• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W zbliżającym się okresie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych warto zapoznać się z wynikami uzyskiwanymi przez ich uczniów na egzaminie maturalnym i podczas trwania nauki. Ich miarą są podsumowania wyników matur, sukcesy w konkursach i olimpiadach.

   Nauka w Bartoszu od wielu lat daje nie tylko korzyści płynące z miłej i przyjaznej atmosfery, wielu możliwości spędzania czasu na wyjazdach rekreacyjnych i dydaktycznych, imprezach sportowych, wolontariacie itp., ale przede wszystkim te wynikające z doskonałego przygotowania do rekrutacji na studia, czego dowodzą świetne wyniki uzyskiwane na maturze. Nasi absolwenci dzięki skutecznej pracy nauczycieli, aktywizowaniu do nauki przez 4 lata pracy zostają studentami wielu prestiżowych uczelni i kierunków, podejmują wymarzone studia.

   Wyniki te obrazują m.in. porównywarka szkół oparta o wyniki matur i edukacyjną wartość dodaną oraz coroczny prestiżowy ranking Perspektyw.