• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   Z przyjemnością informujemy, że Starosta Tomaszowski, pan Jan Kowalczyk, objął Honorowym Patronatem obchody 100- lecia BARTOSZA, co zdecydowanie wpłynie na rangę tego wydarzenia w środowisku lokalnym.

   Serdecznie dziękujemy Panu Staroście za okazane szkole po raz kolejny wsparcie.