• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

 

Edukacyjna wartość dodana to wskaźnik pozwalający ocenić efektywność kształcenia uczniów w danej szkole. Porównuje on dane na wejściu (egzamin gimnazjalny) z danymi na wyjściu (egzamin maturalny). Oś pionowa obrazuje wskaźnik EWD, a oś pozioma wynik egzaminu maturalnego. Punkt ich przecięcia oznacza przeciętną szkołę w Polsce, ze średnim wskaźnikiem EWD i przeciętnym wynikiem egzaminu maturalnego. Owalami zaznaczono obszary, gdzie znajduje się 90% i 50% szkół w Polsce, zaś linie przerywane oznaczają średni wynik szkół w powiecie tomaszowskim. Kolorowy owal to wyniki uczniów w naszej szkole. W zakresie przedmiotów matematyczno- przyrodniczych mamy więc wysoki wskaźnik EWD i wysoki wynik egzaminu maturalnego. Również z języka polskiego mamy wysoki wynik egzaminu maturalnego i wyższy od średniej krajowej wskaźnik EWD. Są to wyniki, z których nasi uczniowie i nauczyciele są niezwykle dumni.

 

 Źródło: http://ewd.edu.pl/