• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    W dniu 17.05.2024 r. odbyła się Konferencja inaugurująca projekty dla województwa lubelskiego ,,Poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzależnień dzieci i młodzieży poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie'' oraz ,,Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie''.

   W ramach współpracy będzie miało miejsce promowanie działań na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży województwa lubelskiego poprzez organizowanie konferencji i szkoleń oraz doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej w tym zakresie.

   Realizacja wspomnianych projektów w programie obejmie utworzenie 120 punktów wsparcia psychologicznego w ośrodkach edukacji. Nasza szkoła znajduje się wśród tych ośrodków.

   Podejmowanie wspólnych przedsięwzięć ma na celu poprawę kondycji psychicznej dzieci i młodzieży oraz rozwój środowiskowego modelu psychologicznej opieki zdrowotnej dla młodych pacjentów poprzez budowę sieci wspólnie działających instytucji i podmiotów, w których będą mogli otrzymać skoordynowane wsparcie.

Zapraszamy do galerii