• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W piątek, 13 października 2023 r., w naszej szkole odbyła się uroczystość uświetniająca Dzień Edukacji Narodowej. To właśnie Bartosz w tym roku organizował ją na poziomie powiatowym i podejmował w związku z tym licznych gości. Wśród nich byli: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu – pani Barbara Krawczyk, Starosta Tomaszowski – pan Henryk Karwan, Sekretarz Powiatu – pan Dariusz Czop, Członek Zarządu Powiatu- pani Katarzyna Gucz, przewodnicząca Rady Rodziców- pani Jolanta Deryło, wyróżnieni za swoją pracę nauczyciele i pracownicy szkół ponadpodstawowych Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem KEN, Nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Nagrodą Starosty. Wśród gości znaleźli się też uczniowie, którym przyznane zostało Stypendium Starosty.

   Uroczystość otworzył dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim, pan Leszek Bober, który powitał wszystkich zgromadzonych gości, zwracając uwagę na niezwykłą rangę święta zarówno dla nauczycieli, jak też uczniów. Pani wizytator Barbara Krawczyk odczytała list skierowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty do uczestników uroczystości. O roli pracy nauczyciela i wpływie szkoły na życie mówił pan Henryk Karwan - Starosta Tomaszowski, który w swoim wystąpieniu pogratulował nauczycielom sukcesów, życząc dalszej owocnej pracy. Miłe słowa i serdeczne życzenia przekazała wszystkim w imieniu rodziców pani Jolanta Deryło.

   Uroczystym akcentem stało się jak co roku Ślubowanie klas I. Nasi nowi uczniowie oficjalnie, zgodnie z ceremoniałem, zostali członkami społeczności Bartosza.

   Uczniowie Bartosza również podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły. Symbolem wdzięczności, szacunku i uznania dla trudu pracy nauczycieli stały się życzenia i kwiaty złożone na ręce dyrekcji przez Samorząd Uczniowski.

   W swoim powtórnym wystąpieniu pani Barbara Krawczyk serdecznie gratulowała wyróżnionym osobom sukcesów. Otrzymali je też nauczyciele z Bartosza: pan Robert Wojciechowski i pani Dorota Stawarska – Złoty i Srebrny Medal za Długoletnią Służbę i pani Katarzyna Ważna - Nagroda Lubelskiego Kuratora Oświaty. Nagrodę Starosty za szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze odebrali nauczyciele: Leszek Bober, Beata Grela, Jolanta Pasierb z I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego; Waldemar Typek, Agnieszka Bartecka, Rafał Spodarek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Sikorskiego; Anna Byczuk, Izabela Hacia, Grażyna Senetra, Marta Świderek z Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. Macieja Rataja; Ryszard Jałowiec, Barbara Pokrywka - Dewódzka, Dariusz Omelczuk, Krzysztof Kudyba, Iwona Krawczyk z Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im Jarosława Dąbrowskiego; Ewelina Mróz, Dariusz Litwin, Elżbieta Kuczyńska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Anna Syty z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

   W gronie uczniów, którzy otrzymali Stypendium Starosty znalazła się Claudia Grzesik- uczennica Bartosza.

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor I LO przyznał nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i organizacyjne. Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia dydaktyczne zwieńczone stuprocentową zdawalnością na tegorocznej maturze otrzymali nauczyciele: Halina Radzięciak, Renata Koperwas, Izabela Gwiazdowska, Mariusz Kobiałka, Marzanna Mucha, Jolanta Stelągowska, Marianna Stopyra-Gardiasz, Dorota Wujec, Tomasz Mikszyc i Dariusz Skroban oraz pracownicy administracji i obsługi: Anna Greszta, Wojciech Biszczanik, Krzysztof Kopeć, Agnieszka Dziura i Dorota Wysoczyńska.

   Wręczono również nagrody za udział w szkolnym konkursie o św. Janie Pawle II z okazji XXIII Dnia Papieskiego – I miejsce zdobyła Kornelia Kawka (4 b), II miejsce –Karolina Żuk (4d), III miejsce – Maksymilian Jasiński (2c a).

   Uroczystość uświetnił spektakl artystyczny w wykonaniu szkolnej grupy wokalno- muzycznej „The One” oraz zespołu recytatorów pod opieką Beaty Greli. Scenariusz programu oparty był na motywie roli nauczyciela jako mentora ucznia i szkoły, będącej kuźnią kreatywnego rozwoju. Jak zwykle występ spotkał się z ciepłym przyjęciem. Szczególną nagrodą stały się słowa uznania ze strony pani wizytator Barbary Krawczyk, która podkreśliła zarówno talent wykonawców, poziom występu, jak też zaangażowanie całej grupy. Organizacja uroczystości, w tym ślubowanie klas I, scenariusz, konferansjerka, nagłośnienie, zdjęcia przygotował i poprowadził Samorząd Uczniowski przy pomocy pań Agnieszki Łasochy-Halusiak i Beaty Głuszek. Opiekę nad pocztem sztandarowym miał pan Waldemar Fugas.

   Wszystkim pracownikom oświaty oraz uczniom jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia!

Zapraszamy do galerii