemnego poznania ludzi i kultury Niemiec”. Według nauczycieli był to dopiero pierwszy stopień wzajemnego uczenia się i poznawania. Uczniowie nie zawiedli. Potwierdziły się oceny ich umiejętności; odtąd będą przekazywali nowe doświadczenia i wrażenia swoim kolegom oraz czuli się pewniej w europejskiej rodzinie. Pani dyrektor podsumowała pierwszą wymianę bardzo pozytywnie: „ spełniamy europejskie standardy w nauczaniu. Nie mamy kompleksów i na różne sposoby potrafimy mile zaskoczyć przyjaciół z Zachodu, a co najważniejsze, obudzić w nich ciekawość naszego kraju”.

   W dotychczasowej wymianie do Niemiec wzięło udział 228 uczniów ZSzNr1, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkoły: p. A. Palak, p. R. Soniak, p. R. Puźniak, p. J. Frykowski, p. L. Bober, koordynator programu wymiany „Europa bez granic”: p. K. Ważna, nauczyciel języka niemieckiego p. M. Duszczyńska, p. Agnieszka Łasocha - Halusiak,  nauczyciele języka angielskiego: p. M. Zusin, p. U. Cybulska, p. L. Bury, p. R. Sawicki, p. W. Fugas, nauczyciel języka rosyjskiego: p. E. Pikuła, nauczyciel wiedzy o kulturze: p. M. Mucha, nauczyciele wychowania fizycznego: p. K. Wróbel, p. Joanna Zyza, p. A. Gdański, polonista: p. B. Grela oraz matematyk: p. R. Wojciechowski oraz nauczyciel fizyki p. M. Stopyra-Gardiasz. W projekcie wymiany uczestniczyli też uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły, którzy nie mieli możliwości wyjazdu do Niemiec.

   Dyrekcja Szkoły we Freudenstadt wspiera organizację Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej dla gimnazjalistów organizowanego w naszej szkole.

 

Opracowała mgr Katarzyna Ważna