• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Z okazji obchodów 70 rocznicy powstania UMCS władze uczelni zorganizowały Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konkurs ma charakter drużynowy i jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Rywalizacja przebiega na trzech etapach. W pierwszym, pełniącym rolę eliminacji, trzyosobowe zespoły miały za zadanie przygotować pracę pisemną lub prezentację multimedialną na jedenz zaproponowanych tematów:

1.UMCS w pamięci absolwenta.

2. Maria Curie-Skłodowska i jej dzieło.

3. Z dziejów UMCS.

Do finału składającego się z II (część pisemna) i III (część ustna) etapu uczelniana komisja konkursowa zakwalifikowała 10 drużyn, wśród których znalazły się dwie z naszej szkoły:

·         Anna Gębarowska, Klaudia Grądzka i Dominika Matuszak (z klasy I b). Opiekunem drużyny jest Tomasz Mikszyc.

·         Aneta Greszta (I e), Joanna Mamczur (I a) i Justyna Mamczur (I e). Opiekunem drużyny jest Leszek Pienkos.

Gratulujemy. Finał konkursu odbędzie się na UMCS w dniu 24 kwietnia 2014 r. podczas uroczystości jubileuszowych.