• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Po raz kolejny w popularnym i opiniotwórczym Rankingu Liceów Ogólnokształcących przygotowanym przez Perspektywy nasza szkoła została wyróżniona, tym razem Brązowym Medalem.

Ranking Perspektyw

   Jednocześnie z roku na rok Bartosz plasuje się w tym rankingu na coraz wyższych pozycjach. Oznacza to niewątpliwy sukces, który dowodzi, że plan pracy szkoły i nasze priorytety prowadzą do realizacji stawianych przez nas celów. Ich miarą stają się wyniki konkursów – sukcesy uczniów Bartosza w konkursach i olimpiadach na poziomie województwa i kraju, zawodach sportowych, udział w różnych projektach społecznych i kulturalnych, ale także wysokie wyniki uzyskiwane w nauce i frekwencji. Klasyfikacja śródroczna wyłoniła wśród uczniów Bartosza tych najlepszych, których wyniki stają się dla nas powodem satysfakcji z pracy, dla nich samych źródłem powodem zadowolenia z włożonego w naukę wysiłku.

Uczniowie z najwyższą średnią ocen

GRATULUJEMY

Nr kolejny

w szkole

Klasa Nazwisko i imię średnia
1 4b Kawka Kornelia 5,33
2 3a Ożga Amelia 5,23
3 2a Kozłowska Milena 5,21
4 3a Ujma Karolina 5,15
5 4d Żuk Karolina 5,13
6 3b Ujma Martyna 5,08
7 3c Czuchaj Arkadiusz 5,08
8 4b Kowalik Aleksandra 5,00
9 1a Raczkiewicz Jakub 4,94
10 1b Turowska Agnieszka 4,94
11 2a Gałaszkiewicz Maja 4,93
12 2a Hurkała Paweł 4,93
13 2c Oleszczuk Daria 4,93
14 3d Miłobóg Gabriela 4,92
15 1c Kurpikiewicz Miriam 4,88
16 4a Pasierb Dominika 4,88
17 4d Krzeszowska Aleksandra 4,88
18 2c Jasiński Maksymilian 4,86
19 3b Moskwa Julia 4,85
20 1a Gwiazdowski Igor 4,81
21 1a Suska Emilia 4,81
22 2b Kuropatnicka Roksana 4,79
23 2c Lipian Hanna 4,79
24 2d Palak Paulina 4,79
25 1a Krupa Kacper 4,75
26 1a Leszczuk Paulina 4,75
27 3b Bartecka Aleksandra 4,75
28 4a Leńczuk Piotr 4,75

Uczniowie ze 100 % obecnością
GRATULUJEMY

Klasa Nazwisko i imię % obecności
1e Chmielewska Milena 100%
1a Chmielewski Jakub 100%
1d Góra Martyna 100%
3a Krawczyk Dawid 100%
2d Miszczyszyn Mateusz 100%
3d Kuropatnicki Jakub 100%
1a Suska Emilia 100%
1b Turowska Agnieszka 100%
3c Czuchaj Arkadiusz 100%