• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Uchwały nr IV/26/2019 oraz Uchwały nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 12 lutego 2019 r. dotyczące zamiaru likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim oraz stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

zał. nr 1 Uchwały nr IV/26/2019

zał. nr 2 uzasadnienie Uchwały nr IV/26/2019

zał. nr 3 Uchwały nr IV/27/2019

zał nr 4 uzasadnienie Uchwały nr IV/27/2019

Uchwała w sprawie likwidacji liceum profilowanego