• Front szkoły

  • Szkoła bokiem

  • Hala

  • Tył szkoły

  • 44

    Nasza szkoła, wspólnie ze Starostwem Powiatowym, jest organizatorem regionalnego Konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym. Do udziału w tym ciekawym przedsięwzięciu zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Honorowy Patronat nad konkursem objął Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, natomiast opiekę naukową będzie sprawowało Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

   Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidzieli cenne nagrody rzeczowe oraz wyjazd do Brukseli w celu zwiedzenia Parlamentu Europejskiego. Najlepszy uczeń lub uczennica z danego powiatu zostaną uhonorowani specjalną nagrodą ufundowaną przez właściwego starostę. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

   W zakładce „Konkursy” zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące konkursu. Liczymy, że nasza inicjatywa, mająca na celu upowszechnienie wielkiego dorobku polskiego ruchu ludowego, spotka się z życzliwym przejęciem ze strony dyrektorów i nauczycieli przedmiotów humanistycznych szkół regionu zamojskiego, a także zainteresuje uczniów, czego wyrazem będzie ich liczny udział w konkursie.