• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

   19 kwietnia 2024 r. w Akademii WSEI w Lublinie odbyło się wręczenie certyfikatów „Szkoły Innowacji”. Projekt ten skierowany jest do szkół ponadpodstawowych i patronują mu Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty. Celem projektu jest wyróżnienie szkół, w których realizowane są nowatorskie pomysły, wspierana jest praktyczna edukacja i kreatywność uczniów, promuje się przedsiębiorczość, realizowana jest współpraca międzynarodowa oraz podejmowane są wszelkie niestandardowe i innowacyjne działania. Tytuł Lider Innowacji przyznawany jest w kilku kategoriach. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim zdobyło ten tytuł w kategorii „Szkoła – Lider Innowacji”.

   Pan Leszek Bober, nauczyciel fizyki, uhonorowany w 2020 r. tytułem profesora oświaty uzyskał po raz drugi tytuł „Nauczyciel – Lider Innowacji” za przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad fizycznych, stosowanie skutecznych metod nauczania oraz działalność pozaszkolną w roli eksperta MEN, egzaminatora OKE i arbitra CKE.

   Wyróżnienia wręczyły pani wicekurator Barbara Grzesiak i kanclerz Akademii WSEI pani Teresa Bogacka.