• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    22. 03. 2024 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosz Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim odbył się finał V Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Niemieckojęzycznej. Odbiorcami konkursu są uczniowie szkół podstawowych powiatu tomaszowskiego. Po przesłuchaniu recytacji nadesłanych przez uczestników, jury w składzie: pani Anna Lal, dyrektor I LO pan Leszek Bober, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej pan Jacek Pawłucki wyłoniło 7 finalistów, którzy zaproszeni zostali do etapu końcowego. Na uroczystości gościliśmy przedstawiciela organu prowadzącego- wicestarostę pana Jarosława Korzenia.

   Jury, po wysłuchaniu recytacji scenicznych, wyłoniło zwycięzców.

Tytuł Laureata otrzymały następujące uczennice:

1. Marlena Hałasa- SP im. Jana Pawła II w Suścu (opiekun- pani Stanisław Pogudz)

2. Maja Rebizant- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Bełżcu ( opiekun- pani Aleksandra Wołoszyn- Banaś)

3. Milena Krawczyk- SP w Szarowoli (opiekun- Anna Abramczyk).

   Zwycięzcy otrzymali statuetki, nagrody rzeczowe i dyplomy.

   Dyrektor pan Leszek Bober przyznał Nagrodę Dyrektora I Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Otrzymała ją Milena Kozyra ze SP im. Jana Pawła II w Suścu. Dyrektor biblioteki pan Jacek Pawłucki wyróżnił Tymoteusza Turczanika ze SP im. Jana Pawła II w Suścu i ufundował Nagrodę Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim.

   Ponadto jury przyznało dwa wyróżnienia dla:

1. Zosi Sobczuk ze SP im. Jana Pawła II w Suścu

2. Faustyny Sabury z Publicznej Szkoły im. Papieża Jana Pawła II w Steniatynie.

   Wyróżnieni uczniowie otrzymali upominki i dyplomy. Organizatorzy konkursu podziękowali również paniom, które przygotowały uczniów do konkursu oraz pozostałym uczestnikom. Wszyscy otrzymali podziękowania i drobne upominki.

   Na zakończenie podziękowano wieloletnim sponsorom konkursu: Starostwu Powiatowemu w Tomaszowie Lubelskim, firmom: Jysk, Mrówka oraz Społem.

   Koordynatorami imprezy były panie: Anna Lal i Agnieszka Łasocha- Halusiak . Na podziękowania zasługują również uczniowie, którzy zaangażowali się w organizację konkursu: Daria i Wojtek z klasy IIc, Paulina, Nikola i Krystian z kl. Ia, Ania i Kuba z klasy IIIa, Maja z kl. 1b.

Anna Lal

Zapraszamy do galerii