• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

                                   

Zespół Szkół Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim

współrealizuje projekt

 

 

,, Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy

Nr projektu: RPLU.12.02.00-06-0035/17-00

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa - 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie 12.2 – Kształcenie ogólne

 

Projekt „Powiat Tomaszowski stawia na kompetencje kluczowe dla rynku pracy” jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020