• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

Księgozbiór naszej biblioteki  liczy  ponad 23000 książek (stan z czerwca 2016 r.)

   W przeważającej części jest to literatura piękna, w tym lektury (13500 woluminów). Ponadto na strukturę zbiorów składają się: książki popularnonaukowe, słowniki i encyklopedie, albumy i atlasy, podręczniki i materiały dydaktyczne, dokumenty elektroniczne  oraz zbiory specjalne.

   Zbiory specjalne, to najstarsze książki oraz publikacje naszych nauczycieli i absolwentów.

Niektóre najstarsze książki w naszej bibliotece:

   W latach międzywojennych  księgozbiór otrzymał oprawę introligatorską. Po wewnętrznych stronach okładki zamieszczano instrukcje dla czytelników, np. takie jak poniżej: