• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Tegoroczna absolwentka Bartosza, uczennica klasy 4b- Kornelia Kawka wielokrotnie udowadniała, że jest osobą zarówno utalentowaną, jak i ambitną. W trakcie czteroletniej nauki w naszej szkole brała udział w konkursach i olimpiadach nie tylko z zakresu rozszerzenia biologiczno-chemicznego, przez cztery pracowała w szkolnym zespole recytatorskim, wzruszając nas swoją wrażliwością na słowo i jego pięknym przekazem. Tym razem wielki sukces odniosła w konkursie literackim, co tylko potwierdza jej zdolności pisarskie. Kornelia cały czas otrzymywała najwyższe oceny z języka polskiego, szóstkę uzyskała też na świadectwie końcowym.

   Nie dziwi więc, że nie tylko została Laureatką 20. Wojewódzkiego Konkursu Literackiego, ale wywalczyła na nim I miejsce.

   Składając Kornelii po raz kolejny gratulacje, życzymy jej dalszych sukcesów, które niewątpliwie będą jej udziałem.

   Kornelia- praca z Tobą była dla mnie wielką przyjemnością.

Beata Grela